évszázados átverés

Gondolatok az emberiség, és a magyarság helyzetéről, lehetséges megoldások, a válságok megelőzéséről, felszámolásáról, az Isteni igazságosság fontosságáról. Amit a médiák elhallgatnak, tájékoztatás a körülöttünk történő dolgokról... Az ellentétek, és igazságtalanságok felszámolásáért dolgozom, együtt, minden jó szándékú emberrel. Végkifejletben győzni fogunk, győznünk kell, mint a pozsonyi csatában, mert nin cs más alternatívánk.

Friss topikok

 • Hungarica: " A mélybe csak a tested merült el,csak ő tűnt el a föld alatt ,de lényed lényege ezer felé szóró... (2014.02.16. 18:01) Sok legyet egy csapásra…
 • katolnai: Ha mindennel nem is értek egyet írásodban, de sok igazságot megfogalmaztál: kár, h pont azok nem o... (2013.11.08. 06:46) Mi bajuk a zsidóknak Horthy-val?
 • Vállalkozz: Tibi Atya mindenképpen tudja, hiszen nemrég futott el mellett nagyon meggyőző tempó fölénnyel: www... (2013.08.01. 00:53) Orbán a legnépszerűbb politikus…
 • nemhívő: ....a "jobbik" soha nem fog kormányra kerülni.... Legfőképpen azért, ...mert eszük ágában sincsen... (2012.12.01. 20:02) A be(nyalós)hódoló egységfront…
 • cgitar: Az kiabál akinek a háza ég! Kár volt magyarázkodni ! (2012.11.27. 23:15) Visít a kisebbség.

Van! jövőnk, a múltunk ismeretében

2013.07.20. 22:22 | béla lászló | Szólj hozzá!

 

  Sokan, a lehetséges 100 %-nál, éppen eggyel többen lavíroznak abban a cionista hajóban, amit a „rendszerváltás” után regnáló kormányok, Magyarországból összetákoltak. Igaz, a kapitányokat rendre cserélgetik, de mindegyiket Izrael nevezte ki. „A nép, az istenadta nép” pedig csak evez. Evez a túlélésért, és sokuknak fogalma sincs arról, hogy a hajóval, a kapitányok, Izraelben akarnak kikötni, hogy eltéphetetlenül cionista cölöpökhöz csomózzák. Nem fog menni. A nép, már kiemelte a vízből az evezőket. Most figyel, tájékozódik és értékel. Egyre többen néznek körül, és óhatatlanul meglátják, mi zajlik körülöttük, a szándékolatlan támogatásukkal.

Mostanában, egyre „idegesebb” a pénzpiac.

Úgy tűnik, beleesett a rothadás, a fedezetlen áruikba, amitől eladhatatlanná váltak.

Megindult, a veszélybe került pénz áramlása, egyik zsebből a másikba.

Nemigen találni már biztonságos zsebeket. Amikor az unio megszavazza a bankszámlák zárolhatóságát, amikor a ciprusi betétek felét simán ellopják, úgy tűnik, a bankok már semmilyen biztonságot nem jelentenek a pénznek.

Marad az arany, az ingatlan, és az ivóvíz, ami azonban leginkább nem eladó. A néhai Kadhafi vizét, el lehet apasztani az üzlet érdekében, de a távoli, mondjuk magyar vizek megszerzéséhez, már kevés az erő. Isteni védelem alatt állnak, ahogyan a termőföldek is. Magyarországon magyarok élnek. Ha bármilyen kisebbség vendégként idejön, neki is a magyar törvényeket kell betartania.

Nem hozhat törvényt a magyarok felett, ahogyan képzeli, és mostanában teszi.

Elég volt!

A magyarságnak, több ezer, és több száz éves törvényei vannak, melyeket holmi politikusok nem írhatnak felül, mert Istentől, vagy ősi, szakrális királyainktól származnak. Alapjuk a hit, az igazság, a nemzeti öntudat, és a szeretet összetartó ereje. Most, a sikeres lepusztítást követően, a „nagy” politikusok bőszen hiszik, dehogynem. Ez a látszat, de nem a valóság.

   A magyarság, bármelyik pillanatban visszahelyezheti a Szent Korona jogát, az őt megillető helyre, érvényt szerezhet az aranybulla alapvetéseinek, és akkor minden mutyi, svindler csencselés, azonnal érvénytelenné válik, és egy új fejezet indul a magyarság történetében. Szebb, szabadabb, igazságosabb, és eredményesebb fejezet. Erre várunk magyarok mindannyian, és ezen dolgozunk.

Van, aki tudatosan, van aki ösztönösen, de ennyi közös munka, ennyi egybeeső akarat, nem maradhat eredménytelen. Az eredmények eléréséhez, meg van a bátorságunk, az intelligenciánk, az elszántságunk, és a szükséges együttérzésünk, minden érintettel.

   Nem lesz könnyű, ezt tudjuk.

A cionisták, mindent elkövetnek majd, törekvéseink ellen. Az eredményességhez hiányzó feltételeiket, mint bátorság, szeretet, együttérzés, igazságosság, egyetlen fegyverrel, a pénzzel akarják pótolni.

Ezt a fegyvert, most egyre látványosabban, és egyre gyorsabban üti ki az emberiség a kezükből. Ha ez befejeződik, fegyvertelenek maradnak a nagy hódító háborújuk döntő csatája előtt. Vissza kell vonulniuk, ha el akarják kerülni a csúfos vereséget. Most következik a második, egyben utolsó pozsonyi csata (907 - 2014)  Az elsőben, a már akkor cionista hatalmát terjesztő nyugat, egyesített haderejét küldte ránk. Árpád, ezt a haderőt, a háromszoros túlerőt, hősiesen harcoló magyarjaival, megalázóan megsemmisítette. Ezt a tényt, szégyenletes hallgatás övezi. Az eu-ban, nem eurokonform a megemlítése sem.

          Akkor, Isten, megsegítette a magyarokat, így a "kiirtassanak" füstbe ment terv maradt. Amikor Vajk (István) közbejöttével, elfogadtatták velünk a nyugati kereszténységet, és eleink hagyták írásunk betiltását, a magyar elit lemészárlását, Isten elfordította rólunk a tekintetét. Nem segített, hogy elkerülhessük az első, majd a második háborút. Nehéz vesztességeket mért ránk, de nem tanultunk. Hazug szólamok alapján, megpróbáltuk "utolérni" a nyugatot, ami nekünk súlyos visszalépéseket jelentett. Ebből sem tanultunk. 56-ban, még mindig viseltük korábbi hibánk büntetését. Hőseinket legázolták, a hazánkért kiemelkedő hősiességgel kiállókat, bosszúból lemészárolták, bebörtönözték. Némi lélegzetvétel után, ismét ránk küldték az ármányt. Akkor, nem egy, de egy egész kerekasztalra való Vajkot kerestek, akik máig hűségesen kiszolgálják a pusztításukat. Ezek segítségével, ismét ránk küldték egyesített erejüket, hogy a magyarok kiirtassanak, vagy elűzessenek. Most, nem a Német-Római birodalom egyesített serege, hanem ugyanennek mai megfelelője, az eu. az imf. és ezek sleppje támadt ránk.

           Isten, megbocsátotta ezer éves bűnünket, és ismét felénk fordította tekintetét. Véget ért, a magyarság büntetése. Egyre nagyobb számban fedezzük fel régi hitünket, keressük ősi, szakrális vezetőink iránymutatásait, a pálosok útját. Isten segítségével, megtört, és egyre látványosabban csökken, a teremtést pusztító hatalom ereje. A világ népei, csak egy mintára várnak, hogyan lehet, a pusztítók  kényszerített kereteiből kilépve, egy igazságos, becsületes, erkölcsös életformát kialakítani. Ez, a magyarság feladata, isteni akaratból, az idők kezdete óta.

Végre, meg kell felelnünk ennek az isteni elvárásnak. Meg is fogunk.

Békességben folytatott munkásságunk, győzelemre visz bennünket, bármilyen túlerővel szemben.

 

 Ekkor válik fontossá az emberek lelkének nemessége, a hit, melyet Isten táplál az emberekben, minden egyháztól, minden izmustól függetlenül, minden egyes emberben. Ez teszi lehetővé, hogy beérjük azzal, felszámoltuk a gonosz hatalmát, megakadályozzuk, hogy valaha is még egyszer kialakuljon, de senki nem fog bosszúért lihegni az átszenvedett évszázadokért, a máglyákért, az inkvizíció kínzásaiért, a népek igaztalan kirablásáért. Ez múlttá válik, amire emlékezni kell, de nem mint a holokausztra, csak szerényen, ember módjára, és örök tanulságként, mire képes a szeretet hiánya.

  Ebben a hitben, minden ember boldogan élhet, bőségben, igazságban, szeretetben.

Ez a jövő útja, Isten rendelése, és az általános logika szerint egyaránt.

 

Béla László

Jóska! Levelet hozott a posta…

2013.07.19. 21:30 | béla lászló | Szólj hozzá!

 

… Jóska! Azt írod, nem szeretsz. - mondja a régi magyar nóta.

Van, akinek ezt szükségtelen megírni, mert aki nyitott szemmel jár az országban, az egytől-egyig tudja, hiszen látja, érzi, tapasztalja.

Az, az öreg, munkában megfáradt paraszt bácsi, akinek a falu másik végére, vagy épp a szomszéd faluba kell elkutyagolni egy doboz cigiért, mert valakinek így tartotta kedve, az bizonyosan látja, tudja, hogy ezt nem szeretetből tették vele. Persze, van, aki nem látja, de nagyon sok pénzzel kell bekötni a szemét, hogy ez így legyen, és azt a sok pénzt, mind a paraszt bácsiktól, munkásoktól, tanároktól, orvosoktól ápolóktól, egyszóval, minden magyar állampolgártól veszik el. Nyilvánvaló, hogy nem csak a 16% egységes adóval, és a 27% Áfával, de, az egyre nyíltabb, és egyre szemtelenebb áremelésekkel is. Ha nőnek az árak, nő az Áfa is, csak ezt sokan nem gondolják át.

  Mindemellett, a Viktor levelez a néppel.

Sokan hiszik, hogy csak fényezi magát, de ez, csak mellékcél. Úgy van ez, mint sok nyugti gyógyszernél. A főhatásnak írják a mellékhatást, és mellékhatásnak azt, amiért gyártják. Ad abszurdum, - olvastam olyan „mellékhatás” ismertetőt,

amelyre, mellékhatásként nem restellték ráírni „hirtelen halál”. Aki használja, és hirtelen meghal, senkinél nem reklamálhat, hiszen ráírták.

  Valami ilyen, a Viktor levél mellékhatása is. Fenntartja és fokozza a stresszt.

Tudatosítja azt a fenyegetést, mindent tudunk rólad szürke magyar. Tudjuk a nevedet, a címedet, a körülményeidet, és ne merj ellenünk gondolkodni, netán cselekedni, mert megtalálunk.

Na és?

Nem most, vagy később találnak itt meg bárkit. Már akkor találtak meg minden magyart, amikor az Antall kormányt, és eddig minden jogutódját, lenyomták az emberek torkán. Amikor az országot, jogosulatlanul eladták, és az árát elmutyizták. Amikor bécsi cukrászdákkal, és egyéb lehetetlen mézes madzagokkal, betuszkolták Magyarországot az unióba, hogy lerombolhassák a cukorgyárainkat, és még sorolhatnám.

  Nem teszem.

Viktor csak levelezzen. Mutogassa, hogy bárkit megtalál. Teheti, ameddig papírja van, de ha gondol a jövőre is, akkor sok papírt kell tartalékolnia arra az időre, saját, és holdudvara számára, amikor szembe kell nézniük a néppel.

  Nem, holmi TEK-kel túlbiztosított kampánygyűlésen, ahova a lopott pénzzel bekötött szeműek tömege jár, hanem csak úgy simán, mint egyszerű állampolgár.

  A dolog, visszafelé is igaz. Sok ember ismeri őket, és sokan tudnak dolgokat.

Ha mind összeadják, amit tudnak, akkor az emberek is tudnak mindent róluk.

Ha ezzel egyszer szembe kell nézniük, sok papírra lesz szükségük. Talán bánni is fogják, miért is kellett annyit szétküldeni, fenyegetésnek a nép közé.

Béla László

Definiálnunk kell végre...

2013.07.17. 01:09 | béla lászló | Szólj hozzá!

 Magyarországon beszéljünk, írjunk és olvassunk magyarul?

Igaz!

Meg kellene határozzunk dolgokat. Legfőbb ideje!

Kezdhetnénk mindjárt a szégyen fogalmával, amiről már nagyon sokan elfelejtették, mi is az egyáltalában.

A szégyen, az, az érzés, az a belső kritika, amitől egy ember, egy csoport, ha rosszat tesz, rosszul érzi magát. Úgy tünik, ez az érzés sokakból egészen kiveszett.

Kár.

A szégyen az, ami megelőzi a rossz dolgok megtörténtét, mert az elkövető, még cselekedete előtt visszalép, mert el akarja kerülni a megszégyenülést.

Példákon át, talán érthetőbbé válik a meghatározás.

Ha egy Magyarországon élő kisebbség amerikai lopótökfára felkapaszkodott fia, magyar miniszterelnöknek álmodja magát, az szégyen. Szégyen, mert nincs megfelelő igazságérzete, kritikai érzéke, és önkritikája, és ez, az ő szégyene.

Kisebbség létére hiszi, hogy képes lesz félretenni kisebbségi egoizmusát, és a többség érdekeit képviselni. A feltételezés is elbizakodott nagyképűségre vall, ahogyan az álom is.

Ha ez, meg is valósul, az is szégyen.

Ez, azoknak a szégyene, akik Magyarországot, rasszista, cigány-kirekesztő országnak hirdetik, mert kiderül belőle, hogy súlyosan, és gátlástalanul hazudnak. Nem tudnak a világban még egy nemzetet mutatni, aki egy állítólagos kirekesztésben és üldöztetésben élő kisebbségének tagját, miniszterelnökké emelné.

Hogy ez, Magyarországon, a különböző kampányfogásokkal, "Isten ajándékainak" hatékony közreműködésével, választási anomáliák közepette megtörténhetett, ez is szégyen, de ez, az egész nemzet szégyene.

Szégyene annak, aki elment szavazni és megszavazta, mert nem volt képes észrevenni, a hozsannafénybe állított ember mögött, a sötétben megbúvó hazugság hegyeket.

Szégyene annak, aki elment szavazni, és ellene szavazott, mert nem tudta felvilágosítani embertársait arról, hogy ha fejjel mennek a falnak, az később nagyon nagy fájdalommal jár. Már ők is érzik, de későn.

Szégyene annak, aki nem ment el szavazni, mert lusta volt, félt, közömbös volt, reménytelen. Ezt a magyar nyelv, leginkább, vagy gyávaságként, vagy a hazaszeretet hiányaként, a haza sorsa iránti közömbösségként fejezi ki.

    A ma létező helyzet, ezért az egész nemzet szégyene. Nincs, aki bármire hivatkozva kivonhatná magát alóla. Én sem! Szégyellem is magam eléggé, de sajnos, ez a helyzeten, mit sem változtat.

    Szégyen, ha egy ország vezetése egy kisebbség kezébe kerül, aki szándékosan tönkreteszi az adott országot. Nálunk, és ezt a tévedés kockázata nélkül állíthatom, a vezetés kilencven százalékban ilyen kezekben van. Bármerre nézek, a vezető pozíciókban, politikában, gazdaságban, közigazgatásban, tudományos életben, egy, jól meghatározható kisebbség tagjait látom.

   Szégyen ez, nem is kicsi, azoknak a notórius hazudozóknak, akik a magyarságot antiszemitátzzák, mert élből cáfolja a hazugságaikat.

Nekünk is szégyen, mert eltűrjük a rágalmakat, és a kisebbségi erőszakot.

   Ha egy magyar miniszterelnök, megteheti, hogy az ország lakosságának érdekeivel ellentétben, egy tollvonással megszünteti valami közkeletű fogyasztási cik (pl. dohányáru) forgalmazását, és ezt a saját holdudvarának kezére játssza, ez a nyílt, kendőzetlen tolvajlás.

  Ha ezt bármely országban, bárki is megteheti, az szégyene a vezetésnek, de szégyene az egész országnak.

   Az emberi jogok deklarációja kimondja, hogy egyetlen néptől sem lehet elvenni természetes életlehetőségeit, termőföldjét, vizét, halászható folyóját, tengerét. Ha van olyan nép, akitől ezt elveszik, az, az egész emberiség szégyene.

Ha a magyar gazdákat, felbérelt zsoldos droidokkal tartják távol apáik földjeitől, az nem csak az ilyet elrendelő hatalom, de az ilyet eltűrő nép szégyene is.

    Észak-Afrikát Kadhafi, ingyen ellátta egészséges ivóvízzel. Ez, szerfelett csípte a francia állampolgárságú víz-spekulánsok szemét. Addig kavartak, ameddig sikerült legyilkoltatni. Volt vállalkozó. Mire nincs, ebben a szégyenteljes világban, ahol lassan egyetlen érték a hamis, fedezetlen pénz. Ez, minden földi ember oszthatatlan szégyene.

   Hát (!?) ilyen világ vesz bennünket körül, a „saját szándékunk szerint”.

Bizonyos, hogy a szándékaink szerint van így? Vagy csak ránk kényszerítik?

Néhány millió ember, hét milliárdra?

   Ébred már a szégyenérzet az emberekben. Tömegesen döbbennek rá a szégyenletes dolgokra. Kár, hogy azok, akik mindezért, a legkevésbé felelősek, de közel az idő, hogy ezek a felébredt tömegek, megváltoztatják ezt a szégyenletes rendet, és agresszív, emberpusztító „új világrend” helyett, békésen megalkotják az igazság, és a kölcsönös szeretet világát. Erről szólnak mai napjaink, a gazemberség agóniájáról, és végső kétségbeesésében elkövetett, gusztustalan hatalmi tobzódásáról.

  Amikor a veszett kutyát, egy bottal sarokba szorítják, a botba is beleharap.

A hattyú, ha vesztét érzi, életében egyszer, először és utoljára, gyönyörűen énekel, majd csendben kimúlik.

  Az emberiség, e tekintetben hattyú, és nagyon nehéz belőle veszett kutyát csinálni, ha még oly sokan szeretnék is.

Az, hogy elénekli e a hattyúdalát, és csendben kimúlik, vagy hátat fordít a veszett kutyáknak, és békében él tovább, csak rajta múlik, de bízhatunk a józanságában, ez már világméretekben tapintható. Nem fog hattyúdalt énekelni, és megadva magát a veszett kutyáknak, háborúkban és járványokban csendben kimúlni, ahogy szeretnék, de öntudatára ébredve, elhatárolja magát a veszett kutyáktól, rájuk zárja az általuk előkészített kenel ajtaját. 

Mindannyian ismerjük az ősi magyar bölcsességet : Aki másnak vermet ás...  ...annak a végén csattan az ostor?

Nem!

A magyar fejekben nincsen ilyen keveredés. Noha mindkét állítás igaz, mégis mindenki tudja, minek, mi a vége.

 

 

Béla László

Hamar levették…

2013.07.12. 01:49 | béla lászló | Szólj hozzá!

  Megszokott gyakorlat, hogy a Google, keresőablaka fölé kiírja a nevét.

Ez, teljesen természetes. Apró figyelmesség a felhasználók felé, hogy néha, ünnepi alkalmakkor, vagy ha épp olyan kedve szottyan, díszes feliratokkal helyettesíti. Az már hab a tortáján, ha valami animációt tesz hozzá, de az igazán nagy buli, amikor az animáció interaktív, és a felhasználó beleavatkozhat a képsorokba.

  Néhány napja is egy ilyennel találkoztam, az 1947-es Roswelli ufo-baleset évfordulójára tekintettel. Ez már magában is rendhagyó. Ahhoz vagyunk szokva, (mi egyszerű emberek) hogy aki ufót lát, vagy arról beszél, azt a média nem teszi képernyőre. Ha mégis, akkor rövid úton igyekszik bebizonyítani, hogy a delikvens nem látott semmit, alkoholista, fantaszta, fájdalmasan alulművelt, netán skizofrén elmebeteg, de semmi esetre sem normális ember. Ez a hozzáállás, mostanában, némiképp tompulni látszik. Egyre több, és egyre tárgyilagosabb szó esik a jelenségről.

Valami megmozdult a háttérben.

Én tudom, legalább is tudni vélem, micsoda.

Elszakadt a „horgonylánc”.

Az embereknek mindent megmondó akadémikus tudomány, 1947 óta, lehorgonyozta magát, a tagadás, a hallgatás, a félretájékoztatás helyén.

Most, elmozdulni látszik erről a helyről, mert annyi cáfolhatatlan tény került napvilágra, hogy ezeknek együttes ereje, már eltépte a hazugság, és félrevezetés horgonyláncát. Az események, régóta rángatják már a láncot. Ezt észlelve, a filmvilág, (értsd Holywood) sorozatban kezdte gyártani az ufós történeteket.

Talán igazában az ET-vel kezdődött, de ezt elkúrták. A történet olyanra sikeredett, hogy az emberekben érdeklődést, és szimpátiát váltott ki.

Néhány csoport szerint hatalmas hiba volt, azonnal jött a helyreigazítási dömping. Hatalmas költségvetéssel, és nem kisebb közönség-érdeklődéssel, futószalagon születtek, a gonosz idegenekről szóló filmek. Bemutatták, hogyan szállják meg, hogyan pusztítják el a földet a betolakodók, az ember számára elképzelhetetlen technikájukkal és technológiájukkal.

          Ennek a kampánynak kettős célja volt.

Részben, félelmet akart kelteni az emberekben, mert aki fél, kevésbé figyel, korlátozottabban gondolkodik, és könnyebben irányítható, félrevezethető.

Másrészt, ki akarták alakítani az emberi társadalomban, az idegen civilizációkról, a határozott ellenségképet. Ez, csak részben sikerült.

Ennek a törekvésnek, remélhetőleg utolsó, finomított zsengéje a Google évfordulós animációja.

   Mit is mutat fel, ez a játék?

Mindenekelőtt, egy UFO-t. Alatta a film-indítás jellegzetes, közismert háromszögét is megtaláljuk.  Aki még nem rettegett eléggé az UFO-tól, és rá mert kattintani a háromszögre, annak a megfélemlítése ezzel megkezdődött.

Az UFO, valószínűtlen frekvenciában és amplitudóval remegni kezdett. Megindult alatta a háttér. Rövid röpte után, megjelent alant a képen 3 épület.

Ezeket az UFO fénygolyókkal megbombázta, de már nem robbantak ízeikre, mint a filmekben, csak megesett az eset. Azután, feltűnt egy vulkán, a maga füstjével, morajával, és a kráter tetején álló, tűzálló ufonautával. Lába alatt, mint egy metszeten, a lávakamra, egy sötét folt. Elé kattintva, egy út jelent meg, amelyen az egérrel csalogatni lehetett a figurát. Lejött a hegyről a keresztútig. Ott balra, vagy jobbra ment, ahogy az ügyfél parancsolta. Balra talált egy legelésző tehenet, amelynek elvágta, és ellopta a kötelét. Jobbra egy épületet létrával, padlásajtóval. Parancsra felment a létrán, kinyitotta az ajtót, bekukkantott, de be nem ment. Azután egy következőt, amibe becsengethetett, később egy másikat, ahol kinyitotta az istálló ablakot, és farkasszemet nézett egy lóval.

  Voltaképpen jelentéktelen, de egyben értelmetlen, barátságos kapcsolatra semmiképp sem okot adó ábrázolás.

Kinek, és mi érdeke fűződnék ahhoz, hogy az emberek féljenek, és ellenségként kezeljék az idegeneket?

  Ez, sokáig volt megválaszolatlan, és megválaszolhatatlan kérdés.

Mára oszlani látszik a hazugság köde.

Egyre több info, több irányból érkezik arról, hogy az emberiség jelenlegi helyzetét, nem az emberek alkották ilyenre, és tartják ebben az állapotban.

Az irányelvet, egy földönkívüli, idetelepedett faj határozta, és valósítja meg.

Ehhez, igénybe vesz egy nagyobb csoportot, akit a többi embertől, kicsit eltérő képességekkel is ellátott, és néhány emberi „kápót” mint a koncentrációs táborokban tették. Ezeknek a „kápóknask” rendkívüli előjogokat és hatalmat biztosít, elsődleges fegyverével, a félelemmel, az irigységgel, és ennek legismertebb eszközével, a pénzzel.

   Céljaik, az ellentétek kiélezése, az emberek megosztása, és az ennek eredményeként tehetetlenné váló emberiség, rabszolgasorba döntése és tartása.

  Ezt, mára, jószerével megalkották, és egy lépésre vannak, a minden ember totális elnyomását megvalósító „új világrendtől”.

  Egyet hibáztak el.

Az emberekben, genetikailag kódolva van az igazságosság, az igazságtalansággal szemben megnyilvánuló ellenérzés. Ez, a jelenlegi állapotok miatt, rengeteg emberi panaszt, bosszúvágyat, negatív gondolatot hoz létre.

A gonoszság létrehozói nem bánják, hisz őket épp ez erősíti. Mindössze azt nem vették figyelembe, hogy az egyéb, nem rossz szándékú földönkívülieket, az emberi panaszok szörnyen zavarják.

  Hogy honnan tudnak róla, ez szintén nem közismert, de tény, hogy tudnak.

Minden emberi jó, és rossz gondolat, bevisszhangozza az univerzumot, és mi, és csakis mi vagyunk olyan süketek, hogy nem halljuk.

   A panaszáradat felszámolásáért, szövetkezett néhány jó szándékú idegen faj, és 47-óta folyamatosan azon dolgoznak, hogy az emberiség megfélemlítése nélkül, és szándékával megegyezően, felszámolják ezeket az áldatlan állapotokat. A gonosz oldal, minden lehetőt megtesz ennek akadályozására, hiszen a kápók, elveszítik hatalmukat, megszűnnek a torzsalkodások, véget ér az a zavarosság, amiben mindeddig, oly eredményesen halásztak.

  Azért kell az idegeneket az emberiség szemében ellenségként feltüntetni, mert ha az emberek rájönnek, hogy a gonosszal folytatott harcban, messze nincsenek egyedül, ha megérzik, hogy a gonosznál sokkal nagyobb hatalom, támogatja őket, megszűnik a harag, a gyűlölet, hiszen értelmét veszíti, és hihetetlenül felgyorsul a gonoszság felszámolásának folyamata a Földön.

 

Béla László

Nemzeti a nemzeti?

2013.07.07. 21:55 | béla lászló | Szólj hozzá!

 Régi gyakorlat Magyarországon, hogy az idegen szándékból hatalmat bitorló kormányok, vagy diktátorok, ország, és népellenes lépéseiket, mindig nemzeti jelszavak mögé rejtették, a nép akaratából történt változásként próbálták, ellenállás nélkül, lenyomni a magyarság torkán. A magyarok végtelen toleranciájából adódóan, ez mindig sikeres volt.

  Az a tény, hogy egy-egy ilyen intézkedés hatására, nem kerültek elő azonnal a fegyverek, vagy a Fa-testápolók, az nem jelentette azt, ahogyan most sem jelenti, hogy a nép, elfogadta volna, saját szándéka szerint valónak a tolvajlást.

Amikor a szovjet letarolás után, a szkinhed (bőrfejű) Rákosi uralma alatt, államosították a 100 főnél nagyobb gyárakat, az egybeesett a nép szándékával.

Amikor a Weisz Manfréd gyárból Rákosi Mátyás Vas és Fémművek lett, az már az emberek nagy részében ellenérzést váltott ki. Egyértelművé tette, hogy a magyarok szorgos munkájából keletkezett gyár, pusztán, egyik zsidó kezéből, egy másikéba került, mégsem szóltak semmit. Nem is lehetett, abban a nemzetközi helyzetben. Amikor a legkisebb vállalkozásokat is megszüntették, az már érvágás volt a lakosság ellátásán. A legnevetségesebb és legszégyenletesebb mégis az volt, amikor megirigyelték a gyepmesterektől a végterméket, amit anno merőkanállal (cserpákkal) szedtek ki a pottyantós árnyékszékek gödreiből, és megszüntetve ezeknek a közegészségügyi vállalkozásoknak a státusát, létrehozták belőlük, a „ Szervestrágyagyűjtő Nemzeti Vállalatot” az már közröhej tárgyává vált. A magyarok, nyíltan kinevették bábkormányukat, de nem lázadtak.

   Az orbáni csapat sem talált ki újat. Akkor is, most is, minden gazemberség nemzeti színekbe volt öltöztetve. Viktorék szolgaian lemásolták a „NAGY  ELŐD” taktikáját. A nép most sem szól semmit, csak gyűjti emlékezetében a sérelmeket.

   Amikor a szemembe ötlik egy ilyen egységesített NEMZETI tábla, talán nem is a mutyi jut eszembe, vajon ki keresett ezen, milliókat, inkább elfog a nevetés.

Eszembe jut a nagyapám elbeszélése, erről a bizonyos NEMZETI vállalatról.

  Most sem cselekszik a nép. Nem szerez érvényt, jogos elvárásainak. Tűr, néha tüntet, de rohamosan erősödik. Nő az egyetértés, csökken a bitorlók megosztási kísérleteinek eredményessége. Vonulgathatnak a buzik. Csak messziről fujjogják őket. Undorodnak a magatartásuktól, de ebben, nem gyűlölet van, csak a pimaszság feletti jogos felháborodás. Bárkinek saját joga eldönteni, hogyan él.

Aki viszont a devianciájával henceg, az szánalmasan buta. Őket, a legtöbb egészséges ember csak sajnálja, ahogyan azt a kormányt is, akinek hatalma megszerzéséhez, és megtartásához, ilyen rétegre kell támaszkodnia.

Nem lehet hosszúéletű, ahogyan Rákosi sem volt.

  Ma viszont, egészen más a nemzetközi helyzet. Ma Magyarországnak, megsemmisített védelmi képessége ellenére se kell, bármilyen politikai változás ellenére, vagy következményeként, katonai agressziótól tarania.

  Szemmel látható sebességgel csökken, a zsidó világhegemónia befolyása.

Sok olyan hatalom van, aki egy Magyarország elleni agressziót, a saját területe ellen elkövetettnek ítélne, és annak megfelelő választ is adna rá.

  Természetesen, ne váljon az ország hadszíntérré, mint 56-ban, de bárki nyugodtan szavazhat egy becsületesebb politikára, minden félelem nélkül.

 

Béla László

Sokan hiszik azt…

2013.07.07. 17:01 | béla lászló | Szólj hozzá!

… hogy a szükséges és elkerülhetetlen változások, Magyarországon, a jelenleg jólétben élők leszegényítését jelentik. Épp ebből következően, sokan támogatják azt a politikát, ami  unió-vazallus, mindenben alkalmazkodó, az unio minden, megkérdőjelezhető elmeállapotban hozott döntésének, megfelelni akaró alapállású. Ilyen az orbáni politika is, a hangsúlyozott ellenállás ellenére is.

  Az ilyen döntéseknek, (tyúkketrec, malaclabda, tehénfing-adó) még a megjelenítése, a gondolatban történő felvetése is, enyhén szólva, a vezetők, vagy a testületek alkalmatlanságára enged következtetni. Ezek kikényszerítése, mint pl. a tyúkketrecé, már komoly károkat okoz a tagállamok gazdaságainak. (óvatos becslés szerint, az unióban 50 millió tojótyúk kivágását eredményezte, ami a hazai tojásárak jelentős emelkedésével is járt) Semmivel nem lett volna betegebb ötlet, a tyúkfarmokat kötelezni tyúkpszichiáterek alkalmazására.

Ez, éppen annyira értelmetlen, de sokkal kevesebbe kerül. Ezen túl, mivel

Dr. tyúkpszichiáterek még nincsenek, nem lehetett volna képesítéshez kötni az állások betöltését, így, sok képzetlen munkavállalónak jelentett volna munkalehetőséget. Szinte látom magam előtt, a felzárkóztatandó munkavállalót, amint havonta egyszer, magára ölti a fehér köpenyt, és belibeg a fizetéséért, mert a tyúkpszichiátriát, távmódszerrel intézi. Kötelező elhinni, nehogy a rasszizmus hibájába essen a vezetés. Népes család többi tagja, a segílykéért áll sorba az önkormányzatnál.

Segélyt sem kellene fizetni, legalább ennek az embernek, ez is némi megtakarítás. Rémülten kapom magamat rajta, hogy lassan, az én fejem is, uniós csavarra jár. Ettől mentsen meg az Isten minden jóérzésű embert.

  Félretéve a tréfát, elgondolkodtató, mivel magyarázható, az, a folyamatos perpatvar, ami Orbán, és az unió között folyik?

  Ez is, mint még néhány dolog, része a szemfényvesztésnek. A globális politika, nyugaton, kezdettől fogva erről szól. Korábban, a szovjethatalom, némi védő ernyőt tartott fölénk ebben a kérdésben, így ezek a hatások, csak „begyűrűzhettek”, de az ország helyzetét, döntően nem befolyásolhatták. A szovjetek, így is, el tudták vinni amit akartak, és számunkra sem volt nélkülözés, hajléktalanság, munkanélküliség. Ők, etették a „birkát”, amit nyírni akartak, mert a gyapjú kellett nekik, a háttérmaffia megölné, és megnyúzná, mert a területre, magyar hazánkra fáj a foga. Sajnos, ezt, még mindig nem látják elegen.

Visszatérve az orbáni szabadságharcra.

Az uniónak, meg van, az országokat felszámoló koncepciója. Ennek direktíváit, kiporciózza, az adott országok kézben tartott vezetőire, akik ezt gátlástalanul végrehajtják. Ennek terheit érzik a nemzetek, amiből ellenérzés keletkezik, az adott kormánnyal szemben. Ezt csökkentendő, a kormányok, visszamutogatnak az unióra, őőőő az oka. Mindeközben, az unio, támadja az országok kormányait,

kifogásolva azokat a szabadságkorlátozó intézkedéseket, melyeknek bevezetését épp ő rendelte el, nem nyílt, „belső” utasításban.

Pszichológia az egész, a megtévesztés pszichológiája. Széles látókörű, kiegyensúlyozott ember kell ahhoz, hogy ne üljön fel egy ilyen hintára.

Ilyenből nincs még elég közöttünk. Nem is csoda. Állami szándék, a létbizonytalanság megteremtése, fenntartása, és fokozása, miközben a kommunikáció, a munkahelyteremtésről, a lakosság érdekvédelméről szól. Természetes, hogy ilyen körülmények között, nincs energia a gondolkodásra, a látókör szélesítésére, hanem legtöbben, sodródnak az árral, és hagyják, véleményüket a beépített emberek által kialakítani. Itt, a kézzelfogható eredmény, a megnyomorító mutyizó hazaárusító 2/3. Egyetlen fajsúlyos ember került bele, de  már kilépett.

  Hazugság, hazugság hátán.

Ezzel a technikával, még azt is elérték, hogy egy orbáni vezetés, kétharmaddal kerüljön hatalomra. Ez, nem az ő eredményünk, hanem a mi szégyenünk.

  Amikor világszerte minden nép tüntetve utasítja el ezt a hegemóniát, akkor bennünket, rasszista, fasiszta rágalmakkal, el lehet téríteni attól, hogy segítsünk magunkon. És ezel, éppen, a hazánkban idegen nacionalizmust, kisebbségpárti diszkriminációt megvalósítók mernek rágalmazni bennünket.

Mi kell még a magyarságnak az ébredéshez?

Sokan hiszik, hogy nincs kedvezőbb lehetőség, pedig van. Nem is elérhetetlen, csak nem a rágalmakat, hanem a cselekedeteket kell figyelni. Ez, alapköve volt az orbáni kinyilatkoztatásnak is, amikor hatalmának megteremtéséért kilincselt Jeruzsálemben: „Nem azt kell figyelni, mit mondok, hanem azt, amit teszek.”

A dolog egyetlen szépséghibája, hogy ő, ezt nem a magyar népnek, hanem izraeli gazdáinak mondta.

Már mi is látjuk, mit, miket tesz, és legtöbben köszönjük, nem kérünk belőle.

 

Béla László

Csak a szeretet talaján!

2013.07.05. 19:56 | béla lászló | Szólj hozzá!

Mostanában, mindannyian tapasztalhatjuk, hogy jelentős változások folynak a társadalmakban. Átalakulóban a világ. Sajnálatos, hogy ezek az átalakulások, sokszor fájdalmas vesztességekkel járnak. Akik a változások kötélhúzásaiban elveszítik hozzátartozóikat, őket nehezen fogja kárpótolni, ha mégannyival jobbá is válik az élet, a környezetükben. Mélyen együtt érzek minden vesztessel.

     Miről is szól ez a változás?

A pénz hatalmáról. A pénznek, mit az árucserét egyszerűsítő csereeszköznek, ez az egyetlen, és egyedül elfogadható funkciója. A bankárok, bankár dinasztiák, szövetkezve korrupt politikusokkal, létrehozták a pénz hatalmát. Most, ezzel a hatalommal irányítják, és zsarolják a világ emberiségét. Mára, ebből lett elege az embereknek, sőt, nem csak az embereknek…

Elfogadhatatlan, hogy emberek azt képzeljék magukról, hogy bármennyi pénz birtoklása, feljogosítaná őket, más emberek szabadságának korlátozására, életszínvonaluk meghatározására, ad abszurdum, életének kioltására.

Márpedig, ma, ez, eléggé általános hiedelem. ( Aki X-éves koráig nem lopott össze magának semmit, az annyit is ér.) Az emberek nagy többségének, becsületes alapállású gondolkodása okán, esélye sincsen arra, hogy ilyen módon meggazdagodjék. Ez a szemlélet, az ilyen értékrend, éppen úgy szembe megy a magyar ember erkölcsi tartásával, mint az, az Amerikában erőszakkal elterjesztett nézet, miszerint mindenki annyit ér, amennyi pénz felett rendelkezhet. Azok az emberek, akiknek az értékét a pénz határozza meg, ha a pénzüket leválasztják róluk, attól kezdve semmit sem érnek? Ezek szerint, ma értéktelen emberek kezében van a világ irányítása? Nem én állítom, de kérdezem, hiszen a logika, ebben sz értékrendben, pontosan ide jut el. A háttérbe szorított tömegek, épp ezért fogják felszámolni, némi külső segítséggel, a pénz hatalmát.

A pénz, soha sem nyíltan, mindig sunyin, a háttérből támad. Hatalmát mindig strómanokon, megvett, vagy megfélemlített politikusokon keresztül gyakorolja.

Ezek a strómanok, önérdekből, vagy kényszer hatására hoznak törvényeket, melyekkel tömegeket nyomorítanak meg a pénzbirtokosok javára. A pénz, mindig elérte idáig, hogy strómanjait a tömegek válasszák meg, így a sanyargatás, kifosztás, a tömegek többségének szándékából és akaratából történőnek tűnjék. Orbánék is féltéglával verik a mellüket, mondván, a választók kétharmadának megbízásából fosztják a hazát. Valóban ezt akarták azok, akik voksukat adták ehhez?  Soha sem volt így! Egyetlen becsületes ember sem akar a másik kárára előnyhöz jutni. Ez a pénz hatalmának privilégiuma.

   Mit érzünk ma, mi, ebből, Magyarországon?

Korábbi strómanjaink, kényesen vigyáztak a látszatra, nagy körültekintéssel adták el az ország vagyonát, (hogy nekik is jusson belőle elég) és valamennyit juttattak a népnek, a vagyon jogos tulajdonosának is. (még egy ideig eltűrték, és fizették az állami egészségügyet, valamennyit fenntartottak a szociális hálóból, stb.)

   Ez a törekvés, mára teljesen eltűnt. Nem rejtetten, de teljesen nyíltan folyik a kifosztás. Egy-egy közlekedésben elkövetett hibáért, a havi átlagjövedelemnek megfelelő, vagy azt messze meghaladó bírságok kiszabásával, közjogok kisajátításával, parkolási díjakkal, újabb és újabb monopóliumok létrehozásával.

Gátlástalanul megkérdőjelezik, és felszámolják emberi alapjogainkat, a lakhatáshoz, az egészség megőrzéséhez, a nyugodt időskorhoz. (az Orbán-féle

„alaptörvény”, nyíltan törli el, az egészségügyi ellátáshoz, és a nyugdíjhoz való jogot, miközben az érte járó befizetéseket, adónak átminősítve, tovább sarcolja az emberektől)

    Ezek, és a hasonló dolgok, ( üzemanyag, dohány, föld, stb. visszaélések,) mára, a strómanok természetes habitusának részévé váltak. Pökhendien, magyarázatokat is kreálnak hozzá. Az emberek viszont már nem fogadják el, sőt, egyre többeket dühít fel, az arcátlanság. Ez a tény hordozza magában az elkerülhetetlen változást.

Azt, hogy mi változhat és merre, mi, és csakis mi, emberek, tévedés ne essék, széles tömegek képesek meghatározni. Ahogyan egy fecske nem csinál nyarat, ugyanúgy néhányszáz, de akár néhányezer, vagy néhánymillió ember sem tud változást előidézni. Mennyi a szükséges szám, országonként jellemző. Izlandon elég volt 200 000, Amerikában tízmillió is kevés. A pénz, kontra emberiség harcban, két megoldás születhet. Vagy a pénz, vagy az emberek győznek.

   Mit akar a pénz?

Megvalósítani az önzés, az erőszak a gyűlölet, és a bosszú világát. Ennek kiváló példáját mutatják, a mai, amerikai közállapotok. Épp ezért, nem akarjuk "utolérni" Amerikát, amit évtizedeken át, a legmagasztosabb célként hangoztattak számunkra.

Olyan központi hatalmat akar, ahol a megmaradt embereknek, a hatalommal szemben semmiféle joguk, szavazatuk, választási lehetőségük nincsen, bárhová menjenek is a földön, mert mindenütt a világkormány, az „új világrend” uralkodna.

Ennek eléréséhez, az emberiség 70-90 %-át kell kiirtani. Ezt szorgalmazza Izrael, és akarat-gyenge csatlósai. Nem tévedés! Ez, az a furcsa paradoxon, amikor a farok csóválja a kutyát, miközben a kutya szorgalmasan nyalja a farka tövét. A terv már kész, a végrehajtás, noha a végrehajtókra nézve is életveszélyes, eltökélt szándék. Aki végképp nem akarja, az is kényszerül hallani Izrael eszelős fegyvercsörtetését. A népirtás gyakorlati és ideológiai előkészületeit. Az  „új világrend” a maga összes hozadékával, a megengedhetőnél és elfogadhatónál, sokkal közelebb került a megvalósíthatósághoz. Égetően szüksége van a világnak, egy pozitív ellenpéldára. Ehhez, Venezuela kevés, Líbiában megsemmisítették, vezetőjét bestiálisan legyilkolták. Ennek a példának a felmutatása, valaki másra vár.

 

Mit akar az emberiség?

Nyugalmat, békét, és biztonságot. Kiszámítható, egyetlen vállalattól sem függő életlehetőséget. Önmagának, és gyermekeinek perspektívát erre.

Ezt, csak a szeretet képes megteremteni.

Sokakban nagy a sértettség. Valami elégtétel félére vágyakoznak, mindazokkal szemben, akik az eddigi helyzetet kihasználva, ártalmukra voltak.

Ez, a zsákutca maga. Ez bosszú. Ez, gyűlöletből, haragból fakad, és csak rombolni képes, az emberiségnek viszont, építeni kell. Újra kell építeni, a pénz,

a gyűlölet, a bosszú által lerombolt világát. Ezt, már az emberek többsége tudja, csak azt nem, hogyan kezdhetne hozzá.

  Mik a rendező elvek?

Voltaképpen három rendező elv valósulhat meg.

Az egyik a pénz elve: ebben a pénz birtokosa, a hatalom, és minden jog birtokosa, a kifosztottak pedig jog és lehetőségek nélküli, örök rabszolgaságra ítélt, hontalan megtűrt dolgozó "világpolgárok", akik a helyzet legkisebb bírálatára halállal lakolnak. Ez a gyűlölet, és a bosszú világa.

A másik, az elégtétel elve: ebben, a hosszú szenvedésben részesített emberek, érvényt szereznek, jogos indulataik által diktált szándékuknak. Korábbi fosztogatóiktól mindent elvesznek. Élhetetlen perifériára szorítják, ha épp meg nem ölik őket. Ez is a gyűlölet és bosszú világa. Bár jogosabbnak, érthetőbbnek tűnik az előzőnél, de nem az.

A harmadik, a szeretet elve : ebben, a fosztogatók előjogai megszűnnek, az ügyesebbek, erősebbek támogatják a gyengébb ügyetlenebb társaikat, ha azok kérik, elfogadják, és illően megköszönik a támogatást. A döntő különbség a szándékban fejeződik ki. ameddig a pénz, mindenkit elnyomna, az elégtétel leszegényítené a gazdagokat, addig a szeretet, felemelné a szegényeket elesetteket az emberi, elfogadható szintre. Senkin nem akar bosszút állni. Akinek addig jól alakult az élete, annak nincs változás, a nélkülöző kifosztottakat hozzák fel, a gazdagok szintjére, anélkül, hogy önérzetében bárkit megbántanának. Csak néhány, elszállt harácsolót korlátoznak, akik nem az életszínvonaluk fenntartására, hanem hatalomépítésre használnák, a harácsolt pénzt. Ezt, némi rosszindulattal, akár kommunizmusnak is nevezhetnénk, én inkább a szeretet társadalmának gondolom. Amit a világban kommunizmusként megvalósítottak, az bármi lehetett, de nem ez.

A magyarság feladata.

Ebben az átalakulásban, nekünk, magyaroknak, kitüntetett szerepünk van.

Nem csak ősi kultúránkból, a tudatalattinkban rejtőző tudás átadása miatt,

de, ősi szálláshelyünk, hazánk, a Kárpát-medence természeti adottságai miatt is.

A világ legtöbb nemzete, nehéz helyzetbe kerülne, ha a világ kereskedelmét kézben tartó harácsolók, kirekesztenék a lehetőségekből. Reánk ez nem áll. Ezért igyekeznek a magyarságot kiszorítani a hazájából, vagy helyben, gazdasági vagy demográfiai fegyverekkel megsemmisíteni. Ez, az elmúlt ezer év során, minden törekvés ellenére sem sikerült.

Mi, a saját szükségleteinket, a kontinens önálló szigeteként is elő tudjuk állítani.

Akkor még inkább, ha a 40 éve törvénytelenül idegen birtokban tartott területeinket visszaszerezzük. Ez, kizárólag kormányzati szándék kérdése, mert a nemzetközi jogi háttere, teljesen egyértelmű, és minden vitathatóság felett áll.

Itt kell megteremtenünk, az igazság, becsületesség, jólét, és szeretet államát, példát mutatva minden nemzetnek, hogyan kell, és hogyan lehet szeretetben élni. Ettől a példától irtóznak a harácsolók, mint ördög a tömjénfüsttől, mert sokan követni fogják, bezárva minden lehetőséget, az emberiséget rabszolgaságba taszítani szándékozó, „új világrend” megvalósítása előtt.

 

A felelősségre vonásokról…

Érthetően, sokakban él a szándék, a jelen korszak állapotaiért felelős emberek megbüntetésére. Mégis, nekünk magyaroknak adatott az a kivételes szerencse, hogy ősi törvényünk van erre a helyzetre. II. András királyunk, tán látta, hogy el kell igazítani ezt a kérdést, Aranybullájában, teljesen egyértelműen, az ősi magyar bölcsesség szerint fogalmaz:

14. CZIKKELY.
Az olyan ispánról, a ki az ő vára népét megrontja.
Továbbá, ha valamely ispán az ő ispánságának módja szerint magát tisztességgel nem viselné, vagy az ő vára népét megrontaná, ebben találtatván, mind az ország szine előtt vessék ki tisztéből szégyenére, és a mit elragadott, adja vissza.

Csak a trisztségek nevét kell mai szavakkal behelyettesíteni, és minden úgy helytálló, ahogyan írva vagyon.

 Kinek lenne abból bármi haszna, ha Gyurcsány, Bajnai, Orbán, vagy bármely fő-kifosztó, évekig börtönben rohadna?

Büntetésnek épp elég, amit az aranybulla kiszab. Ránk ebből annyi hárul, hogy érvényt szerezzünk ősi torvényünknek, melyhez elidegeníthetetlen jogunk van.

Ahogy Putyin szerint, Oroszországban az orosz, és minden országban, az ott őshonos nép törvényeit kell betartani. Ez nálunk sem lehet másképp. Nem választhatunk ésszerűen, olyan parlamentet, és kormányokat, amelyek törvényeiket, a magyar hagyományokat semmibe véve, rendre a nép elpusztítására hozzák, idegen parancsra. Ez maga, a külföldről (és belföldről) rafináltan ránk erőltetett, idegen vezetésű fasizmus, magyarellenes ultranacionalizmus, amit épp a fasizmus elkerülésének szándékával indokolnak, és amelynek fergeteges pusztítását, több, mint húsz éve tapasztalhatjuk, saját körülményeinken.

Ezzel együtt, lehet ránk fasiszta, meg minden egyéb alaptalan rágalmakat szórni.

Ha becsületesen élünk, dolgozunk, és visszaállítjuk önálló, független gazdaságunkat, védelmi képességünket, döntéseinkből kizárjuk a "világpolgárokat", elszakadunk a nemzetközi pénzrenszertől, a rágalmak úgy peregnek le rólunk, mint falról a borsó.

Csak egységre, szeretetre van szükség, és akkor, ahogy Kölcsei írta:

„ hass, alkoss gyarapíts, s a haza fényre derül”

Mi magyarok, a kezdetek kezdetétől léteztünk, és a fény gyermekei vagyunk.

Épp ideje kilépnünk a sötétségből, szétsugározni Istentől kapott fényünket, hogy a sötétséget végleg száműzzük a földről.

Béla László

Nyílnak az elmék…

2013.07.05. 02:39 | béla lászló | Szólj hozzá!

 … ennek tudható be, hogy egyre kevesebb embert lehet becsapni.

Évtizedek óta folyik ez a játék. Már a Kádár kormány, és prominensei elkezdték, majd a rendszerváltással hatalomba túródott „nagy emberek”, teljes tökélyre fejlesztették.

     „Meg kell most húznunk a nadrágszíjat, "elvtársak”! Jön a jólét, de ennek árát most kell megfizetnünk. Ha nem tesszük, mindig szegények maradunk.

 Meghúztuk, és gazdagodtunk. Gazdagodtunk zártkertekkel, szerény nyaralókkal, előre kifizetett Trabantokkal, Skodákkal, Wartburgokkal, Ladákkal, és a szerencsésebbek, külföldön leselejtezett, fétisként tisztelt nyugati „márkákkal”. A kommunizmusban az elszigeteltséggel, belénk szuggerálták a

„nyugatimádatot”. Ott a kultúra, ott a gazdagság, ott a technológia, ott a „Kánaán”

Egy frászt!

Elfelejtették, még megemlíteni is, hogy az európai kultúra alapjait a magyaroknál kell keresni. A kanál, a gomb, a cipő, a nadrág, az instant leves, mind a magyaroktól került Európába. Ne a régi dolgokon rágódjunk, - mondják dölyfösen. Legyen! Elég megemlítenem Kempelen Farkast, Bláthy Ottót, Déri Miksát, Czipernovszki Bélát, Jedlik Ányost, Asboth Oszkárt, Kandó Kálmánt,

Nikola Teslát, Puskás Tivadart, Gábor Dénest, akik csak úgy hirtelen jutnak eszembe, hogy belássuk, a fetisizált „nyugati” technológia nagyobb része, Magyarországon született. Az, hogy a nyugat, megszerezte a magyar ész termékeit, ezt kihasználva gusztustalanul meggazdagodott, miközben a magyarokat, békés természetük miatt, a földbe tudták döngölni, nem az ő eredményük, és nem a mi szégyenünk. Hol fent, hol lent a kerék adott része.

A kultúrateremtő magyarságot, ezer éve megfertőzte Róma, és az óta, porig alázta. Iskoláinkban, ma is elhazudják a történelmünket, bemocskolják a múltunkat, és sok generáció nőtt fel ezen az agymosáson. Elviseltük, túléltük, de most fordul a kerék. Ahogy a magyarok kezdik megismerni igazi múltjukat, felemelik a fejüket, és egyre nehezebb őket lóvá tenni. Rövidesen eljutunk oda, hogy a magyarok lerázzák csalással, hazugsággal föléjük kerekedett hulladék vendégeiket, élősködőiket, és visszaállítják, ősi kultúrájukat hordozó és védelmező, stabil, erős, magyar államukat.

  Nem a vendégekkel van a baj. Mi voltunk puhányok, ezért jutottunk ide.

Akinek olyan a természete, ha teheti, élősködik, ha hagyják. Teszi ezt egészen addig, ameddig a gazdanép elgyengülve elpusztul, vagy öntudatára ébred.

Nálunk, noha elég későn, de ennek jelei mutatkoznak, egyre erőteljesebben.

A magyar nép, alámerül a becsületesség és szókimondás vizébe, és megszabadul a terhétől. Természetesen hideg ez a víz, kellemetlen. Kivált azért, mert a hívatlan vendégek, fasiszta jégkockákat, antiszemita szárazjeget túrnak bele buldózerrel. Nem baj! Ezt is kibírjuk, ha kell bevállaljuk, de beugrunk a vízbe, legyen az bármilyen mély és hideg.  

  Történelmünk során számtalanszor bebizonyítottuk, hogy jó úszók vagyunk.

A vendégeink is szelektálódnak ezzel. Ugyanolyan hideg vízbe kerülnek, mint mi. Megszűnik a meleg korrupció, a forró kettős mérce, a rasszista diszkrimináció, és a langyos szexualitás. Aki eddig is velünk harcolt, az most is kiáll velünk együtt, aki élősködött, az megjavítja a síkfutás világrekordját, úgy menekül el innen, oda, ahol még lehet.

  A magyarságnak történelmi, példaadó szerepe van a világban, és ezt egyre többen tudják, és vállalják. Nem könnyű! Nem gyűlöletből, ellenségességből,

…kavarásból, de szeretetből, és határozottságból kell példát adnia.

Meg fogja tenni. A gyűlölködést, annak hagyja, akinek ez az életfelfogása genetikailag. Gyűlölködjön, háborúzzon, fosztogasson, de ne itt. Tegye mindezeket ott, ahol hagyják. Először, mi nem kértük. Másodszor, nem akarjuk. Harmadszor, de nem utolsó sorban, nem tűrjük, és ez egyre világosabb.

A gazdagság, ha kivételezett, a versengés, ha ránk kényszerített, megosztja, szétzülleszti a nemzeteket. A szegénység, akár kényszer, akár önkéntes, olyan egységbe kovácsolja az egészséges embereket, ami Istennek is tetszik, és ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?

 

Béla László

 

Szeretettel és nem gyűlölettel!

2013.06.30. 14:38 | béla lászló | Szólj hozzá!

   Nehéz szívvel látom, olvasom, vagy hallgatom, amikor egy magyar, legyen az publicista, vagy egyszerűen csak felháborodott ember, mocskos tolvajokról, korrupt kiskirályokról, eltávolítandó csoportokról ír vagy beszél. Az ilyen, mindig arra bizonyíték, hogy az adott ember, még nem lát tisztán, vagy beszáll a gonosz hintájába, és úgy cselekszik, ahogyan a gonoszok irányítják. Sajnos, ebbe magamat is gyakran bele kell számítanom, hiszen tetőtől talpig emberből vagyok, és ilyen az emberi természet. Nem tolerálja, az igazságtalanságot, szót emel, az érdemtelen hatalom ellen. Ilyenek vagyunk.

   Még ebben sem vagyunk egészen egyformák. Minden ember egy-egy önálló identitás, és mindenki, a saját identitásának megfelelve ítéli meg a dolgokat.

Éppen ezért mondotta Jézus urunk: „Ne ítélj, hogy meg ne ítéltessél” Ennek ellenére, mégis, mindig, mindannyian ítélkezünk, - mások felett. Ez hiba.

Nem ítélkeznünk kellene, hanem, ha szükségét érezzük, cselekednünk.

 

         Mit eredményez az egyik, és mit a másik döntés?

Ha ítélkezünk, de nem cselekszünk, felébresztjük önmagunkban a haragot, netán ennek erősebb megnyilvánulását, a gyűlöletet. Ettől frusztráltakká válunk, rosszul fogjuk magunkat érezni, ami bennünket pusztít. Hogy miért?

Mert eltorzítja morfogenetikus mezőinket. Az ember, mint minden élőlény, jelenlegi felfogóképességünket tekintve, felfoghatatlanul összetett és bonyolult kölcsönhatásokon egyensúlyozó rendszer. Folyamatos információcserékkel tartja egyensúlyban önmagát. Testünk egyes részei is kommunikálnak egymással. A legújabb kutatások szerint, a szív, az, a központi információs bázis, melybe beérkeznek, és amelyből kiindulnak, a minden továbbit meghatározó jelek. Ennek a kutatásnak érdekes és rendhagyó hozadéka, hogy a kísérletek során azt tapasztalták, hogy a szív, az őt érő ingert megelőzően, már az elvárható reakciót produkálja, tehát, a tudatunkkal ellentétben a "jövőbe lát". Érzelmeink is, a korábbi feltevésekkel ellentétben, a szívünkben, és nem az agyunkban fogalmazódnak meg. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy az agy, a teljes idegrendszerrel együtt, egy zenekar, melynek karmestere a szív. Ha mások viselkedése, ill. annak megítélése miatt, frusztráltakká válunk, szívünkben haragot táplálunk, ez a legnagyobb hiba, amit önmagunkkal szemben elkövethetünk. Ilyenkor, megváltoznak a szív kibocsátott jelei, (rossz irányban) és befogadni is csak rossz tartalmú jeleket képes.

Ettől, felborul a kényes egyensúly. Az egyensúly felborulása viszont, anyagi következményeket hoz magával. Itt, természetesen nem elsősorban gazdasági, pénzügyi dolgokra gondolok, bár ez is lehet kísérő jelenség. Elsődlegesen, szervi megbetegedések formájában nyilvánulnak meg a negatív gondolatok.

Soha nem a test betegszik meg! Az embernek, mindig előbb a lelke beteg, és a test megbetegedése mindig csak ezt követi, de követi. Hiába igyekeznek a bajt elhárítani terápiákkal, ameddig a lelki egyensúly helyre nem áll, addig a test, parancsszóra produkálja az elváltozásokat. Élnek közöttünk olyanok, akiknek örömöt okoz, mások frusztrálása. Ők ettől egyáltalában nem szenvednek, sőt, örömüket lelik benne. Még nagyobb öröm a számukra, ha látják, miként mennek tönkre, a célba vett emberek. Nem szabad haragudni rájuk, mert mindezt, mérhetetlen tudatlanságból teszik. Ha hajlandók elfogadni, szeretettel fel kell világosítani őket, mindaz, amit tesznek, másoknak hátrányát jelenti.

 

 Mit tehetünk önmagunk védelmében?

Semmi esetre sem válasszuk a haragot, vagy a bosszút, hiszen az, a fentebb részletezett negatívumokat hozza magával, szükségszerűen, és elkerülhetetlenül.

Tűrjük továbbra is reakciók nélkül a gyötrelmeket?

Ez is rossz megoldás, mert oda vezet, ahol most tartunk, és amit legtöbben, nehezen viselünk.

  Szeretettel kell megközelíteni a kérdést. Ez az egyetlen helyes, és egyben célravezető megoldás. Kétség kívül, meg kell akadályozni, a negatív gondolkodású embereknek, felénk irányuló tevékenységét, de nem mindegy hogyan. Amikor ezen dolgozunk, soh’sem a harag, a bosszúvágy, de a megbántott emberek iránti szeretet vezesse cselekvéseinket. A különbség, az eredmény szempontjából lényegtelen. Mindenképpen el kell szigetelnünk magunktól, a megátalkodottan rosszul gondolkodókat. Csak-hogy, ameddig gyűlölet, bosszúvágy vezet bennünket, egyedül harcolunk, egy hadsereggel szemben, tehát eleve vesztésre állunk. Ha a hozzánk hasonló kárvallottak iránt érzett szeretet vezet, minden haragtól mentesen, akkor egységbe kerülünk, minden hozzánk hasonlóval. Ekkor már, egy hadosztály fog harcolni, egy szakasszal, melynek kimenetele, szintén borítékolható.

 

Melyek a gonoszság fegyverei?

  Láthatóan, nagyon kiterjedt fegyvertárral pusztítanak.

A legősibb, és egyben, legelterjedtebb, a hamis vád. Az ártó szándékúak, megvalósítanak erősen negatív dolgokat, mint a rasszizmus, a fasiszta ideológia követése, amit a maguk területén, soha nem látott tökélyre visznek. Ha bárki ezt szemükre veti, ezt azonnal visszafordítják, és fasisztának, rasszistának bélyegzik az észrevételezőt.

  Mindeközben, a világ minden részében, a béke megbontására, az ellenségeskedés felszítására törekszenek, gátlások nélkül zsebelik be, bárki megteremtett javait. Erre, világméretű nemzetközi szervezeteket hoztak létre, amelyben a nemzetek felelőssége annyi, hogy hajlandók asszisztálni a működésükhöz. Nem kellene, de ezt, külön-külön, minden nemzetnek, magának kell eldöntenie.

  Másik erős fegyverük, a területek pénzei felügyeletének, kibocsátási (nyomtatási) jogának megszerzése, vagy közös, általuk felügyelt pénz bevezetése, amivel bárhol, akadálytalanul visszaélhetnek. Ezt, mindig beépített, színleg az adott nemzethez tartozó kollaboránsok segítségével érik el.

Egyetlen eredményes védekezés ez ellen, a kollaboránsok mielőbbi felismerése, és eltávolítása, minden közügyben való, bármilyen állásfoglalás, véleménynyilvánítás lehetőségétől. Nekünk magyaroknak is, ez a legkézenfekvőbb békés megoldás.

 

A szemfényvesztés módszerei.

Az Eu., minden tagállam dolgaiba lehetőségeihez mérten beleszól. Lehetőségei attól függenek, mennyire együttműködő, az adott állam kormánya. Mivel a negatívumokat megvalósító kormányokat, a közvélemény általában elutasítja, minél együttműködőbb a kifosztásban egy kormány, az adott államot, az eu. annál erőteljesebben támadja.

Miért teszi ezt?

Nyilvánvalóan azért, hogy az együttműködő kormány népszerűségét a közvélemény előtt növelni próbálja. Jó hatással van az al-fosztogató elfogadottságára, ha a fő-fosztogatóval, látszólag kemény harcban áll.

Ez persze csak színjáték, bűvész trükk, a nagyérdemű megtévesztésére.

Az igazi ellenfélnek, az adott nemzet érdekei valódi harcosának, ennél sokkal rosszabb helyzettel kell szembenéznie. A fő, és al-fosztogató, egyaránt a felszámolására, megsemmisítésére törekszik. Ilyenkor nagyon nehéz, a szeretet talaján maradva, gyűlölet és bosszúvágy nélkül mérlegelni, de láthatóan eljött az idő, amikor a nemzetek többsége képes lesz erre. Ez jelenti, a fosztogatás végét.

Ezt a történést II.András királyunk fogalmazta meg a legérthetőbben, 1222-ben:


14. CZIKKELY.
Az olyan ispánról, a ki az ő vára népét megrontja.
Továbbá, ha valamely ispán az ő ispánságának módja szerint magát tisztességgel nem viselné, vagy az ő vára népét megrontaná, ebben találtatván, mind az ország szine előtt vessék ki tisztéből szégyenére, és a mit elragadott, adja vissza.

 

Ez most így is lesz, és legyen is, mindannyiunk épülésére, minden gyűlülettől, és haragtól mentesen.

Béla László

Én, ezt, egyszerűen nem értem.

2013.06.28. 16:00 | béla lászló | Szólj hozzá!

Én, ezt, egyszerűen nem értem.

 Itt egy Tárki grafikon lenne, ha a rendszer áthozná amin a Fidesz népszerűsége 50 a szociké 20, a Jobbiké 13 % körül mozog.

Ez, egy Tárki által készített felmérés, amit az Origó publikált. Jó. Ismerjük mindkét társasság kötődéseit, pénzforrásait, de ez túlmutat ezen.,

Ha egy társaság, improduktív ( nem élelmiszert, vagy ipari terméket előállító)

tevékenységet folytat, fokozottan szem előtt tartja a hitelességét.

Azt nem értem, miként lehet ilyen eltérés, az utcán, a várótermekben, vagy bárhol, ahol választópolgárral találkozhatni, az itt közölt „közvéleménnyel” összehasonlítva. Saját „felmérésem” beszélgetéseim (50-60 fő) alapján, az, az általános vélemény, (tízből kilenc esetben) hogy ennyire népellenes, elnyomó korrupt kormány, ebben az országban még nem működött. Ezt mondják, az egészségügyben, a mezőgazdaságban, a szoc. ellátásban, az iparban, a közlekedésben résztvevők, és az ott dolgozók.

    Ki lehet akkor, az a közel ötven százalék?

Ha én „Tárki” lennék, egészen másként csinálnám. Lehet, politikai nyomásra, vagy meggyőződésből hazudni, de ekkorát?

Biztosan nem mennék a képviselői irodaházba közvéleményt kutatni.

   Ezzel, elveszíti a hitelét, egy adott társaság, és egy ilyen jelentéssel, nagyobb kárt okoz a támogatni kívánt tömbnek, mint ha csendben maradt volna.

Lehet, hogy ők is, noha látszólag a nép ellen, de összhatását szemlélvén, mégis a magyarságért, a magyar népért dolgoznak?

Bizonyára, ez a verzió, nem érte el az ingerküszöbüket, így ők nem tudnak erről. Kihúzzák magukat, mint hű csatlósok. és mosolyogva gyűrik zsebre, a minimálbéresek 16%.ából összerabolt közpénzt.  - amíg még lehet...

 

 

Béla László

Bárminemű ellenálláshoz,.. vendéganyag

2013.06.25. 18:50 | béla lászló | Szólj hozzá!

 Bárminemű ellenálláshoz, akár a kormányával szemben is, minden magyarnak, 791 éve, írott törvényben biztosított alanyi joga van!

Ezt a jogot semmilyen új jogszabály, szerződés, vagy más idegen akarat, nem írhatja felül. (vendéganyag, Nemzeti Hírháló)

 

Hét pecsét: Aranybulla - ellenállási záradék"Hogy ezen engedményünk és rendelésünk mind magunk, mind utódaink idejében örökké érvényes legyen, hét oklevélpárba irattuk és arany pecsétünkkel megerősítettük; úgy, hogy egy pár küldessék pápa úrnak, második a János vitézeknél, harmadik a templomosoknál, negyedik a királynál, ötödik az esztergomi káptalanban hatodik a kalocsaiban, hetedik a nádornál őriztessék, úgy hogy ez az irást mindenkor szeme előtt tartván, se ő ne tévedjen le a felebb mondottak valamelyik pontjáról, sem a királyt vagy a nemeseket vagy másokat ne engedjen letévedni. Hogyha pedig mi, vagy utódaink valamelyike bármikor ezen rendeletünk ellen véteni akarnánk, álljon szabadságukban ezen levél erejénél fogva, minden hűtlenségi vétek nélkül, mind a püspököknek, mind más uraknak s az ország nemeseinek, öszvesen és egyenként, jelenleg és a jövőben nekünk és utódainknak ellenállani és ellenmondani örökre." 

 
Videó: https://www.youtube.com/watch?v=9DjIPaUNIXM (vilagbiztonsag.hu)

 

Lassan derülnek ki a csalások

2013.06.24. 19:29 | béla lászló | Szólj hozzá!

 Ahogyan Isten malmai lassan de biztosan őrölnek, a csalások is, ha lassan is, de biztosan kiderülnek.

Milyen csalásokról írok?

Azokról a pénzügyi csalásokról, melyeknek alapján és felhasználásával, a magyar kormányok hallgatólagos beleegyezésével, (ne mondjam cinkosságával)

magyarok házait árverezik el, jogtalanul és indokolatlanul.

Anno, a „rendszerváltáskor” (nem bajor) osztrák körök megfogalmazták, Magyarországgal az a bajuk, hogy a legtöbb ember, saját tulajdonú házakban él.

Ezzel az a „baj”, hogy nem lehet béremelésekkel zsarolni, tehát, ezt a struktúrát módszeresen át kell alakítani. Az átalakításnak, ezt, a tisztességtelen módját találták ki. A deviza csuklyába húzott, visszafizethetetlen hiteleket.

   Túl azon, hogy így megoldhatónak vélték az ingatlantulajdonlás kérdését, még ezen felül, a bankok hatalmas hasznot húztak a csalásokból.

  Azt a tényt, hogy ezt a regnáló kormányok, és azok pénzügyi szakemberei eltűrték, és hallgatólag támogatták, én, csak nemzetárulásnak tudnám minősíteni, ezért nem minősítem. Erre a nép a felhatalmazott, gondolom él is a jogával, noha eddig, ennek, nem sok jelét látni.

  Sorra választunk meg kollaboráns, pénzügyi ellenségeinket támogató kormányokat, nehogy a „fasizmus” kreált vádjába essünk. Ezenközben, mindig abban bízunk, hogy a soron következő kormány, kevésbé lesz tisztességtelen az előzőnél. Ez mindig a visszájára lesz igaz, de ezt csak akkor tudjuk meg, amikor parlamentáris eszközökkel már meg nem változtathatjuk.

   Hiába hirdeti a Jobbik, a képviselők visszahívhatóságának fontosságát, nem hiszünk neki. Inkább hiszünk az ezer helyről trombitált fasiszta rágalmaknak.

  Lelkünk rajta. Ha már teljesen tönkretettek, hajléktalanokká, munkanélküliekké váltunk, egy tollvonással szűntethetnek meg bennünket, azzal, hogy nincs nyilvántartott címünk, mert az, csak az ingyen lakáshoz juttatott, új „magyar állampolgároknak” van.

    A háttérhatalom, meghirdette, elkövet mindent, hogy Magyarországnak, nehogy legitim magyar kormánya legyen, mert azzal szemben, tehetetlen lenne.

Azzal akarnak félelmet gerjeszteni az emberekben, elhíresztelik, hogy a szavazófülkék be lesznek kamerázva. Na és! Nincs egyetlen olyan hülye magyar, aki ettől megijedne. Mindenki elmehet szavazni, teljes lelki nyugalommal, és egy esernyővel, nagykendővel, vagy bármilyen alkalmas eszközzel. Megválaszthatja a számára szimpatikus kormányt, aki a hatalom átvétele után, végre kimázsálhatja az éveket, a fosztogatóknak, és a választási csalást elkövetőknek, vagy bűnrészeseiknek.  Anno, a Kubatov-listákra legyintettek, lehet, hogy erre sem tesznek egyebet. Nem baj! A tényleges hatalom, akkor is a nép kezében van, neki joga mázsálni, és ez idő szerint, valószínüleg meg is teszi,

    Ez még mindig jobb alternatíva, mint a harc a túlélésért, a megmaradásért.

Remélhetőleg a saját hibájából tanult már a nemzet, és megfogadja Wiktor tanácsát. Nem azt figyeli, mit beszél, hanem, mit tesz, és azt is értékeli.

Béla László

http://www.youtube.com/watch?v=oe6RBjt5nuA&list=TL8UsYaJvHTTg

Az újkor legnagyobb találmánya Európában.

2013.06.22. 02:13 | béla lászló | Szólj hozzá!

 

 

Az Európai Unió.

Ha egy népet, egy országot, egy nemzetet, le akarnak törölni a történelmi palettáról, ennek többféle módja lehetséges. A legegyszerűbbnek tűnik, egy katonai agresszió, melynek során, egyszerűen lemészárolják. Ehhez, hatalmas túlerő, jó helyismeret, mérhetetlen lelkiismeretlenség, és egy pszichológiai felsőbbrendűség elfogadtatása szükséges.

Ha bármelyik hiányzik, a dolog nem jön létre.

Amerikában, az indián őslakosság kiirtása, helyismeret hiányában, évtizedekig tartott, az egyházi dekrétum ellenére is. Minden nép harcol a túlélésért, az utolsó csepp véréig, és ez, az agresszoroktól is nagy áldozatokat követel.

Vannak nemzetek, akiket az agresszió sem képes elpusztítani.

Itt, nem csak a megnyerhetetlen koreai, vietnami, iraki, vagy líbiai háborúra gondolok. Ezek, a kapkodó, időzavarban lévő uralkodni vágyás eredménytelen újkori vadhajtásai.

    A magyar történelem, kiváló példa arra, hogy az a nemzet, aki nem fogadja el mások pszichológiai felsőbbrendűségét, elpusztíthatatlan. Ha nem sikerül egy nép, jövőbe vetett hitét megrendíteni, az a nép elpusztíthatatlan.

 A magyar ilyen. Fél szemmel a múltba, másféllel a jövőbe tekint. Most.

A Pártus birodalom (Jézus hazája, a magyarság legrégebbi, kimutatható, állami formákat hordozó őshazája) amelyről a mai történelem tudni sem akar, összeomlott ugyan, de helyette, nyomában, hamar kialakult, a Hun birodalom, mint az ókor legnagyobb birodalma. Ezek a tömbök, létezésük kezdetétől a nyugatot leginkább zavaró alakulatok voltak. Részben jelentős katonai erejük, részben, felülírhatatlan erkölcseik, megkérdőjelezhetetlen becsületességük miatt.

Évezredes kísérletsorozat van az elpusztításukra sikertelenül. Attila megmérgezésével elérték a Hun birodalom összeomlását, de helyette, egy történelmi szempillantás alatt kialakult a magyar állam.

  A magyar államiság, korántsem Árpáddal, de Nimróddal kezdődött, és ez nem holmi legenda, hanem a legendák világába degradált történelmi tény.

  Ha konkrétan azt az alakulatot szemléljük, amit a történetírásban, először, Magyarországként neveztek meg, akkor ez valóban köthető Árpád fejedelem nevéhez. A korábbi birodalmaink aláásói, itt sem tudtak megpihenni.

  Árpád Magyarországát, (a levéltári dokumentumok szerint) 907-ben

százezer fős, egyesített német-római haderővel próbálták megsemmisíteni.

(„a magyarok kiirtassanak”) Az erkölcs, az egymás iránt érzett felelősség, a jövőbe vetett hit, és a pszichológiai egyenrangúság tudata, olyan erőt jelentett, hogy Árpád fejedelem, negyvenezer magyarral, megsemmisítette, az agresszorok, közel háromszoros túlerejét, méghozzá szégyenletes fölénnyel.

  Ezzel kezdődött, a magyarság évezredes kálváriája, túlélésért folytatott harca, ami a mai napig tart.

   A katonai sikertelenséget követően, és annak mérhetetlenül nagy vesztességét látva, a nyugat stratégiát váltott. Elvetette a nyílt agressziót, és vallási alapra helyezte a támadását. Hiába azonban a beígért (esetenként pénzért árult)  „bünbocsánat” (búcsúcédulák, stb.), a magyar, ennek ellenére, nem vált erkölcstelenné, csalóvá, hazuggá. Ösztönösen, zsigerből tudta, hogy az elkövetett bűn, nem megbocsátható, csak tudomásul vehető. Egy bűnös, elkövetett bűnével, önmagának, haláláig nem képes elszámolni. Együtt él az emlékével, és hordozza a súlyát. Társai, ezzel együtt fogadják el, elvárva tőle a későbbi becsületes magatartást.

  Ez az ősi ösztön segített, beilleszkedvén a nyugati kereszténységbe, megőrizni magyar identitásunkat. Ez a nyugat számára elfogadhatatlan. Egy nép, aki ősi tudásával ellenáll, megőrzi erkölcsét, áttörhetetlen gátja a hatalom kiterjesztésének.

   Sokáig sorolhatnám a tatár, majd a török háborúk, eddig napvilágra került mozgató indítékait, de most az eu. csodás , és meg kell vallani, eddig legeredményesebb koncepciójáról kezdtem írni.

Elviseltük szabadságharcaink, és a leverésüket követő tisztességtelen megtorlások vesztességeit. Noha fájó szívvel, de akkor is emelt fővel.

   Az első világháború kirobbantásával, sem sikerült a magyarságot megsemmisíteni. Túléltük Trianont, sőt. a várakozások ellenére a II. háborút, és 56-ot is.

   Kellett valami, ami a legeredményesebben pusztít, és hirdethető róla, hogy ez a mi érdekünkben történik. Így született meg az Európai Unió.

Nehéz szülés volt. (Európai Szén és Acélközösség – Európai Közös Piac - Európai Unió.)

   Így jöhettek be, és állhatnak minden törvény felett a bankok, a multik, és bizonyos bevándorlók, hiszen ők hozzák (hozatják) a törvényeket. Ha valaki utal rá, az fasiszta, nacionalista, antiszemita, gonosz közellenség. Ez már köznevetség tárgya, a gondolkodók körében, de sok gyanútlan magyar észre sem veszi, mint ha a bevándorlók hatalmi visszaélései természetesek, az ellene való cselekvés, ördögtől való lenne.

 

Az uniós csodacsinálás eszközei.

   Házfalnyi méretű táblák hirdetik: Ezt a beruházást az Unió támogatja.

Zsebkendőnyi tábla sincs viszont ott, ahol a magyar beruházóval, mondvacsinált okból, visszafizettetik az uniós támogatást. Nem tesznek ki nagy transzparenst, hogy ezt pedig, az unió elárverezi. A házainkra sem, a bankok. Stikában teszik, fal – ár(t)veréseken, meghatározott vevők számára. Ekként folyik a szemfényvesztés, de nézzünk kicsit mögé.

Még anno, mikor a módszeres eladósítás kezdetét vette, a bankok „leszegényedtek”. Jótékony Magyar Államunk akkor, a mi pénzünkből „feltőkésítette” azokat. Ezt a pénzt, egyszer, már adóban kiizzadtuk. Utána, kaptunk belőle morzsákat a bankoktól, és fizethetünk uzsorakamatot a saját pénzünk után. Ez az, amit csak egyfajta ember tud a világon, az viszont, a világ bármely részén tudja, és teszi. El kell érni, hogy csak egymás között üzletelhessenek.

Ez, az emberiség, ezen belül a magyarság túlélésének, egyik sarokköve.

  Kezdjük már látni. Már a parlamentben is szóba tudjuk hozni, akárhogy pfujjognak. A „mama”, a magyar lelkiismeret, hazaérkezett, már keresi a megoldást, és meg is fogja találni, mint a mesében.

http://www.youtube.com/watch?v=ZviKxlUzmm8

Béla László

 

 

A harag, a gyűlölet pusztít... vendéganyag

2013.06.17. 14:46 | béla lászló | Szólj hozzá!

… a szeretet, az elfogadás, a passzív védekezés épít.

A tudás felemel, a tudatlanság megsemmisít.

http://www.youtube.com/results?search_query=avatara+ami+a+bibliabol+kimaradt&oq=avatara&gs_l=youtube.1.0.35i39j0l9.5790.7194.0

Vendéganyag

2013.06.14. 23:25 | béla lászló | Szólj hozzá!

Géczy Gábor: Ne fuss a saját kutyád elől! 

Kedves Mindnyájan! 

Először is nem volt, nem van, nem lesz devizahitelem, és nem érinti családomat sem ez az őrület. Ezt a levelet azért írom, mert valahol valakiknek gátat kell szabni az élősködésnek, el kell kezdenünk NEMESEDNI. Meg kell értsük, hogy fordítva ülünk a lovon, ezért fordultak ellenünk a valaha általunk és érettünk létrehozott rendszerek. 

Egykor a paraszt kutyát tartott, hogy vigyázzon jószágára, vagyonára, cserébe etette, eltartotta. Ha a kutya ellene, vagy jószága ellen fordult, agyonütötte, mert ez az élet törvénye. Ma számos kutyát "foglakoztatunk" (Rendőrség, NAV, ANTSZ, politikusok...) és minden kutyánk ellenünk fordult, minket harapdál. Nagyon szemtelenek, de a Bank nevű korcsunk van legjobban elpofátlanodva: fényes nappal a szemünk láttára eszi tyúkjainkat, utána beperel minket, hogy nem kapott szalvétát. 

Eljött az idő, hogy Bank nevű kutyánkat Kúria nevű kutyánk ráncba szedje. Ha nem teszi, sajnos Bank nevű kutyánkkal együtt Kúria nevű kutyánknak is pusztulnia kell. Ha ez sem elég, az egész politikus falkát el kell zavarni Fideszestől-Maszopostól, EU-stól, és új génállomány után kell nézni! J 

Miután a magas körök nem értették meg az ország panaszát, a MAG-os köröknek kell lépni: TERJESZD AHOL CSAK TUDOD, ÉS KÉSZÜLJ JÚNIUS 25-re 

http://www.junius25.hu/ 

Most a bankvilág saját betarthatatlan, apróbetűs, joghézagos hálóján akadt fenn, lehetőséget adva sokmillió életnek a kitörésre. 

Kérlek, ha nem is érint személyesen ADD TOVÁBB, hogy véget érhessen ez a rémálom, és soha többet NE FUSS A SAJÁT KUTYÁD ELŐL!!! 

Géczy Gábor 
MAG közösség

Ha a Jobbik kormányra kerül…

2013.06.12. 23:56 | béla lászló | Szólj hozzá!

Ajándék Kazincbarcikának a Fidesztől: a putrikból a magyarok lépcsőházaiba költöztetik a cigányokat

Kazincbarcika lehet a Fidesz "romastratégiájának" egyik újabb áldozata, a kormány ugyanis 200 millió forintért kíván "lakhatási integrációt" megvalósítani a borsodi városban, figyelmeztet a Jobbik. Az újabb "felzárkóztatási" őrület lényege: felszámolni a cigánytelepet úgy, hogy az ott élőket beköltöztetik a törvénytisztelő többség szomszédságába. A program szerint lépcsőházanként két lakást lehet erre a célra igénybe venni.

További részletek: http://kuruc.info/r/2/113558/#ixzz2W2UheVFb

…arany élete lesz a romáknak. Nyilvánvalóan nem szűnik meg a gondoskodás a magyar állampolgárokról. Éppúgy megmarad a roma-stratégia, ahogyan eddig, egy pici különbséggel.

    Ha 10 roma családot kimentenek a putriból, abból hármat költöztetnek magyarok lakta környékre, és hetet, az elkülönített zsidó kolóniákba.

Hogy mely család hova költözzön, ezt az állam határozza meg. A romák,

és magyarok között, állítólag gyűlölet van. (én ezt, nem általánosan tapasztalom) A zsidók viszont, kifejezetten kedvelik, felkarolják a romákat, és bennünket kárhoztatnak, amiért nem tudjuk kellőképpen értékelni a roma kultúra értékeit. Semmi baj!

A Jobbik, szerintem megfogadja az intelmeket, és eddig, soha nem látott lehetőséget ad a zsidóknak, hogy bemutassák, miként kell tisztelni a roma kultúrát, hogyan kell toleránsnak lenni velük kapcsolatban. És ez nem harag, gyűlölet, vagy bosszú. Ez a legnagyobb szeretet megnyilvánulása, hiszen lehetőséget ad a romáknak, az emberibb életre, és a zsidóknak, hangoztatott elveik gyakorlati bizonyítására is.

Ez teljesen megfelel a bibliai elvárásoknak is, hiszen a törvény azt mondja, amilyen pohárból téged itattak, ugyanolyan pohárból itasd te is őket, de kétannyit tölts a poharukba, mint ők a tiédbe töltöttek.

Amen!

Béla László

 

A magyar földről

2013.06.11. 23:18 | béla lászló | Szólj hozzá!

     Amit a kenyerünket adó magyar termőföld, egyáltalában a magyar mezőgazdasági termelés és feldolgozás ellen elkövettek az elmúlt évtizedekben, az nemzeti méretű hazaárulás. Az, a szó egyenes, és nem csak átvitt értelmében.

   Amit most készülnek elkövetni, az már merénylet a nemzet ellen.

Minden erővel meg kell akadályozni!

A szkíta-magyar harcost azért tisztelték évszázadokon át, mert vert helyzetből is tudott győztesen kikerülni. Az őt legyőző ellenfélnek, a helyzetből adódó elbizakodottságát kihasználva, a torkára szorított kard ellenére, villámgyorsan elhárította a támadást, és harcképtelenné tette ellenfelét. Mi is, mint méltó utódok, ma is képesek vagyunk erre, ha úgy akarjuk. Egészen más kérdés, hogy utána, a sebesült ellenséget, szkíta elvárás szerint, azonnal vitte a táltoshoz, hiszen már ártalmatlan, meg kell gyógyítani. Remélem erre is.

   Nem hiszem, hogy ezt a karakán kiállást, emberséges felfogást, néhány száz, vagy akár ezer év alatt is, sikerült volna végleg kiirtani egy nemzetből.

    Sokak számára világos már, világszerte, hogy ezt az emberpusztító, nemzetbomlasztó társadalmi berendezkedést, az emberiség tudatának rohamos változása, rövid időn belül fel fogja számolni. Hogy ehhez, járul e külső segítség, avagy sem, az, az események végbemenetele szempontjából nem meghatározó.

Nem mindegy azonban, hogy a váltás, mekkora áldozatokkal jár.

Minél előbbre jut a gonosz oldal a pusztításban, annál nagyobb áldozatokat követel a helyreállítás.

   Egyszerű belátni.  

Ameddig a Balkánon, csak acsarkodtak egymásra a becsapott, egymás ellen kijátszott nemzetek, nem volt igazi tragédia. Amikor az Antall-kormány tiszta „jó” szándékból, eladta a leszerelt munkásőrség fegyverzetét a fegyvertelen horvátoknak, már nagyot változott a helyzet. Végre, a horvátok eredendően hátrányos helyzete megszűnt, és ki tudták vívni maguknak a szabadságukat. Igaz a háborúban elszabadult bosszúvágy és kegyetlenség, nagy szerb áldozatokat eredményezett Horvátországban, de ez, még nem volt elég. A céljaitól eltántorított Szerbia, olyan ellenséget keresett, akin kitölthette a mérgét, mert fegyvertelen és védekezésképtelen. Így kerülhetett sor a módszeres magyar, és albánirtásra. Ezen felbuzdulva, nemzetközi felhatalmazással, a világ bármely részén harcolni hajlandó „nemzetközi” (amerikai) haderő, az „emberek védelmében” totális háborút indított a Balkánon. Persze, nem a srebrenyicai tömeggyilkosságokhoz igyekvő szerb alakulatokat bombázta szét, hanem Mosztárt, Belgrádot (Nándorfehérvárt) és egész Szerbiát, hogy minél nagyobb értékű legyen a kár, minél zsírosabb üzlet legyen az újjáépítés. Eközben persze, zavartalanul folyt a délvidéki magyarok, és az albánok irtása, a hollandok hallgatólagos tudomásulvétele mellett.

  Ez, nem a globális hatalom érdekeinek egybeesése a gyilkos szándékkal, pusztán a "véletlenek" egybeesése, a rossz irányítás, a NATO tisztek helyzetfelismerésének hiánya, meg ilyen banális (irányított) véletlenek.

    Mindezért, a harcok helyi vezetőit ítélik el Hágában, mert a valódi felelősöket nem lehet, vagy nem illik.

  Ez, az emberiség szégyene, és ez így működik egy ideje, (aradi vértanúk) de már nem sokáig.

Ha nem a pusztítás, hanem a megbékélés lenne a cél, nem felfegyverezték volna az embereket, hanem rákényszeríthették volna a renitens kormányt, az alkotmány betartására. Ezt bármely nemzet megteheti. Nem ezt tették. Örültek, hogy egymásnak estek, és okot szolgáltattak a további nép és vagyonpusztításra. Magyarországon is ezt szeretnék, de mi nem megyünk egymásnak. Elviseljük, ha fogcsikorgatva is, néhány elvetemült bűnöző bűneit, és büntetlenségét. Elviseljük, hogy ártatlan magyart börtönöznek be 10 évre, más által elkövetett bűnért. A földünket viszont, meg kell védenünk!

   A magyar föld, korábban a nép és királyai, István óta, a Szentkorona védelme alatt áll, ennek a jogi személynek, a magyar állampolgárok egyetemes képviselőjének a tulajdona. Adásvételét, csak a Szentkorona tagjai, a magyar állampolgárok, egymás között bonyolíthatják törvényesen. Ez nem tíz, húsz, vagy százéves törvény, annál sokkal ősibb. Ha nem tartják be, hanem bármilyen „tegnapi” vagy holnapi „rendelkezéssel” akarják megkerülni, ez nem a korábban, vagy a ma regnáló miniszterelnök, vagy kormányok felelőssége. Ez, az egész nemzeté.

Azoké a honfitársaké, akik féltek a változástól, és nem mentek el szavazni, hogy ilyen kormány, hatalmat ne kaphasson. Azoké, akik a könnyebb megélhetés reményében ennek hátterét biztosítják, lelkiismeret és nemzeti indíttatás nélkül, narancsszóra nyomogatnak, és csak utolsó sorban azé a néhány emberé, aki a néptől kapott hatalommal visszaélve, mindezt levezényelni hajlandó.

  Ha nem tudjuk, vagy nem akarjuk megállítani ezt az árulást, következményeit is együtt fogjuk elszenvedni.

    Amikor jön a „sírás-rívás és fogak csikorgatása” ahogy a biblia írja, mindenkinek eszébe jutnak majd ezek a dolgok, ha olvasta ezt az írást, ha nem. Ez, az élet, és nem néhányszáz ember törvénye, és betartását nem demokráciák, vagy zsarnokok felügyelik.

 

Béla László

Csak tiszta forrásból (vendéganyag)

2013.06.09. 17:50 | béla lászló | Szólj hozzá!

A magyarság, a bajban sem veszíti el sem a jókedvét, sem a humorát. Mi, a nemzetek között, akár a gyermek a felnőttek között, Isten tenyerén élünk. Ez, őshazánk, a Kárpát medence, valóban Isten tenyere, ahol az élet minden lehetősége megadatott, és ahova a mai "történészek" szerint, a besenyők kergettek bennünket. A régi idők történetének "tényeit" érdemes fenntartással fogadni és több forrásból ellenőrizni. Jozefusz Flaviusz  ókori zsidó történetíró szerint, Magor utódai, akiket a görögök szkítának neveznek, Mezopotámiából, a vízözön után, mások által, addig nem lakott, hatalmas területre, (nyugat Ázsiától a mai kelet Spanyolországig) ezen belül a Kárpát-medence területére telepedtek át. A régészek, és ásatási leletek szerint, harmincezer évnél régebben élünk itt. (is) Mi sem bizonyítja ezt fényesebben, mint a népköltészet, és a világszerte egyedülálló mese és mondavilág. Íme egy új hajtás erről a bokorról. Egy régi nóta ahogyan ma éneklik. ( Nagy alföldi gyűjtésből)

 

Strófa 1 (a régi)

Zöldre van a, zöldre van a, rácsos kapu festve

Oda várlak minden szombat este

Nem győztelek kis angyalom várni Várni

Be kellett a, be kellett a, rácsos kaput zárni

 

Strófa 2

Ibolyaszín lobogókon sárga csillag körbe   

A népeket ezzel csalták tőrbe

Minél előbb ettől kell meg válni válni

Ne tudják a nemzeteket ezzel kicsinálni    

 

≈ 3

Hazudtatok becsaptatok, szemünk kiloptátok

Azt mondtátok ül rajtunk egy átok

A magyaron nincsen semmi átok rátok

Elérkezett, itt az idő, ti is megtudjátok

 

≈ 4

Azt mondjátok magatokról vezetők volnátok

Jobb vezetőt sehol nem találok

Ha nem tartunk benneteket távol távol

Ma-holnapra holokauszt lesz már a világból

 

≈ 5

Magyar gazda magyar szívvel magyar földjét szántja

Pajesz akadt ekéje vasába

Huzza a gép nagyon tud az fájni fájni

Minek kellett részeg fejjel magyar földön hálni

 

≈ 7

Jajgatástok visítástok felhallik az égbe

Az Isten is meghallotta végre

Ha hazánktól nem tudtok megválni  válni

Segít majd az Öreg Isten néktek haza szállni.

 

 

Uniós európai mintára.

2013.06.06. 23:19 | béla lászló | Szólj hozzá!

Trianon-napi ajándék Strassburgtól: jogszerűen fosztják meg állampolgárságuktól a felvidéki magyarokat

Június 4-én az Európai Emberi Jogi Bíróság elutasította Fehér István és Dolník Erzsébet, két állampolgárságát vesztett felvidéki magyar panaszát. A tót külügyminisztérium közleményben üdvözölte a döntést, mely szerint Strassburg nem lát jogsértést abban, hogy Fehér és Dolník elvesztette szlovák állampolgárságát, miután bejelentették, hogy felvették a magyart.További részletek: http://kuruc.info/r/3/113282/#ixzz2VSupnLnW

  Az Eu. a tagállamoktól elvárja, sőt megköveteli a „jogharmonizációt”.

Nosza, itt a lehetőség és egyben az elvárás is. Meg kell vonni a magyar állampolgárságot azoktól a kettős állampolgároktól, aki nekünk valamilyen okból nem tetszenek. Nem tetszenek és nem is tetszhetnek azok a kettős állampolgárok, akiknek állama, állami politikája, hazánk felvásárlását deklarált célként jelöli meg, Ezektől az európai joggyakorlat alapján, azonnal meg kell vonni a magyar állampolgárságot. Egyből megszűnik a Gyöngyösi féle „listázás” eget rengető felháborodásának oka. Nem készít senki, semmilyen listát, hanem ezeket az embereket, mint idegen állampolgárokat, egyből, gondolkodás nélkül, ki kell tiltani a magyar közéletből.

    Ezek egyre hülytelenebbül hozzák meg döntéseiket. Ők is tudják, hogy időzavarba kerültek. Hangoztatják ugyan, hogy rengeteg idejük van, de tudják, hogy bizony nincsen. Ebből származik az esztelen kapkodás, az átgondolatlan döntések. Az Eu. kiválasztott vezetői, hatalmasat akartak rúgni a magyarokon, de ebből, inkább, bomba öngól született.

  Elgondoltató, hová tűnt döntéseikből, a korábbi évszázadok megfontoltsága? Ahogyan megszervezték Európaszerte az irányításuk alá vont egyházakat, tűzzel, vassal, vérrel, mert katonailag nem bírtak Árpáddal, és a magyarokkal. (907 pozsonyi csata) Ahogyan kirobbantották a Francia forradalmat, hogy a nép, maga végezze ki a hatalmuk kiteljesedésének akadályaként uralkodó dinasztiát. Ez volt az utolsó eredményes döntésük. A Romanovok kiirtása már visszaütött. Hatalmas ellenfelet hoztak létre a Szovjet Unióban, önmagukkal szemben, mert, ahogy a Romanovok alatt, Sztálin és utódai alatt sem tudták úgy a befolyásuk alá vonni, ahogyan Amerikával tették. Az első világháborúban, azt el tudták érni amerikai hátterükkel, hogy Magyarországot földrajzilag lemészárolják, de Horthy vezetésével a magyarság felemelte a fejét, és példát adott a magyar kitartásból, szorgalomból, kreativitásból és becsületből. Ez a mag nem kelt ki. Muszáj volt kirobbantani a második háborút, és ebbe beugratni a magyarokat is. Ez sem hozta meg a várt eredményt. A háborút, nagyobb részt, a Szovjet Unió nyerte, így nem kebelezhették be a Kárpát-merdencét. Igaz, Sztálintól és utódaitól hatalmas koncot kaptak, de teljhatalmukat 56-ban a magyarság, dicső hősiességgel, önfeláldozással, valamelyest visszaszorította. Kellett egy nagy szlogen, a „rendszerváltás”, hogy az ismert, és mindenki számára világos, hatalmas pusztítást véghezvigyék. Ők, azt hiszik, képesek annyira megzavarni a magyarok ítélőképességét, hogy az idők végezetéig kollaboráns kormányokat válasszunk. Ez súlyos tévedés. Az elmúlt választáson, nagyon rezgett a léc. A mai kétharmad, csak a törvénytelenül nyitva tartott szavazó helyiségeken, és hasonló  "jelentéktelen" dolgokon múlott.

   Ebbe sem haltunk bele. Megfelelő kormánnyal, amiben az európai jog alapján, nem lehetnek idegen ill, kettős állampolgárok, fel fogjuk építeni hazánkat. Újrateremtjük az ipart, a mezőgazdaságot, a belső ellátás minden ágazatát. A tolvajok kiküszöbölésével mindenünk meg lesz, sőt, még el is adunk. Ha nem kell nyugaton, eladjuk keleten. Tiszta sor.

  Magyarként, örülnünk kell, hogy ilyen eszement döntéseket hoznak, és ezzel teremtik meg a lehetőségeinket. a tőlük való megszabadulásra. Először, az uniós jogi állásfoglalás alapján, meg kell szabadulnunk a belső ellenségtől, és csak utána kell kilépnünk, ebből a visszájára fordított cezaromániás vezetésű gyülekezetből , hogy soha többé ne veszélyeztethessék a cukorgyárainkat, az iparunkat, a földjeinket, az életszínvonalunkat, a cigarettánkat és a tyúkjainkat.

    Szeretettel, és nem gyűlölettel kell megválnunk tőlük. Mindezt az ő érdekükben, hogy ne tudjanak több visszafizetni való kért okozni hazánknak.

Béla László

Egy kis kulturális kútmérgezés.

2013.06.05. 08:03 | béla lászló | Szólj hozzá!

 

   Épeszű ember, elképzelni is nehezen tudja, milyen erkölcsi mélységbe kell alászállania annak, aki nagy nyilvánosság előtt, ilyen gátlástalanul képes hazudni, ráadásul, mindezt kultúraként kínálja.

   Sok embert megmérgezhet az ilyen, de egyre nagyobb azoknak a száma, akiknél ez, már visszájára fordul. Egy ilyen ocsmány hazugság, a magyarokkal szemben akar gyűlöletet kelteni, aki viszont ismeri, vagy megismeri a valóságot, annak a haragja, a hamísítók ellen fordul. Az ilyen mocsok, mindenképpen célt ér, célja ugyanis, nem elsősorban valakivel szemben gyűlöletet ébreszteni. A cél, a gyűlöletébresztés ténye, majdnem mindegy, hogy milyen irányban.

    Ennek a szándéknak, szakrális célja van. A gyűlölet, a harag, majdnem akkora energiát sugároz ki, mint a szeretet. Az emberellenes, Istentelen dolgok végrehajtásához, erre az energiára van szükség, és sajnos, mi szolgáltatjuk minden mennyiségben, azután meg szenvedünk, a megnyilvánulásaitól.

    Nem szenvedni kell, de védekezni!

Hogyan védekezhetünk? El kell kerülni azokat a lehetőségeket, be sem kell menni, azokba a termekbe, épületekbe, ahol ilyen törekvés sejthető. Amikor az Új Nemzeti Színház, a mocsokba rántotta, az „Ember Tragédiáját” Nem kongott a nézőtér az ürességtől.   

Volt, aki magasztalta a mocskolást, volt, aki azért ment oda, megnézze, hogy tényleg igaz e, amiről a hírek szólnak.

Voltaképpen mindegy, ki miért. Aki megnézi, maga is részesévé válik az aljas terveknek. Távol kell maradnunk az ilyentől, és máris megvédtük lelkünket a pusztítástól, sőt, megtagadjuk az energiaszolgáltatást, a bennünket pusztítani szándékozó erőktől.

 

Béla László

 

 

 

 (Kuruc.info)

Stuttgartban is hazánkat mocskolják a zsidók: gárdisták vernek véresre ártatlan cigányokat egy operában

Egy a tartományi fővárosban élő olvasónk hívta fel a figyelmünket a vérlázító aljasságra, amit még Alföldi is megirigyelhetne:

Tisztelt Szerkesztőség!

Tudósítani szeretnék arról, hogyan gyalázzák hazánkat éppen most a stuttgarti Staatstheaterben.

Már megszokhattuk, hogy Magyarország lábtörlőül szolgál számos kulturális szentélyben, az ott tevékenykedő, elborult agyú, habzó szájú, beteg lelkű balliberális vérszívók számára, akik önmagukat művészként definiálják. Ilyen Andrea Moses is (beszédes családnév - a szerk.), a Baden-Württemberg fővárosában található színház vezető rendezője.

Az állami opera- és színház ezúttal Hector Berlioz Faust elkárhozása (Fausts Verdammniss) című darabját találta alkalmasnak arra, hogy egy jó nagyot rúgjon a magyar hírnévbe, közvetlen és közvetett károkat okozva országunknak, nem beszélve arról a kb. 50 ezer magyarról, akik Stuttgart és környékén élnek, és akiken elsőre csattannak a következmények.

A darab eredetileg is Magyarországon kezdődik, a híres Rákóczi-induló és a paraszttáncokból ismert zenei motívumok teszik ezt egyértelművé, ezzel nincs is semmi baj. A stuttgarti színházban Andrea Moses által rendezett "drámai legenda" (ez a mű szerző általi meghatározása) azonban ennél hangsúlyosabban mutatja a modernizált, mai korba áthelyezett helyszínt: egy egész színpadot betöltő magyar lobogó a háttér, és előtte "békés" lakókocsis cigányok lakodalma látható. Az eleve vérlázító, hogy hazánkat így azonosítják (kvázi cigányországként), az viszont még inkább felháborítja a jóérzésű szemlélőt, hogy a darabban gárdista magyarok támadnak a békésen ünneplő cigányokra, feldúlják a lakókocsijukat, tönkreteszik a mulatságot, és az életükre törnek. Bakancsaikkal a fejükre lépnek, a szemüvegüket összetörik stb. A rendező ezzel is "tükrözi az aktuális magyar állapotokat", amelyek a csapból is folynak.

Néhány kép és videó:

 

 

Megszólal a rendező:

További képekben a "gárdisták brutalitása":

Erősen remélem, hogy lesz állami tiltakozás, és felelősségre vonják így Trianon évfordulója táján a stuttgarti színházat. Bízom benne továbbá, hogy a sajtóvisszhang sem marad el, és a Stuttgarti Magyar Kulturális Intézet is végzi a feladatát. Ugyanis ez beláthatatlan folyamatot indít el. Már mindent megtehetnek? Hát nem! Ezt nem hagyhatjuk!

Üdvözlettel:

Egy felháborodott magyar

Utóirat: Most tudtam meg, hogy ez a darab már 2011 óta megy ebben a rendezésben. Tehát még vérlázítóbb, hogy eddig senki nem emelt szót ellene, pedig ennyi idő alatt biztosan tudomást szerzett róla a kormány...

Ide kattintva láthatók további képek és videók a darabról.További részletek: http://kuruc.info/r/26/113135/#ixzz2VDf9mtBf

A Magyarságról mások

2013.06.03. 23:45 | béla lászló | Szólj hozzá!

*** www.nemzetihirhalo.hu - feliratkozas@nemzetihirhalo.hu ***


A magyarság eredettudata a vízözön korszakáig vezet vissza 
28, 2013 magyarlegyenhited 

A honfoglalás szót a nyelvújításkor Kazinczy maga is szabadkőművesként, az ő megbízásuk alapján találta ki. A fellelhető korabeli iratok alapján őseink soha nem használták ezt a szót. Mindig hazatérésről, vagy visszatérésről beszéltek. 

 

A magyar ember emelt fővel jár, 

így viselete is tiszteletet parancsoló.

Az Egyesült Államokban megjelenő tudományos Science folyóirat 2000. novemberben ismertette a genetikai szakterület nemzetközi élvonalának 17 elismert képviselőjének kutatási eredményét. A vizsgálat kiterjedt az USA-tól Ukrajnáig az európai népek származásának és betelepedési idejének felderítésére. 
Megállapításuk szerint a magyar fajra jellemző EU19 gén 35-40.000 éve jelen van a Kárpát-medencében. Ez a gén a magyarokban 60%, míg a nyugat-európai népekben legfeljebb alacsony gyakorisággal fordul elő. Ez az időtartam megfelel a Homo sapiens első európai betelepedése óta eltelt időnek, melynek kezdetén a Neander-völgyi ember által benépesült Európa. A magyar a legrégebbi európai génjelző. 

magyarság eredettudata a vízözön korszakáig vezet vissza. A víz okozta pusztulás után újjászülető élet és emberi kultúra forrásának hordozója, közvetítője. Az özönvíz után az elsüllyedt földrész, Atlantisz ősi tudását hoztuk magunkkal a Kárpát-medencébe. Ezért történhetett meg, hogy az özönvíz után az eredendő tudás a Kárpát-medencéből terjedt el a Föld többi tájára. 

Josefus Flavius zsidó krónikás (ie. 37-100) a következőket írta: 
"Magóg és Gomer népei már a vízözön után itt voltak olyan területen, ahol előtte még senki nem járt. Területük Spanyol-ország déli tájaitól a Don folyóig terjedt. Magóg a róla elnevezett magarokat alapította, a görögök őket szkítáknak nevezik. Azaz szűzfoglalással, a Vízözön után érkeztünk a Kárpát-medencébe és nem más népektől sajátítottuk ki 1000 évvel ezelőtt a területet!" 
Ez alapján történelmünk sem csupán az elmúlt 1000 évből áll! 

Xenofon írja: 
"Európában az özönvíz óta szkíták uralkodnak." 

J.J. Modi indiai professzor szavai: 
"Áldottak legyetek magyarok, Atilla király népének egyetlen örökösei! Félszázados tanulmányaim meggyőztek róla, hogy a hunok feltétlenül a magyarok ősei voltak- s így a mai magyarság az ősi szkíta népek egyedüli leszármazottja Európában, mely magyarságnak a történelme a ma élő összes nemzetek legősibb történelme. Kutatásaim alapján a hunokat olyan nemzetnek ismertem meg, amelynek dicsősége a mai szomorú világot is beragyogja. Atilla királyunk a világtörténelem egyik legnagyobb hőse, aki mint igaz hős, lovagias és nagylelkű volt." 

Könnyű volt így a Habsburgoknak meggazdagodni és ez által Ausztria gazdaságát fellendíteni, Magyarországot pedig leigázva, kifosztva, szabadságharcát vérbe fojtva nyomorban hagyni. 

Ezért ne akarjon ma senki olyan buzgón a nyugat gazdagságához felzárkózni! 

Meggazdagodásuk egyik alapja a tőlünk el-és kirabolt kincsek hatalmas készlete, továbbá a magyarság egyedülálló és kivételes tudásának kihasználása és annak kamatoztatása. És ez nem csak Ausztriára vonatkozik! 

Lásd Atilla királyunk több szekér elrabolt avar kincsét, aranyát, melyeket ma úgy mutogatnak a nyugati múzeumokban, mintha az örök időktől az ő tulajdonukban lenne és az ő kultúrájukból származna. 

Az orosz területeken feltárt szkíta halomsírokból tömegesen kerültek elő a finom munkával, a korhoz képest a legnagyobb tudással megművelt arany tárgyak, szobrok, ékszerek. 

A tuvai halomsírból előkerült több ezer arany tárgyat a század legnagyobb régészeti feltárásának tartják. A halomsír (kurgán) 800m hosszú és 30-50m magas. A lelet együttes egyértelműen igazolja a szkíta származást és a korhoz viszonyított magas fokú és páratlan műveltséget. 
A leletek jelentéstartalma a magyar hagyományokat jellemzi: több ezer aranyból készült ló, csodaszarvas, Turul szobor került elő. A szobrok és ékszerek mindegyikét a finom, gondos, nemes kidolgozás, az élettel teli mozgékonyság jellemzi, ellentétben más népek korabeli leleteivel, melyek képtelenek az életerőt tárgyaikban ábrázolni. 
A további ásatásokat a nagy mennyiségű kincs miatt fegyveresen őrzik. És ez szintén a mi örökségünk, melyről hallgatnak. 

Beszélhetünk továbbá az iraki bombázásokról, a Bagdadi Múzeum kifosztásáról. 

Sokan nem tudják, hogy a bombázásokkal őseink eddig fennmaradt kultúráját tették tönkre és tüntették el. A bombázások nem csak a föld színéről, hanem a sivatag homokja alatt is lerombolták a több ezer éves kultúrát. 

Első hallásra teljesen értelmetlennek tűnt a sivatag homokjának bombázása. Nem véletlenül irányították a rakétákat mélyen a föld alá. A Bagdadi Múzeumból teljesen tudatosan, listával a kezükben vitték el és vitették el a lakossággal származásunk és ősi múltunk dicsőségét igazoló emlékeit. Az iraki háború egyik valós célja ez volt. 

A magyarság egy része a jelenlegi Irakból származik Legközelebbi rokonaink a kurdok. Számos felkelés és a nagyhatalmak számos ígérete ellenére ma sem rendelkeznek önálló állammal. Az Iránhoz, Irakhoz és Törökországhoz tartozó területeken élő kurdok a legnagyobb nép a világon, melynek nincs hazája. A szabadságukért harcoló kurdokat a jelenlegi hatalom negatív ítélettel felkelőknek, lázadóknak nevezi. 

A Kr. e. 3.800-ban alapított Urusolymot az Egyiptomból kivonuló hikszoszok Urusolyma néven erőddé alakítottak, írja Flavius. (hikszosz = hys-Kos, gis-KUS; királyi szittyák, Kosiak.) 

Az eredeti SOLYMA elé Nagy Sándor idejében irtak a 'Hiero' (szent) nevet, úgy lett belőle Hierosolyma s abból Jeruzsálem. 

Hogy a zsidók hogyan kerültek a mai Izrael (Palesztina) 'ígéret földjére', arra ismét Zakar prelátus vet fényt ugyanazon a helyen: valószínű, hogy a hikszoszok (szkíták) Egyiptomra mért súlyos csapásai tették lehetővé a zsidó nép Egyiptomból való kimenekülését és az elpusztított városokban talált aranytárgyak magukkal vitelét. Ezt a lovas szittya népet követték, azután a zsidók a pusztai vándorlásuk után Kánaánba is, ahol már addig a szittyák jól berendezkedtek, városokat építettek. Hogy miképpen irtották ki fokozatosan a zsidók a szittyákat, arról elég bőséges adatokat közölnek a szentírás könyvei. 

Ez egyúttal arra is magyarázatot ad, hogy miért kellett a zsidóknak teljes negyven éven át vándorolniuk a pusztában, amikor a távolság Kairótól Jeruzsálemig légvonalban mindössze 430 kilométer. Bujkáltak a szittyák elől. 

Az alábbi magyar népmese útmutatást ad arra nézve, hogy mi is a magyarság feladata! 


"Egy zsidó megharagudott, amikor meglátott egy halászt a csónakja mellett üldögélni. 
- Miért nem mégy halászni? - kérdezte. 
- Mert mára már eleget fogtam - felelte a halász. 
- Miért nem fogsz több halat, mint amennyire szükséged van? - kérdezte tovább a zsidó . 
- Mihez kezdenék a többel? - így a halász. 
- Több pénzt tudnál keresni. Hamarosan egész halászflottád lenne, és olyan gazdag lennél, mint én. 
Erre a halász megkérdezte: 
- És akkor mit csinálnék? 
- Leülnél, és élveznéd az életed - mondta a zsidó . 
- Miért, szerinted most mit csinálok? - jegyezte meg erre a halász." 

A magyarság egyik feladata a példamutatás. Most elsődlegesen egymásnak kell jó példával szolgálnunk. Megjegyzendő, hogy múltunkhoz hasonlóan, hosszabb távon a jövőben ez más népek számára is feladatunk! 
Egyértelműen jelzik a Kárpát-medence történelmi, kulturális, művészeti, népességi egybetartozását. Mára bizonyítottá vált, hogy területét uralkodóan mindig is magyar génekkel rendelkező emberek lakták. Hazug az állítás, mely szerint őseink a ma tanított honfoglalás idején érkeztek volna ide. 

*** www.nemzetihirhalo.hu - feliratkozas@nemzetihirhalo.hu ***

Nyílt levél Morvai Krisztinának

2013.06.03. 23:08 | béla lászló | Szólj hozzá!

 

Kedves Morvai Krisztina!

  Munkásságának, a magyar érdekekért való személyes kiállásának, folyamatos figyelője, és tisztelője vagyok. Pozitív nemzeti gondolkodásmódját ismerve éltem a feltételezéssel, hogy mint gyakorló jogász, segíteni fog nekem, és talán még sok más, a helyzet előtt értetlenül álló magyarnak.

   Tudom, Ön elsődlegesen jogvédő, így a szerződések, nem fő gyakorlatához tartoznak, de Ön jogászként, hiszen én nem vagyok jogász, csak „parasztésszel” gondolkodó magyar, lehet, hogy tud, és fog is nekem segíteni.

   Néhány jogi alapvetés ismeretében, értetlenül állok, Trianon revíziójának jogi megítélésével kapcsolatosan. Úgy gondolom, a nemzetközi szerződések, éppúgy, mint a magánjogban kötöttek, feltételeket tartalmaznak, és a szerződés akkor teljesül, ha a szerződő felek, teljesítik, a rájuk vonatkozó feltételeket.

Olyanra gondolok, mint egy ingatlan adásvétel. A vevő megvásárolja az ingatlant, a kialkudott áron, amelyet valamilyen módon (készpénzben, átutalással) kifizet. Ezt követően válik jogosulttá, a tulajdonosváltás telekkönyvi bejegyzésére. Ha a vevő, nem fizeti ki a vételárat, a korábbi tulajdonos megtagadja, megtagadhatja a telekkönyvi bejegyzéshez való hozzájárulását, különösen egy olyan helyzetben, ha a szerződés, késleltetett kifizetést rögzít, és végleges tulajdonba adás feltételeként szabja azt meg.

   Trianonban, valami hasonló született.

A kedvezményezett államok, megkaptak magyar területeket, azzal a feltétellel, hogy a szerződés 50. évében, a terület hovatartozásáról, ügydöntő népszavazást kell tartani. Ezt a népszavazást, nem tartotta meg Csehszlovákia, Ukrajna, Románia, Yugoszlávia, sem Ausztria. Ez szerint a szerződés feltétele, kedvezményezett oldalról nem teljesült, ebből következően, a szerződés érvénytelen.

   Mivel, a népszavazás idejét a szerződés kötelezően rendelte el a kedvezményezett államok számára, az ma, már nem pótolható, (már csak a kötelezett államok egy részének megszűnése miatt sem) tehát a szerződés, nem teljesült. Ezért 1970 óta érvénytelen. Következésképpen, a magyar területeknek, a kedvezményezett államoknak birtokában tartása, ez idő óta törvénytelen. Milyen jogi probléma az, ami a területek azonnali visszacsatolását akadályozza?

  Kérem, javítson ki, ha valahol tévedtem!

Tisztelettel: Béla László

Budapest, 2013. június 3.  

Ez sem a teljes valóság !

2013.06.01. 10:48 | béla lászló | Szólj hozzá!


A Földtörvény 2/3-os lesz, tehát megváltoztathatatlan! 

Hosszú évtizedekre de legalábbis a ma élő, és az elkövetkező generációk életére eldönti, hogy "KIÉ LEGYEN A FÖLD, ÉS HOGYAN?" Eldönti, hogy megmaradhat-e a vidék, biztonságos lesz-e a jövő?

Felfoghatatlanul nagy a tét, és a parlamenti képviselők jelentős része nem a mi érdekeinket képviseli - tisztelet a kivételnek - ezért oda kell mennünk, és kinyilvánítani az akaratunkat, figyelmünket, figyelmeztetni őket 2/3-os felelősségükre. Nem lesz több esélyünk! 

A magyar nép most megmutathatja erejét. Hát mutassa meg! 

Szeretettel várjuk június 3-án 18.00 órakor az Alkotmány utcába! (A Parlamenttel szemben, a Vajkay utca kereszteződésénél.) A tüntetés meghívóját megtekintheti a Váralja Szövetség hivatalos Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/varaljaszovetseg 

Köszönjük figyelmét! 
Váralja Szövetség

(Nemzeti Hírháló)

 Hiba azt állítani, hogy bármi is megváltoztathatatlan. Hogy ez mennyire tévedés, azt az Orbán kormány kétharmaddal pusztító időszaka, a napnál is fényesebben bebizonyította. Kétségtelenül fontos, az ország, és nemzetellenes lépések elleni vélemény nyilvánítás, de ha ez nem jár a kollaboráns kormány elsöprésével, akkor csak igen szerény részmegoldás.

    A választásokra kell, az igazi népi összefogás, az egymás, és a nemzet iránti felelősségünk tudatosulása, mert igazi eredményt, csak a kollaboránsok teljes, és végleges eltávolítása jelentheti, az ország politikájából. A magyar kétharmad, bármit megváltoztathat, csak létre kell hozni!

Természetesen, nem a Soros féle alomból, akik eddig juttatták hazánkat. Teljesen új vezetés kell. Ez lehet, akár  a Jobbik is. A fasizmus dumától nincs mit félni, mert az kiabál, akinek a háza ég. A cionisták, a történelemben még soha nem látott fasizmus megvalósításán dolgoznak, de ezt ők, a saját javukra, az emberiség pusztítására szeretnék. Aki ezt a szemükbe mondja, azt antiszemitázzák, fasisztázzák. Nem kell a vakítás. A Jobbik, a képviselők visszahívhatóságáért száll síkra. Ez azt jelenti, hogy bármilyen választási eredmény  (győzelem) esetén sem tekinti magát, szükségszerűen négy évig   magyar kormánypártnak. Ha intézkedései nem egyeznek a nép szándékaival, visszahívhatóak. Új, a nép számára elfogadott kormány alakulhat, nem úgy, mint az elmúlt húsz-egynéhány évben. Rosszabb az a kormány, aki tömeges tiltakozások hatására változtatja meg (színleg) elképzeléseit, mint az, akinek eszébe sem jut olyan terv, ami ellen széles tömegek tiltakoznának.

Béla László

Nem vagyunk egyedül !

2013.06.01. 10:20 | béla lászló | Szólj hozzá!

Láthatóan beindult az emberiség automatikus immunrendszere.  Sajnálatosan a 24. órában, de még mindig, a végső összeomlás előtt.

Putyin orosz államfő, egyértelmű állásfoglalása, a különböző országokban, így Oroszországban is antiszemitizmust üvöltő, bomlasztó kisebbségekkel szemben, félreérthetetlen, és egyértelmű igazságokat állapít meg.  Kimondja, téved az a fajta ember, aki azt hiszi, módja és lehetősége van, a világ bármely országát, a saját kedvére formálni, csak azért, hogy ott ő, jól érezze magát.  Egyetlen népet sem érdekel, hogy területén, mikor érzi legjobban magát a kisebbség. Kivált nem akkor, ha követeléseik miatt, az államalkotó nemzetnek kellene rosszul éreznie magát.  

       Putyin egyértelművé tette, nem tűrik el, hogy beszivárogva, (vagy beözönölve, mint 1917-ben) az orosz vezetésbe,  kísérleteket tegyenek az orosz törvények megváltoztatására.

     Magyarország, még sarkosabb helyzetben van. Itt 20 év óta, a politikában, nem jut érvényre, a magyar érdekek képviseletének hangja. A hang megvan ugyan, de a kétharmados szavazógép elnémítja. Később, a kétharmad kezdi hangoztatni, amit korábban lesöpört, de leginkább, nem hajtja végre, csak élénken helyesel. Amikor pedig, egy képviselő, ennek okára rámutatni akarván, a nyilvánosság elé kívánja tárni, kikből is áll a magyar parlament pontosan, akkor multinacionális huhogó kórusnak intenek be az érintettek, hogy így próbáljanak nyomást gyakorolni, a magyarság legbelsőbb ügyének, bel, és külpolitikájának, általuk kívánt mederben tartására. Ezt is el lehet érni a felszínen, de az emberek szívében, gondolkodásában, az ilyen arrogáns reakció, hatványozottan növeli az ellenállást önmagával szemben. Ennek is egyre nyilvánvalóbb jelei mutatkoznak.  

    Mindezeken túl, sokan várják tőlünk, a világ zsarnokságával szembeni példamutatást, mint 1956-ban. Most, nem fegyveres megmozdulásra van szükség, mert a közellenség épp ezt szeretné. Most, az egységes gondolkodásra, méginkább, az egységes szavazásra kell koncentrálnunk, amellyel kisöpörhetjük hazánk politikájából az idegen gondolkodás, követelőzés hangját, és érvényesülési lehetőségét. Senki ne higgye, hogy a magyar, csak fegyverrel a kézben lehet hős. Hazájának, épp úgy hős polgára, ha elmegy szavazni, és józan megfontolásból, szavazatával segít elűzni, a nyakunkra telepedett, és a fejünkre nőtt élősködőket. A hős, nem az, aki nem látja a veszélyt. A hős, a bátor magyar, aki ha lát is veszélyt, akkor is teszi, amit fontosnak tart, és nem azon agyal, hogy a fiamat kirúgják a politika miatt, németországi, vagy angliai állásából. ( Egyébként soh'sem fogják. ) Ha itthon, olyan változások lesznek, melyek miatt, politikai-gazdasági nyomásgyakorlás okán bárkit is elbocsátanának, az azt is jelenti, hogy végre a magyar szakembernek, Magyarországon van munkája. Dolgozik az újjáépítésen, az új üzemek beindításán, az igazság alapján álló új magyar jogrend kialakításán, vagy éppen a nemzetellenes bűntettek feltárásán, következményeik felszámolásán.

   Sokan figyelnek ránk, és sokan szurkolnak azért, hogy a magyarság, végre teljesítse szakrális elhivatottságát, és a saját háza táján, szüntesse meg, a cionista terjeszkedés minden lehetőségét. Nimród, Attila, Mátyás, Rákóczi, noha időlegesen megoldották, de az erőszak eszközeivel. Ez, nem a magyarság szívbéli eszköze, ezt csak kűlső körülményekkel kényszeríthetik ránk.

   Végleges, és örök érvényű megoldás, csak békés eszközökkel születhet, és fenntartása, csak folyamatos, állandó, szigorú figyelemmel lehetséges, mert az emberiség közellensége, szakavatott mestere a beszivárgásnak, és a belülről történő bomlasztásnak. Nem engedhetjük tovább, mert nincs hova visszavonulnunk. Hazánkat, nemzetünket, csak akkor óvhatjuk meg a módszeres elpusztítástól, ha egységben, magyar bátorsággal előre megyünk, és gőzhenger módjára egyengetjük el az utat, gyermekeink számára.

http://kuruc.info/r/21/112984/


Béla László

 

Félelmeinkről

2013.05.31. 00:34 | béla lászló | Szólj hozzá!

    Minden ember félti a létbiztonságát, a jövedelmét, a családját, egyszóval mindazt, ami az életét alkotja, és fenntartásához fontos. Ez természetes, és így is van rendjén, egyetlen kis különbséggel, nem félni kell, hanem józanul mérlegelni.

   Mi lenne ha … ?

 Mi lenne ha ? A mai, és hajdani kormánypártok eredményes (és hatékony nemzetközi kiválasztott csoportok) propagandája miatt, ismét közülük kerülne ki egy „magyar” kormány? Bekövetkezne mindaz, amivel a hatalomvesztésük esetén, előrevetülő negatívumként szajkóznak. Az adóság-teher miatti gazdasági összeomlás, a lopások miatti csőd, a mezőgazdaság, és élelmiszeripar szándékos megfojtása eu-s előírásokkal, (tyúkketrec) ebből következő élelmiszerhiány, éhséglázadás, (euro-gendfor) idegen csendőrségi ostrom, rengeteg áldozat, és vérbefojtása a kiéhezett tömegek jogos lázadásának, melynek végkifejleteként, Magyarországot benyelné a cionista globalista eu.

  Ez a terv. Legyen az bármilyen szándékú kormány, ebből az alomból, teljesen tehetetlen. Az „ellenzéki” kerekasztalnál, minden prominens személyiség, aláírt,

egy, nem publikus megállapodást, mely szembe megy az igazsággal, és minden nemzetközi joggal. Éppen ezért a megfogalmazása pillanatától érvénytelen, de ameddig ezek közül van bárki hatalmon, fejvesztés terhe mellett, végre kell hajtania, az ennek alapján érkező utasításokat. Lehet néphatalmi frázisokat szajkózni, mint a szocik, lehet nemzeti zászlókat lengetni, mint a Fidesz, de a pusztítás meg nem állhat. (cukor, cigaretta, termőföld, ivóvíz, makói gáz, meg a többi) Ennél rosszabb, és veszélyesebb helyzetbe, az ország lakossága, semmilyen körülmények között, nem kerülhet, tehát nincs mitől félni.

 

 

 Mi lenne ha…?

Ha a magyarok jelentős része felébredne, és megkerülhetetlen kormányzati pozícióba szavazná a Jobbikot?

Tökéletes patthelyzet.

A jobbik, egyetlen korábbi kollaboráns társasággal együtt nem működhetne, sem koalíciós, sem hallgatólagos alku formájában. Ha ezt tenné, azonnal elveszítené az emberek bizalmát, ahogyan Hornék elvesztették, amikor a hátukon cipelték be az SZDSZ.-t a kormányukba. Sajnos, csak az Szdsz.tűnt el a szemétdombon, a többi párt kiválasztottjai a helyükön maradtak, ha tetszik-ha nem.

 

   Mi lenne ha…?

Ha a magyarok, minden verbális és médiapropaganda ellenére, pusztán a gondolatátvitel útján, olyan megdöbbentő egységet mutatnának, hogy a Jobbikot egyedül, vagy Kásler Árpád frissen alakuló pártját, és a Jobbikot együtt, 70 % fölötti eredményhez juttatnák. Ez a két társság, vidáman működhet együtt.

Elveik nem ütköznek, mindkettő célja a nép, és a haza megmentése az árulóktól, és fosztogatóktól. Alkothatnának nagy-koalíciót, és hozhatnának végre magyar érdekű törvényeket, nem kikényszerített szavazógéppel, de a képviselők szíve szerinti döntésekkel.

 

Mi lenne ha…?

   A Fidesz frakció képviselői, időben észrevennék, hogy fordítva ülnek a dakota lován, és visszanézve vágtatnak, az út fölé nőt ág felé, és mielőtt az ág leverné mindegyiket, leszállnának a lóról, elhagynák a süllyedő hajót, vagy egészen visszavonulnának a politikától?

  Kormányválság, bizalmatlansági indítvány, időközi választások. A felelősséget mindenki tudja, csak éppen, senki nem veszi komolyan, gondolván, hogy ez egy következmények nélküli ország, és mindig az is marad. Egyedül Kásler Árpád volt az, aki kimondta, a helyzetért, nem Orbán a felelős, hanem minden egyes ember, akit a Fidesz dróton rángat. Mindenki felelős, aki a néptől kapott felhatalmazást, a nép ellen használva, visszaél a kapott hatalommal.

Ez a nomenklatúra, lehet, hogy izraeli, Likud támogatást élvez, de a hatalmát akkor is a magyar választóktól kapta, és cselekedeteivel, szavazataival, azoknak is kell elszámolnia. A vesztes kollaboránsok, most kórust alakítottak, a győztes kollaboránsok ellen. Hatalmas az összefogás, mert a húsos fazekat, vissza kéne szerezni. Arany szavaival élve „sem ide, sem oda, nem fütyül a madárka. Jobb felől üt, nekem fütyül, bal felől üt, nekem fütyül, elmehetnek” Tényleg elmehetnek, mert a húsos fazék a magyaroké. Mi tesszük bele a disznót, a marhát, a szárnyast, de nem azért, hogy más kiszedje, és nekünk még csontok se jussanak. Ennek most vége.

 

Mi lenne ha…?

Ha a nép alakít kormányt, mondjuk a Jobbik vezetésével, megváltozik itt a világ.

Sokan attól tartanak, Magyarország elszigetelődne. Na és? Rákosi példátlanul elszigetelt bennünket. Nyakunkban az orosz megszállókkal, mégis újjáépítettük a szétvert országunkat. A helyzet most sem rosszabb, sőt…

A nép kormánya, biztosan megtagadná az államadósságként ránk rótt kamattartozás, spekulációs részének megfizetését. Állami fennhatóság alá helyezné a Magyar Nemzeti Bankot, ezzel a forintkibocsátás jogát. Ezzel bezárná a spekulánsok előtt a magyar emberek zsebét. Kilépne az eu.-ból.

Ezzel megszűnne az ország ellen, szerződéses alapon végrehajtható katonai agresszió „törvényes” lehetősége. Az eu. tagdijak az országban maradnának.

Megszűnne a szoci elvtársakból, és a fideszes elvtársurakból alakított zöldbárók, földalapú támogatása. A magyar gazda, végre művelhetné a földjét, lenne élelem. Visszakapnánk a vámbevételeinket, ezzel együtt, a nemzeti és területi függetlenségünket. Az itt maradó eu. tagdíj, a vámbevételekkel, a tolvajlás megszűntével, búsás fedezet az újjáépítésre. A forint kivonása a világpiacról, a „számlapénzek” leírása, a bankjegyek visszatartása, valószínűleg nagy keresletet eredményezne. Kivált akkor, ha magyar libamájhoz, gabonához, borhoz, vagy bármilyen magyar áruhoz, csak és kizárólag forintért lehetne hozzájutni. Nem vagyok közgazdász, nem jósolhatom meg a Forint árfolyamát, de elképzeléseim azért vannak.

Néhányan tartanak egy ilyen esetben, nyílt katonai agressziótól. Nem olyan bátrak a fosztogatók.

Villon szavaival élve : "...és nyakamon érzem, hogy seggem míly nehéz." Ezzel ők is így vannak. Hatalmas a szöveg, de a lyukba egy zabszem sem férne. Iránnal, Amerika népével a hátukban, Oroszországgal szemben, nem jut eszükbe, Európa közepén, katonai agresszió, egy legitim kormány által vezetett, és semmilyen szerződés alapján meg nem támadható Magyarországgal szemben.

Mi pedig, leszámolva a tolvajokkal, bőségben építhetjük újjá hazánkat, állíthatjuk vissza önvédelmi erőinket, Hiába romokban a gyáraink, munka lenne, hisz az újjáépítés is munka, pénz pedig lenne rá. Embargó, és hasonló baromságok pedig, a magyart soha sem hozták zavarba, mert bármit, amire szüksége van, képes előállítani magának.

  Nem is rossz perspektíva. Józanul át kell gondolni, oszt had szóljon!

Béla László

Akik többletjogokat akarnak…

2013.05.29. 22:48 | béla lászló | Szólj hozzá!

 

http://www.youtube.com/watch?v=BaLHZnMqo9I   .,.. és az elmúlt húsz évben, kollaboránsaik segítségével, ki is verekedték, éltek is vele, de elég belőle.

Elnéztem ezeket a túlképzett pitekantropusokat. Szellemi szintjük, közösségi magatartásuk ellenére, épp úgy ruhát viseltek, mint az emberek. Hogy kerülhettek ezek Európába, ezen belül Magyarországra, ahol a legútszélibb magyar sem volna képes ilyen állatias módon viselkedni. 

 Amit gajdolnak közben, azt egy szemtanú lefordította : A felvétel készítőjének jobban tetszett a 3 lány(nekem is:-)

Lefordítom miről énekelnek: "ti mind gójok vagytok..élláélálá...azok is maradtok...élláélálá...itt ti csak kapáltok...élláélálá....vidáma­n kiálltjuk...élláélálá....elves­szük Hazátok...élláélálá..."

És a videóból kimaradt nyilatkozatuk:

kedves Barát! Ezt is te elkúrni. Mi lenni itthon, te lenni rabszolga. Ne is próbálni tenni ellen, mert te lenni antiszemita. Győzünk így is úgy is, nekünk lenni sok idő, nem számít..

Őszintén szólva, kétlem, hogy túl sok idejük lenne. Amióta István királyt elkapta a  „nyugati gépszíj” Mátyás idejét kivéve, próbálkoznak sikertelenül. Az óta eltelt, több mint ezer év. Ennyi volt! Idejük lejárt. Ha ez alatt nem sikerült a magyarokat eltüntetni a világ palettájáról, ennek szakrális oka van.

Isten velünk van, és nem ezekkel a …lényekkel.

   És még ezek, képviselnek magyarokat, a magyar parlamentben, ha tetszik – ha nem.

  Hát nem!

Nekem, és velem együtt nagyon sok magyarnak nem. Híres a toleranciánk, de azért véges. Nem vagyok fajgyűlölő, sőt… Azt hogy ezek, a közülük is válogatott vademberek előfordulhatnak Magyarországon, az annak okán fordulhat elő, hogy az európaibb társaik, túlsúllyal képviselik magukat a magyar politikában, és a világ számos országában. Megvetik az alapját az ilyen (ide nincs jelzőm). Mi eltűrjük. Miért???

  Hol ilyenkor a magyar büszkeség, a hazánkért, erkölcsünkért, biztonságunkért való kiállás? Sok kulturált magyar szemlélte végig az eseményeket.  Azon tűnődtem, miért nem zárták őket egyre szűkebb gyűrűbe, amelyben a végén, csak vigyáz-állásban várhatták volna be a metrót . Talán a szaguk miatt . Azt hiszem, mégsem. Mi, sokkal embertisztelőbbek vagyunk annál , hogy ilyet tegyünk, még akkor is, ha ilyen ember-állatokról van szó. Ez, az ilyen provokációk felszámolása, a csendőrség feladata lenne, ha lenne. Még sajnos nincsen, így bármelyikük bárhol hangoskodhat. Nem sokáig.

Nem bunkóval, vagy buzogánnyal kell őket eltávolítani, mint a középkorban. Elég, megfelelő törvényeket hozni, amelyek értelmében, nincsenek többletjogaik, és nem képviselhetnek magyarokat, kizárólag saját fajtájukat.

Olyan törvényeket, amelyek számukra is csak úgy teszik lehetővé itt az életet, ha magyar módra dolgoznak. Ilyen törvények megalkotásához magyar kormány, és magyar parlament kell, - ha tetszik-ha nem – nélkül.

   Alanyi jogunk úgy szavazni, hogy ez megvalósuljon, mégsem tettük eddig.

Miért?

Félünk? Mitől? Attól, hogy rosszabbul járunk? Ennél rosszabbul? Nehéz lenne.

A magyarság nem homokos, nagyobb része nem „szingli”. Itt, még élnek normális családok, ezeket akarják szétzúzni a multi-kultúrájukkal.

Nem hagyhatjuk! Nem tekinthetünk példaképnek egy olyan nőt, akit ők a saját kultúrájuk normái alapján állítanak elénk példaképnek. Nem lehet példakép Magyarországon, az a női főszereplő, aki ilyen olyan körítés mellett, a közelébe lévő valamennyi férfit „felpróbálja”, sem egy olyan férfi, aki isten adta fizikai erejével visszaélve, ronggyá veri, a ribanccá vált feleségét. Az ilyen nőtől a magyar elköszön, és hagyja, önmaga választott köztulajdon szerepében érvényesülni. Az ilyen nő, nyilvánvalóan köztulajdon, és a magyar már tudja, nem szabad privatizálni, bárhogy tukmálják is, mert abból csal baja lenne.

Ez, afrikai kultúra. Semmi köze Európához, Magyarországhoz meg végképp nincs. Az arabok és ők, megkövezhetik az ilyet, de náluk, éppen ezért, elő sem fordul. Nálunk szeretnék tömegesen elterjeszteni. Nekünk nem kell.

Van több ezer éves, az övéknél sokkal ősibb kultúránk, ezt kel megóvnunk.

Ha az kell, tőlük is.

Megszüntetve előjogaikat, a korrupciót, az erkölcstelenség állami támogatását, az alja, elmenekülne hazánkból. Aki maradna, azt bátran elfogadhatjuk, mert megtanult viselkedni, emberek között élni. Csak arra kell vigyázni, hogy az itt maradók se jussanak semmilyen közhatalomhoz, mert akkor ismét újjá szervezik a pusztítást. Magyarországon magyarok élnek, nekik kell a törvényeket megalkotni, a saját érdekeik szerint, ha tetszik-ha nem, bárki másnak.

   Ennek megvalósítása csak ránk vár. Ahogyan döntünk, ahogyan szavazunk, lélegzetvisszafojtva figyeli a világ. Várják a példát tőlünk, mert a magyarokon kívül, mindenki tudja, hogy a példa megteremtése, ennek a mocsoknak a visszaszorítására, a magyarságnak, Isten által elrendelt szakrális feladata.

  Nem késlekedhetünk, helyesen kell döntenünk. Sok emberért, és sok nemzetért vagyunk felelősek, és aki ezt nem tudja, az is felelős. A törvény nem tudása, nem ment fel senkit a felelősség alól.

   A magyarság, mindig Isten törvényét követte, ameddig a papok újat nem hoztak. (Isten helyett, Isten nevében) Most is azt kell tennünk, minden egyházi erőszak, és agymosás ellenére is, hogy végre megtaláljuk önmagunkban a Teremtő Istent, az Öreg Istent, a Magyarok Istenét.

 

Béla László 

Többletjogokat akarunk! …

2013.05.29. 14:48 | béla lászló | Szólj hozzá!

 

.,..szivárgott ki a „rendszerváltó” , „ellenzéki” kerekasztal tárgyalásairól, egy kisebbség erőszakos igénybejelentése.

Mire föl? – kérdezem én. Talán olyan sokat tettek hazánk felvirágoztatásáért?

Talán azért az „ügyes” jó hasznot hozó trükkért, hogy magyar hadimegrendelésre, papírból gyártották a II. magyar hadsereg bakancsainak a talpát? Vagy miért egyáltalán? Mitől lenne több joga itt bárkinek a magyaroknál?

   Ez egy örök, és minduntalan megválaszolatlan kérdés. Csak! Mert akarjuk!

Mi magyarok, meg nem akarjuk!

Mindegy. Így vagy úgy, de eldöntötték, hogy megkapják.

Az Antall, Horn, Orbán, Gyurcsány, Bajnai, Orbán kormány, megadta ezt a többletjogot. Joguk volt szétlopni a magyar ipart, szétverni a mezőgazdaságot, a bel és külkereskedelmet, de most már elég!

    Meg kell húzni a vonalat!

Nekik volt joguk, legalább is lehetőségük a felsoroltakra. Ma is megakadályozhatnak minden felemelkedést, abból az erkölcsi, gazdasági veremből, amelybe puhaságunk okán, beletuszkolhattak bennünket. Ennek véget kell vetnünk. Ha nekik joguk volt ezt tenni, nekünk jogunk olyan kormányt választani, aki értünk, és nem ellenünk dolgozik.

   Igaz, ez esetben felharsan a nemzetközi üvöltőkórus, de ha mi leeresztjük a vasfüggönyt, akkor ki hallja meg? Itthon, kétségtelenül hallgatnunk kell pár évig, a füstbement terveik sirámait, ameddig elköszönnek a többletjogaiktól, de ez még mindig jobb, mint az éhező gyermek sírását, a kilakoltatottak szitkozódását, vagy a holokauszt színes szörnyűségeit hallgatni.

   Joga minden magyarnak, hazájában boldogan, megelégedetten élni, és ennek érdekében, bárkire szavazni, akitől a változás valóban várható.

Béla László

Azonnal ható gyógyszer.

2013.05.28. 22:32 | béla lászló | Szólj hozzá!

 Sok értelmes, vagy legalább is annak mondott, és magát felettébb annak tartó ember, évek óta töri a fejét azon, hogyan lehetne Magyarországon gátat vetni, az egyre növekvő antiszemitizmusnak és rasszizmusnak.

   Mivel az okot senki nem keresi, az okozatot rrrva nehéz megszűntetni. Nem is sikerül, mert minden újabb próbálkozás, újabb olaj a tűzre, és csak fokozza a helyzet súlyosságát.

  Minél több holokausztot kényszerítenek a tantervbe, annál intenzívebben érdeklődnek a fiatal magyar elmék a valós helyzet iránt, és ez sokkal többet árt az ügynek, mint amit használni remél. Ritka az, az ostoba ember, aki úgy akar stabilizálni egy düledező hóembert, hogy disznópörzsölővel melengeti az alját, vagy további havat pakol a tetejére. Persze ilyen is van, mert ha nem lenne, nem lenne kerek a világ, az pedig kerek, „ha tetszik – ha nem”.

   Számos javaslat született már az antiszemitizmus és a rasszizmus együttes és hatékony felszámolására, de az érintettek, mindegyiket elvetették.

   Az egyik ilyen, hogy a szegregált vallási iskolákban, a tanulók 50 %- á nak cigánynak kellene lenni, mert a leghatékonyabb érv, a jó példa.

Ezt, zsigerből elutasítják.

A másik javaslat volt, hogy a leghangosabb fajvédők gyermekeit, a legzűrösebb, a másik kisebbség által leginkább uralt osztályokban kellene oktatni.

Ez sem tetszett.

  Javasolták, hogy legalább a szegregált iskolákat szüntessék meg. Nem tetszett

Ha a magyarok alakítottak külön osztályt vagy iskolát, az rögtön rasszizmus volt. „Amit szabad Jupiternek” tetszenek tudni? Amit a gyermekeknek szoktak mondani, a káros szenvedélyt űző szülők.

Közben, ezek miatt a kettős mérce alapján kipellengérezett dolgok miatt, a „világpolgárok” szavalókórusa, egyfolytában Magyarországot gyalázza. Ha azt látnánk, hogy szegény „nálunk üldözött” embereket, más államok befogadják, és ezek ott példás állampolgárokká válnak, talán a magyarokban lehetne hibát keresni. Amikor viszont azt látjuk, vagy legalább is tudjuk, hogy Hitler, emberekkel megrakott hajóját, a fajtársak, vagy legyenek akár hittestvérek, Amerikában, ki sem hagyták kötni, vagy azt, hogy az elmenekült „üldözöttjeink”, önként és dalolva térnek vissza az „üldözők” közé, erőteljesen megkérdőjeleződik az üldözésről szóló hírek valóságtartalma.

   Ha a külföld gyalázkodói, nem zsuppolnák haza, észvesztő sebességgel a „menekülteket” akkor, talán hiteles lenne az elítélő véleményük a Magyar rasszizmusról.

  Ha ez, ennyire nemzetközi probléma, csupa szívjóságból, mentsék ki „szegény üldözötteket” a karmainkból. Ha nem is mindet, de legalább a parlamentünkben ülőket kimentenék, szerintem azért is hálásak lennénk.

   Ha mindet kimentenék, le merem tenni a főesküt, hogy,  azonnal eltűnne az antiszemitizmus, és a rasszizmus, Magyarországról.

   Rajta hát liberálisok, tettekre fel fajvédők! Minden fajvédő család házába, egy virtigli kisebbségi családot befogadni, és azt követően suttogni rasszizmusról.

Kiabálni akkor sem, mert akkor egy szintre kerülnek az „üldözöttekkel”.

 

Béla László

Ezt is nagyon kitalálták

2013.05.27. 08:36 | béla lászló | Szólj hozzá!

 

    A világ felforgatói, a rend és a béke esküdt ellenségei, egészen elképesztő módon is képesek megosztani az embereket. Képesek valódi ellentétek híján, jelentéktelen dolgok miatt is, gyilkos ellenségességgel egymásnak ugratni, egyébként tejesen normális, nem is rossz körülmények között élő embereket.

Hova süllyesztették mára az emberi tartást?

    Németek verekedtek németekkel, egy semmi téttel nem bíró játék okán, Londonban.

Igen! A fociról írok.

Két német csapat játszotta a döntőt, miért éppen Londonban?

Valószínűleg azért, hogy nagyobb legyen a felhajtás, hogy még jelentősebbnek hasson, az esemény. Nem hiszem, hogy Németországban nincs egy olyan hatalmas stadion, amelyik egyik csapatnak sem hazai pálya. A kihelyezett helyszín, nem egyéb, nemzetközi …kavarásnál. Jó alkalom, az ellentétek kicsúcsositására. Épp olyan, mint a katolikus-protestáns ellentétek szítása és ébrentartása.

  Ha ez egyik csapat győzelme esetén, két hétig, nyilvánosan kalodába zárnák a bérenc kancellárt, a másik esetben, felszámolnák Németországban az uzsorás bankrendszert, akkor sem érteném az ellentéteket, hiszen mindkettő az emberek jobb életéért történne, de így, értelmetlenek az ellentétek. Csak a zavar keltését célozzák, hogy egyesek, eredményesebben halászhassanak a zavarosban.

  Íme, az elrettentő példa:

http://kuruc.info/r/49/112698/

Béla László

Nem csak a magyarok ébrednek

2013.05.20. 15:31 | béla lászló | Szólj hozzá!

 

 

Putyin példaértékű beszéde

"Oroszországban oroszok élnek. Ha bármely kisebbség, bárhonnan, Oroszországban akar élni, itt dolgozni és Oroszországban lenni, beszélnie kell oroszul, és tiszteletben kell tartaniuk az orosz törvényeket. Ha inkább más törvényeket, tisztelnek, akkor azt tanácsoljuk, nekik, hogy menjen azokra a helyekre, ahol ez az állami jog. Oroszországnak nem kellenek ezek a kisebbségek. ezeknek a kisebbségeknek, kell Oroszország, és nem adunk nekik kiváltságokat, ne próbálják megváltoztatni a törvényeinket, hogy illeszkedjen az ő vágyakhoz, nem számít, mennyire hangosan kiabálnak "hátrányos megkülönböztetést". Jobb ha tanulunk az öngyilkossági statisztikákból Amerikában, Angliában, Hollandiában és Franciaországban, ha túl akarjunk élni, mint nemzet. Az orosz szokások és hagyományok nem kompatibilisek sok kisebbség primitív kultúrájával. Ez a tiszteletreméltó törvényhozó testület, az új törvények megalkotásánál, az Orosz nemzeti értékeket kell szem előtt tartania, megjegyezve, hogy a kisebbségek, akik ide jönnek nem oroszok! "

 

A politikusok a Dumában öt teljes percig, álló ovációval fogadták Putyin beszédét!

 

  Világjelenség, az arrogancia elutasítása.

 

Már nem csak az amerikai nép utasítja el az emberi szabadságjogokat lábbal tipró terrorállamot, vagy annak világszerte szétszivárgott, kinyújtott csápjait.

Nem csak Magyarországon lett elegünk, az egyre inkább fejünkre növő, a nemzet létét fenyegető, erőszakos kisebbség aknamunkájából. Ebből a szempontból, a Putyin nyilatkozat, nem mutat újdonságot. Óriási jelentősége mégis abban van, hogy a világ legnagyobb katonai hatalmainak egyike, illetve annak egyszemélyi felelős vezetője, kinyilvánította együttérzését, a fenyegetett, és rabszolgasorba taszított emberekkel kapcsolatosan.

   Igaz, nem nevesített veszéllyel fenyegető embercsoportot, mint az aranybulla 1222-ben, de kevés ember van a világban, aki nem tudná, mégis kiről, kikről van szó. Ennek a fajtának, csoportnak, tömörülésnek a bitorolt hatalma köti gúzsba, és nyomorítja meg a világ emberiségét mindenhol. Nálunk Magyarországon húsz évnél régebben tartja magát ez a felállás. A választásokon, mindig képesek voltak, ilyen-olyan, jobbára külföldi támogatással megújítani regnálásukat. Képesek voltak az Eu.-ba becibálni az országot, és ennek minden hátrányával, egyre mélyebbre süllyeszteni. Ez a folyamat, elsősorban a szocialistákhoz kötődött, a mai kabinet is változtathatott volna rajta, de esze ágában sem volt, sőt, durván rátromfolt szoci elődeire. Fennen lobogtatott nemzeti lobogójuk, sokakat megtévesztett. Sokan nem gondolták, noha teljesen nyilvánvaló volt, hogy a nemzeti lobogó alatt, nemzetpusztító, idegenbérenc szív dobog.

Olyan bizonyossággal hirdették megdönthetetlen hatalmukat, hogy a magyarok jelentős része, el sem ment szavazni. (sajnos) Így, a kiügyeskedett kétharmaddal, megszerezték a tökéletes pusztításhoz elégséges lehetőséget. Élnek is vele. Ezt mindenki látja, ha nem a saját bőrén érzi is.(szoc. ellátás, egészségügy, oktatás, dohány-mutyi, termőföld visszaélések, mondjam még?)

   Azt, hogy miként jöhetett ez létre, sokan nem értik. Hogy a magyarság szándékának képviselete helyet kapott a parlamentben a Jobbik által, édes kevés.

A választásoknál, a mérlegelő ember, a nagyképű globalistákkal szemben nem szavazott. Ez, egyszerűen, a fenyegetettségnek tudható be. Sokan gondolták úgy, hogy ha a választások Magyarországon nem olyan eredményt hoznak, amilyet kirablóink várnak tőle, akkor a gazdasági kirablás, fegyveres kirablássá fokozódhat, az önvédelmi képességében szándékosan meggyengített Magyarországgal szemben. Egyetlen épeszű magyar sem akart Magyarországon a palesztinai helyzethez hasonlót. Ha már, a „rendszerváltáskor” olyan csúnyán elhibáztuk, és nem munkáskollektívák vették kézbe a gyárak ellenőrzését, hanem szabadon hagytuk garázdálkodni a „privatizátorokat” egyszerűbben fogalmazva a tolvajokat, sokan gondolták úgy, jobb ha meghúzzuk, és a rablók kegyeire bízzuk magunkat.

          Ez, a nemzeti méretű öngyilkosság.

Hogyan is gondolhattuk, hogy akinek van pofája, ilyen gusztustalanul kirabolni egy országot, az majd bármilyen tekintettel lesz, a benne élők életkörülményeire? Mégis, sokan gondolták így is, és szavaztak a Fideszre.

Mára, jelentős részük már átlátta, rosszul ítélte meg a helyzetet.

Egyáltalán nem arra adta a felhatalmazást, ami annak felhasználásával a hazájában történt.

A szavazóknak az a része, akik a hatalomváltás fegyveres retorzióját elkerülendő, nem szavazott a Jobbikra, vagy el sem ment szavazni, a Putyin állásfoglalás tükrében, nagyobb szabadsággal hozhat döntést jövőre.

Nekünk nincs félni valónk. Nem mi raboljuk végig a világot, és jellemzően gyávák sem vagyunk, ezt a történelem számos helyén, kétséget kizáróan bebizonyítottuk, amiről a kiválasztott közoktatás mélyen hallgatni próbál.

Ők félnek a magyaroktól, mint ördög a tömjéntől, ezért pusztítanak bennünket, egyre nyíltabban, és egyre módszeresebben. Megelégeltük!

A magyar polgárok védelmére alakult Magyar Gárdát, bábkormányunkkal betiltatták. Szégyenletes gyávaság! Mi nem félünk, bármennyire szeretnék is, mert a félelem, akadálya a felemelkedésnek. Noha, sikerült honvédelmünket csaknem a nulla szintre csökkenteni, ha arra szükség lenne, a nemzet egy emberként állna oda a haza védelmére. Mi nem kezdeményezünk erőszakot. ha valaki fegyverrel támadna ránk, akkor állunk ellen. Hiszik, hogy fegyvertelenek vagyunk és birkák. Ez súlyos tévedés. Türelmesebbek, és toleránsabbak vagyunk, a szükségesnél, de ha fegyverrel támadnának ránk, lenne fegyverünk, a támadóktól, és az együtt érző becsületes nemzetektől. Nem akarunk áldozatokat egyik oldalról sem, ezért kell szóval, szavazattal megszabadulnunk ellenségeinktől.

  Remélhetőleg, Magyarországon, nem lesz több bábkormány, aki szembe sem mer nézni a valósággal, hanem elbújik a pénzhatalom rot sildje, vörös pajzsa mögé. Ez a rendszer, már megásta a saját sírját, amibe óhatatlanul bele kell zuhannia. A kapzsiság, a mérhetetlen cezarománia, és a lepusztult erkölcs, a történelem minden birodalmát eddig eltörölte. Most sem lesz ez másképp.

A kérdés csak az, kiket sikerül ebbe a sírba magával rántania? Mindenkit szeretne.

   Mi magyarok, nem kérünk ebből a „kiváltságból”. Becsületességünk, szótartásunk okán, mindig kitartottunk szövetségeseink mellett, utolsó emberünkig. Ebbe a szövetségbe, körmönfont módon, beledöngöltek minket.

Egyáltalán nem becsületbeli kötelességünk kitartani, és ismét a vesztes oldalra kerülni. Túl a spirituális küldetésünkön, saját, jól felfogott érdekünkben kell kiszállnunk belőle, és példával szolgálni más nemzetek számára, hogy ebben a velejéig romlott világban is, lehet becsületes országot építeni és fenntartani.

 

Béla László

Amit a szeretetről tudni kell

2013.05.18. 19:02 | béla lászló | Szólj hozzá!

  Amit mindenekelőtt tisztázni kell, hogy miről beszélünk egyáltalán?

Mi a szeretet?

   Egyfajta ideológia. Egy általános érzelmi alapállás, amely kifelé és befelé, egy adott személyiség megnyilvánulásaképpen kifejezésre jut. Alapja az univerzum minden létező alkotóeleme, és minden spirituális összetevője.

  A szellemi, és anyagi létezést a szeretet hozta létre, és tartja fenn, az idők kezdete óta, az idők végezetéig. Ennek hiányában, az idő véget ér, az anyagok megsemmisülnek, és a káosz uralkodik el az univerzumban.

   Mindez, amit előzetesen papírra vetettem, sokak számára tűnhet értelmetlen halandzsának, de nem az. Tovább olvasva, sokan értik meg, miről szól ez az írás.

 Néhány alapvetés.

 1. A szeretet nem hülye.

 2. ≈nem önző.

 3. ≈nem fogy.

 4. ≈mindent képes megoldani.

 5. ≈ mindent képes pótolni.

 6. ≈hiányát semmi nem pótolhatja.

 7. ≈soha nem bosszúálló.

Sorolhatnám még, hogy milyen „nem”, de talán fontosabb, hogy milyen valójában. Azt hiszem, az írás további részében, sikerül választ adnom erre a kérdésre is.

1          A szeretet nem hülye.

 Ha valakinek a személyiségét a szeretet vezeti, ez semmiképp nem azt jelenti, hogy bárki, akadálytalanul és ellenállhatatlanul átgázolhat rajta, ellehetetlenítheti, kifoszthatja, csak azért, mert az ellenállás, nem a szeretet talaján áll. Ez nem így van. Az ember mint létező entitás és identitás egy kettős létező. Van adott tömegű, megfogható anyag, amit mi emberként értékelünk, de az nem az ember. Van a spirituális összetevő, az intelligencia (nem tanulható) kreativitás, személyiség, gondolkodásmód, ez valójában az ember. Ez a spirituális rész, örök, az anyag múlandó. Az ember esetében a spirituális összetevő nem mozog szabadon. Eltéphetetlen kötelék rögzíti, ahhoz az agyaghoz, amit mi embernek hiszünk, mindaddig, ameddig az anyag életjelenségeket mutat. Ebben az emberi életben, az anyag győz a spiritualitás felett. Sarkított helyzetben, ha az anyag a fennmaradásáért küzd, (táplálkozni akar) hiába tiltakozik a szeretet jegyében a spirituális rész, az anyag ellenáll,

és az ember, mint komplett egység, harcolni fog a fennmaradásáért.

Természetesen, ez a harc, nem csak kívül, belül is dúl. Az ember harcol a fennmaradásáért a külvilággal, de az ember anyaga harcol, a szeretet alapú spirituális részével, ez ugyanis ellenzi a harc bármilyen módját.

A szükséges és elkerülhetetlen harc eszközei, keménysége, durvasága mindig attól függ, hol alakul ki a határ, az adott ember isteni, és anyagi részének harcában.

2  ≈nem önző.

Amit az anyag megkövetel, annak megszerzését a spirituális rész sem gátolja.

Túl ezen, amire nincs feltétlenül szükség a túléléshez, annak megszerzését, az isteni rész, nagyon szigorú feltételek megvalósulása esetén veszi tudomásul.

A Földre, minden ember azért születik, hogy boldogan éljen. Ami ehhez kell, azt

meg kell, hogy tudja szerezni, ebben a szeretet sem akadályozza. Akadályozza viszont abban, hogy olyat szerezzen meg, ami nem feltétlenül szükséges, és aminek a megszerzése, mások hátrányával jár. Ennek az egyensúlya, ahogyan az ellenállásé is, személyenként más és más szintre áll be. Így lehetnek törtetők, és „balekok”, de egyik sem rosszabb a másiknál, pusztán a motivációk egyensúlya billent erre, vagy arra. Vannak közöttünk, akikben a spirituális gátlások, ki vannak kapcsolva genetikailag. Ezek az emberek, akik mérhetetlen vagyonokat gyűjtenek, számtalan felesleges dolgot halmoznak fel, és ezért, bárki máson hajlandók átgázolni. Útjukat tönkretett embertársak, kifosztott üzlettársak, becsapott emberek jelzik. Ennek ellenére, nem szabad rájuk haragudni.

Nem saját elhatározásukból ilyenek a szándékaik. Olyanok, mint a betegek.

Még meg is fertőzhetnek, teljes lelkű embereket. Nincs más teendőnk velük, mint elkerülni a csapdáikat, és magukat az ilyen embereket is. A magány, a kirekesztettség, gondolkodóba ejtheti, még helyes útra is terelheti őket.

 

3        ≈nem fogy.

Nem olyan, mint az anyagok. Számtalan részre osztható, és bármekkora legyen is az osztó, a hányados, mégis, mindig változatlan marad. A szeretet nem számító matematika, hanem Isten, hatalmas ajándéka a világnak.

4    ≈mindent képes megoldani.

A szeretet képes feloldani a feszültségeket. Képes kibékíteni az ellentéteket.

Képes megérteni a megérthetetlent, mert akarja.

 

5        ≈ mindent képes pótolni.

Sokszor adódik, hogy az egó, az agyag, többet követelne, mint amennyit meg tud szerezni. Ettől a lélek is boldogtalanná válhat, és ez nem jó. Az embernek boldogan kell élnie az életét. Ha szeretet veszi körül, és magában az adott emberben is az munkál, minden hiányérzet nélkül is képes lemondani, az egyébként is elérhetetlen vágyálmáról. Ez, akár, még az éhezés kategóriáiba is felérhet. Sok szegény családot láttam már, akik apástól, anyástól, gyerekcsapatostól, nagyon szerény körülmények között éltek, de a közöttük lévő, és őket, a többi embertől körülvevő szeretet, maradéktalan boldogságban tartotta, nehéz sorsuk ellenére is.

 

6        ≈hiányát semmi nem pótolhatja.

Ez egészséges lelkű ember, igényli is, hogy szeretet vegye körül. Ha a magatartásával kiharcolja, hogy elfogy körülötte a szeretet, minden lehető módon kényezteti magát, („mert megérdemlem”) mégis folyamatos hiányérzettől szenved, és nem boldog. Az ilyen emberen segíteni kell. Önzetlenül, és viszont-elvárások nélkül. Rá fog döbbenni, hol hibázott, ő is szeretettel fog viszonyulni másokhoz, és a rend helyreáll.

 

7        ≈soha nem bosszúálló.

Ha a szeretet talaján álló embert sérelem éri, elszenvedi, vagy elhárítja, de soha nem töri a fejét azon, hogyan szerezzen elégtételt magának. A bosszú az önzés terméke, a gyűlölet megnyilvánulása.

 

Ennyit a szeretetről, de néhány szót megérdemel ellentéte, a gyűlölet is.

Egészséges emberben, ez, az érzés, mélyen el van nyomva. Bárkiben felvetődhet, de a lelkiismeret, a spirituális összetevő, az isteni rész, azonnal negligálja, semmissé teszi. Érthető, hiszen míg a szeretet épít, a harag, a gyűlölet rombol. Élnek közöttünk, akik genetikailag képtelenek lemondani a gyűlölködésről, mert nem működik bennük a spirituális tudatosság. Nem tehetnek róla, de ahol befolyást szereznek, a pusztulás, a káosz, a gyűlölködés, a kapzsi harácsolás, veszélyes méreteket ölt.  Ha a szeretet talál egy üres teret, a szeretettel gondolkodó emberek, kivétel nélkül azt keresik, mi az, ami nekik nem hiányzik, és oda tehetik, hátha másnak épp az kell. Ebből hamarosan egy javakból álló hegy épül, amihez bárki hozzáférhet, és mindenki boldog, aki ad, és aki kap. Ha a gyűlölet, önzés, egoizmus talál egy üres területet, minden ilyen ember azon gondolkodik, hogyan tudna mégis valamit elvenni. Mind meg is találja a módját. A semmiből vesznek el valamit. ebből, egy hatalmas gödör keletkezik, amibe a végén belezuhannak, és sok ártatlan jóhiszemű embert rántanak magukkal. Még büszkék is erre. Még ideológiájuk is van. („aki nem szedte meg magát 30 éves koráig, az semmit sem ér”)

  Nincs egyéb dolgunk velük, mint szeretettel viszonyulni hozzájuk, és ezzel a szeretettel megvédeni az embereket tőlük, és őket önmaguktól. Olyan helyzetet kell teremteni, ne legyen befolyásuk, másokat is érintő kérdésekre, csak és kizárólag önmaguk dolgait intézhessék. A szeretet mindent megold, még az emberek egységes fellépését, tudatos összefogását, és ezzel, mindegyikünk boldogulását is.

Béla László

 

https://www.youtube.com/watch?v=uvssgaGvxOY

Végre együtt lehet a nemzet...

2013.05.17. 22:50 | béla lászló | Szólj hozzá!

Végre együtt szavazhat a nemzet és az ország.

„Élünk és meghalunk, kívánj szép álmokat!” – ahogy a régi nóta mondja.

Ezt szánja nekünk, a hatalmi „elit”. Kormányról-kormányra, ciklusról ciklusra, és nincs kivétel. Minden párt, minden kormány egyformán pusztít minden közembert, a megvezetett közemberek, kicsalt szavazatainak felhatalmazása alapján. Pusztítanak itt cigányt, magyart, németet, ruszint, svábot, szlovént, zsidót, válogatás nélkül, hiszen az országot pusztítják, és ezzel, a benne élőket.

Nincs kímélet senkinek, csak megaláztatás. (ásd meg a saját sírodat nyomorult)

   Egyedül a cionisták, és kegyeltjeik élnek, mint Marci hevesen. Elintézik nekünk, átlagembereknek, akik a munkánkkal megteremtjük nekik az élet lehetőségét, hogy ne tudjuk, méltósággal eltemetni, munkában megfáradt felmenőinket, aztán kegyesen megengedik, hogy megássuk a sírjukat.

   A történelemben is példátlan arcátlanság!

Sokan, szívesebben ásnák azokét, akik mindezért felelősek, akik hazánkat ide juttatták, mégsem szavaz együtt a nép.

  Miért nem?

Próbáljuk megérteni egymást!

   A legkitartóbbak, a szocialista szavazók. Itt nem azokra gondolok, akik a piros könyv előnyeiért léptek a szocializmus ideológiájának útjára, mert ők, már rég, más pártok támogatói. (vagy ellenzői) Azokra a becsületes kommunistákra gondolok, akik hittek, és hisznek az ideológia értékeiben. Akik számára a munka, az értékteremtő alkotás, most is többet ér, mint a rabolt pénzből húzott uzsora. Szerintünk, az ember, nem annyit ér, amennyit össze tudott lopni másoktól, hanem annyit, amennyit le tud tenni, országa asztalára. Én is így gondolom. Ők, ma is a szocialistákra szavaznak, hívén, hogy létrejöhet, a történtek ellenére, egy becsületes kommunista rendszer. Hiszik, hogy változhat az elosztás, hiszik, hogy a tűzzel-vassal összeszedett közpénzek, nem vándorolhatnak majd kiválasztott cionisták és kegyeltjeik zsebébe.

Hiszik, hogy létrejöhet, az, a társadalmi felállás, ahol az értékteremtés a lényeg.

Megbecsülik, és nem lenézik a munkát, nem tűrik, és nem cselekszik, az uzsorát.

Ennek valószínűtlenségét, Grósz, Antall nyomdokain haladva, Horn, Gyurcsány,

Bajnai, félreérthetetlen sorozatukkal bebizonyították.

  Az embertisztelő társadalom ideje, a cionista-globalista hatalom térnyerésével, végérvényesen megszűnt, szocialista alapon, Magyarországon, a

„rendszerváltással”.

     Sokra becsülöm ezeket az embereket. Nehéz szívvel látom, hogy elsődlegesen kommunisták, és csak az után magyarok. Mindnyájunknak jobb élete lenne, ha ebben a hazában, mindenki elsődlegesen magyar, és csak utána, bármi más ideológia követője lenne. Ez, természetesen mindenkinek saját döntése, amit illő tiszteletben kell tartani. Ez, egy emberi alapjog, és a másik oldalról, ugyanígy követelmény.

 

      Elgondolkodtam, hogyan lesz, vagy lett valaki Fidesz tag, szimpatizáns, vagy csak egyszerűen szavazó. Sokan látták be, hogy a kommunista eszmével visszaélő, és pozitív tulajdonságainak kései hozadékán élősködő mai  Mszp.-nek, semmi köze a kommunizmushoz, az emberek tiszteletéhez, a munka megbecsüléséhez. Uralmuk alatt sem szűnt meg, sőt fokozódott, a munkahelyek megszűntetése, az emberek megalázása, az ország kiárusítása, az emberek, külföldre kényszerítése, idegenek szervezett betelepítése.

    Megelégelték.

Két párt volt a palettán, akitől változást remélhettek. Egyik a Fidesz, másik a

Jobbik. Meg is oszlott a választásuk. Sokan a Jobbik-ot, de többen a Fideszt választották. Mivel a jobbikot, nyílt cionistaellenes politikájáért, a cionisták fasisztának és minden egyéb rossznak nevezték, maradt egyetlen kiútnak a korrupciós fertőből a Fidesz. Mára, minden odafigyelő számára bebizonyította a kormány, hogy a monopólium-visszaélés, a társadalom zsarolása, a korrupció, a kettős mérce, és a kapzsiság, minden eddigi szintet, és minden emberi képzeletet felülmúlni képes, Fidesz interpretációban is. Nem kell hozzá sem Szdsz, sem Mszp, sem más. A háttérből érkező, népnyúzó elvárásoknak, Magyarországon, a Fidesz-Kdnp-Mazsihisz trojkánál hívebb megvalósítója még nem volt.

  Elképesztő, amit merészelnek.

Nyíltan folyik a ki-be telepítés. Azok a magyarok, akiket jövedelemszerzési kényszerből, a családjuk eltartásának parancsoló szükségszerűségéból, sikerült külföldre kényszeríteni, a legújabb árulás okán, néhány hét, vagy hónap után, már nem nyilvántartott magyarországi lakosok, hanem külföldre távozni szándékozók, a senkiföldjén hazátlankodók.

    Ezzel párhuzamosan, az állami szervezésben betelepítettek, még az ország területére való belépésük előtt, teljes jogú magyar állampolgárok. Természetesen nem magyarok. Nem egyéb ez, egy lakosságcserével megvalósítandó, hatalom biztosítási próbálkozásnál. Csodálkozom, hogy a Jobbik, mint a néppel egyedül rokonszenvező párt. Még nem adott be törvénymódosítási javaslatot, a választójogi törvényhez, miszerint: Szavazati joggal rendelkezik az a magyar állampolgár, aki saját személyében, a történelmi Magyarország területén született. Azok az emberek, akik elhagyták hazájukat a bajban, ne akarják kívülről mélyíteni a bajokat, inkább segítsenek, ahogyan sokan teszik is. gyermekeik, ha idegenben születtek, jöjjenek haza, és neveljenek itt gyermekeket, hogy tudják meg, mit jelent. Az itt nevelt gyermekeik, ismét befolyásolhatják az itthoni állapotokat. Aki, csak az ellenőrizhetetlen információkból alkot véleményt, ne adjon annak hangot szavazatával. Főként ne az. akinek fogalma sincs a valós magyar helyzetről, mert behívták a nép ellenségei, és némi értéktelen pénzért, mint egy zsibvásáron, állampolgárságot kapott, de az óta is cionista terráriumban él, és szükséges rosszként tekint a magyarokra, Magyarországon.

   Sok még a teendő, mire a magyar entitás felemeli a fejét, és méltó súllyal vesz részt az ország irányításában, de a folyamat elindult, és megállíthatatlanul halad.

Béla László

Ha Isten, nem vaknak teremtett bennünket...

2013.05.09. 22:57 | béla lászló | Szólj hozzá!

...Ne legyünk vakok. Ha már nézni tudunk, ne a hazug tv. műsoraikat nézzük, hanem a körülöttünk zajló eseményeket. Ha már nézzük őket, lássuk meg, a bennük elrejtett dolgokat.

http://kuruc.info/r/6/111673/

Ezért készítették ezt a filmet. Akinek nincs ideje filozofikus töprengésre, ezen átláthatja, miként próbálják bénává tenni az emberiséget, gaztetteik elhárítása elleni védekezésében.

Nagyon tanulságos, magyar felirattal.

Béla László

A zsidó világkongresszus margójára…

2013.05.08. 20:31 | béla lászló | Szólj hozzá!

 

   Ezt nem lehet megállni szó nélkül. Direktívaként röpködnek az „igények”.

Még hozzá, kép, és fogalomzavarokkal terhesen. Ronald S. Lauder, azt szeretné előírni Orbán Viktornak:

… tegyen határozott lépéseket a "sötét erőkkel szemben"…

Itt a Jobbikra, és a nemzet, Jobbikkal egyetértő részére gondol. Ezekről az emberekről beszél, mint sötét erőkről. Itt a súlyos fogalomzavar. Sötét erőknek, mindig a békebontó, egoista, hatalmaskodó erőket nevezik magyar nyelvterületen, és nem csak a szándékukból megcsonkított Magyarországon.

Trianonban is fajtársuk adta el Magyarország kétharmadát, mert előretolta magát a magyar politikusok közé, és mi lagymatagon eltűrtük. Az effajta türelem fogyatkozása érezhető ma, és ennek legfőbb ideje. Magyar kormányok nem vezényelnek haderőt idegen országba. Nem mészárolnak le nőket és gyerekeket sem Szíriában, sem Palesztinában, sem másutt. Magyar katona idegenben, csak a magyar nemzet akarata ellenére, NATO kötelezettségből van jelen.

KI AKKOR A SÖTÉT ERŐ? 

… itt az ideje"az erős irányításnak és a még erősebb intézkedéseknek"…

 

Valóban! Eleget tűrtük a méltatlan és méltánytalan dolgokat. Véget kell ennek vetni, rendet kell tennünk, saját földünkön. Ez a mi dolgunk, és nem kérünk hozzá sem tanácsot, sem pénzt, sem mást. Megoldjuk!  

 

…”Ronald S. Lauder kitért arra, hogy Horthy Miklós kormánya az "irracionális gyűlölködés" irányába vitte Magyarországot. Lauder felidézte, hogy Horthy irányítása alatt fogadták el a zsidóellenes törvényeket, és abban az időben - 1941-ben - kezdődtek meg az első deportálások…”

 

Elöljáróban le kell szögeznem, mi senkit nem gyűlölünk.  Ez, nem magyar természeti sajátosság! Ez az Úr, ha már megszólal, legalább venné a fáradságot, ha nem is a magyarság iránti tiszteletből, de legalább önbecsülésből, hogy falrengető ostobaságokat ne mondjon egy „világkongresszuson”. Az, ha bármilyen is, ennél több tiszteletet érdemel. NEM (!) Horthy alatt fogadták el a zsidóellenes törvényeket. A magyarság már 1222-ben felfedezte a zsidó természet veszélyét. Az aranybulla így fogalmaz:

24. CZIKKELY.

Hogy izmaeliták és zsidók tisztséget ne viseljenek.

Pénzváltó kamara-ispánok, só-kamarások és vámosok, országunkbeli nemesek legyenek.

1. §. Izmaeliták és zsidók ne lehessenek.

 

Végzetes hiba. és nagy tájékozatlanság, a deportálásokat összekeverni a zsidó ártalmak elleni automatikus védekezéssel, ahogyan az is, ha a deportálásokat a magyarság felelősségévé teszik. A feketére mázolt Horthy, azért hozta létre a gettót, hogy egybegyűjtve, megvédelmezhesse a magyarországi zsidóságot. Ezt, ameddig tehette, még karhatalommal is megtette. Ezt a tényt, különösen egy zsidó szószólónak, nem ismerni, súlyos, és szégyenletes tájékozatlanság.

 

„…egyre többen vannak abban a régi tévhitben, hogy a zsidók irányítják a világot, és sokan a zsidókat okolják a gazdasági válság miatt is. Hozzátette, hogy ez nem kizárólag Magyarországra jellemző, ilyen tapasztalataik vannak például Görögországban, Ukrajnában és más országokban is.” ...

 

Sajnálatosan, ez nem tévhit. Réginek régi, de figyelemmel a zsidóságnak a jelenlegi világban kifejtett hatására, ez tény volt, és részben, bár egyre csökkenően, ma is az. Ezzel magyarázható, a velük szemben világszerte, egyre határozottabb, és erősebb elutasítás, ami ennek az uralmi próbálkozásnak a végét vetíti előre.

 

…”Ronald S. Lauder a WJC közgyűlés megnyitóján részt vevő több száz vendég előtt beszélt arról, hogy a magyar parlament egyes tagjai "listázni" akarják a köztisztségeket betöltő zsidókat.” …

 Nem csak listázni akarjuk! Az, csak az első lépés. Érvényt akarunk szerezni, az aranybulla előírásának. Magyar közhivatalt, csak magyar ember tölthet be! Történelmi tapasztalataink alapján, véget kell vetnünk a magyarság ezer éves fosztogatásának, és ez, csak így valósulhat meg. Alapjában, a zsidó emberekkel senkinek semmi baja nincsen Magyarországon. Azokkal az emberekkel nem tudunk, és akarunk együttműködni, akik a magyarság megbízásából, vagy csalárd módon megszerzett mandátummal, a magyarság ellen munkálkodnak.

Zsidók vagy sem, kevéssé lényeges. Hogy többségük zsidó, és elutasítja számbavételét, ez nem a mi hibánk. Nem mi toltuk őket erőszakkal a politikába, és nem mi határozzuk meg, magatartási szabályaikat. Mindenki a maga népe között politizáljon. Ott tárt karokkal várják. (Netanjahu) Ha netán mégsem, akkor így járt.


A WJC megdöbbenéssel értesült arról, hogy Magyarországon díjat adományoztak egy "antiszemita televíziós műsorvezetőnek". "Örömmel vettük természetesen, hogy a díjat visszavonták, de nagyon aggasztónak találjuk "magát a tényt, hogy egyáltalán odaítélték" – fogalmazott”….

 

 Elöljáróban, fontosnak tartom megjegyezni, Magyarországon nem él jelentős számú antiszemita. Az, hogy ezt a dehonesztálónak kialakított jelzőt mindenkire rásütik, aki őszintén és igazul beszél, ez egy fegyver. Gusztustalan, méltánytalan, és hála Istennek, egyre csökkenő hatású fegyver. Felesleges a megdöbbenés. Kiváltképpen annak hangsúlyozása. Valószínűleg nincs messze az, az idő, amikor ezek a vélemények, már semmilyen súllyal nem rendelkeznek Magyarországon. Magunk is el tudjuk dönteni, kit akarunk kitüntetni a nemzet egyenes, és őszinte tájékoztatásában végzett munkájáért.

A tájékozatlanság, itt sem maradt el, természetesen. Ha az Úr, lemaradt az eseményekről, ez úton szeretném tájékoztatni, hogy Szaniszló Ferenc, visszaadta a díját, mielőtt még, zsidó parancsra visszavonhatták volna tőle. Szégyenletes, hogy a magyarok által megválasztott, és az összmagyarságot képviselni hivatott kormányról, ilyen intézkedés feltételezhető. Ugyanakkor, ez nem a magyarság, kizárólag a kormány szégyene. Tiszteletre méltó viszont Szaniszló Ferencnek az a nemes gesztusa, hogy látván, sötét körök, a nemzetét támadják az ő felhasználásával, önként lemondott a díjról.

 

…”Beszédében kitért arra is, hogy a WJC azért tartja idei közgyűlését Budapesten, hogy kifejezze tiszteletét a magyarországi zsidó közösség ereje és vitalitása iránt.”… 

 

Végezetül, de nem utolsó sorban, arra a csúsztatásra mutatnék rá, ami ennek a kongresszusnak a hátterében meghúzódik. Ezzel, valamiféle erőt akart demonstrálni az emberiség legveszedelmesebb ellensége. Ahogyan a II. világháborút, egy hasonló összejövetel robbantotta ki, (azon döntötték el, az exportérzékeny német ipar termékeinek világembargóját, amit a világ szerencsétlenségére elég eredményesen meg is valósítottak. Ez vezetett Németország példátlan méretű fegyverkezéséhez, és az abból származó, minden további eseményhez) most a III. kirobbantásán mesterkednek, remélhetőleg sikertelenül. Az emberiség is tanul, saját történelméből. Egyre egységesebben és eredményesebben védekezik az övön aluli ütésekkel szemben. Addig kell örülni, ameddig ez védekezés, mert tizenenynéhány millió, messze nem hétmilliárd.

Béla László

Orbán beszéde a zsidókhoz-egy magyar asszociációi

2013.05.06. 22:54 | béla lászló | Szólj hozzá!

 

    Mindenek előtt, meg kell mondanom, elvből utasítom el a kollaboránsokat, és megértem, ha háborúkban, amikor a honfitársak halnak hősi halált, a kollaboránsoknak, az ellenség támogatóinak, lebukásuk esetén, jogos büntetése a golyó általi halál.

    Szerencsére, ma Magyarországon, nem folyik fegyveres harc, nincs nyílt háború. Ami itt folyik, az sokkal aljasabb, veszélyesebb, és megalázóbb.

Kivételesen – noha nem szoktam – nagy figyelemmel hallgattam végig a Magyar Miniszterelnök beszédét, és azt kell mondanom, kivételesen, sok tekintetben egyetértek vele.

Mit is mondott?

Megállapította, hogy sokan „hazajöttek” mert gyökereik vannak itt.

Való igaz.

Nekünk, magyaroknak vannak kiváló kapáink, szorgalmas, becsületes munkásaink, sőt munkanélkülieink, így a gyökerek kérdése, semijén gondot nem generál .

Az, hogy 1222 II. András óta elfelejtettünk kapálni, nem a lustaságunk, kizárólag fontosabb elfoglaltságunk következménye. Meg is kaptuk érte a magunkét. Hazánkat ellepte a gaz. Meg fogjuk kapálni!

Azt es mondta, hogy nálunk a vendéget megilletik a vendég jogai.

Ez is igaz.

Igaz, ha a vendég, akként is viselkedik. De ha a vendég, minden ételt, minden italt elfogyaszt, és ezek után, ő akar hálni a gazda feleségével, akkor az nem vendég, hanem rabló-betyár, akinek nem kezet, de disznólábat szokás nyújtani magyar földön.

Azt es kérte, segítsenek a vendégek, a gyűlölet elleni harcban.

  Én is kérem őket.

Segítsenek, mert csak ők segíthetnek. Viselkedjenek vendéghez illően, tartsák tiszteletben a gazda házát (hazáját), és vége az ellenérzéseknek. Ha erre képtelenek, akkor úgy segítsenek, hogy kívülről csukják bé az ajtót, de csak lassan, mert ha becsapják, az nem kulturált dolog.

    Azt es mondotta derék vezérünk, hogy az anticionizmus nem terem a földből, hanem azt mindig emberek csinálják.

  Ebben is igazat beszélt.

Én is így gondolom. Mindössze, az ok-okozati összefüggésekre kell odafigyelni.

Ha mi megyünk Jeruzsálembe ülésezni, az nem gerjeszt anticionizmust Magyarországon. Ha ők jönnek ide ilyen céllal az igen, hát ne tegyék.

 Erkölcsi kötelességeinket is hosszan ecsetelte.

Valóban! Vannak erkölcsi kötelességeink.

Kötelességünk megakadályozni, hogy hazánkból, kaszinókkal büntanyát csináljanak. Kötelességünk megóvni gyermekeink erkölcsét, a buzifelvonulások mocskától. Bárki legyen buzi, a hálószobájában, ez magánügy. Ha az utcán hirdeti ezt, az provokáció, és ezt nem tűrhetjük. Nem fér bele a vendégjogba.

  Büszkén hangoztatta, feloszlatták a Magyar Gárdát, mert félkatonai szervezetnek minősítették, és sértette a „vendégek” büszkeségét.

  A miénket a „vendégek” katonai, és egyéb fegyveresei sértik többszörösen, ezért joggal várjuk el, hogy azonnal utasítsa ki azokat a hazánkból.

     Végezetül megállapította, a gonosz győzelméhez elég, ha a jók tétlenek maradnak.

  Teljesen egyetértek.

Ezért nem nézhetjük tétlenül, hazánk tárgyi, gazdasági, és erkölcsi pusztítását, hisz nem akarjuk, hogy a mi tétlenségünk miatt, itt, a gonosz győzedelmeskedjék.

Gondolom, más magyarok is egyetértenek a Miniszterelnökkel, és támogatják tiszteletre méltó harcát, a haza megóvásáért.

Béla László

Osztják már a lopott pénzt?

2013.05.06. 15:51 | béla lászló | Szólj hozzá!

Osztják már a lopott pénzt? Vagy csak ígérik, a választásokra tekintettel?

Ez majd elválik, a közeljövőben. Viktor és környezetének arzenálja, minden képzeletet felülmúl. Szerintük, a magyarokat nem lehet elég butának nézni, mert még annál is butábbak.

  Meggyőződésem, hogy nem. Kétségtelenül, vannak közöttünk valóban szemellenzős Viktor-hívők, akiket kilóra megvásároltak, vagy képtelenek az eléjük tornyosuló információk feldolgozására és értékelésére, de ők, elenyészően kevesen vannak, és nem is olyan ellenségesek a nemzetükkel szemben, mint bálványuk.

   A bankadó, a sárga csekk-adó, a rezsicsökkentés után, most újabb sziporkázó ötlete támadt a felségnek, az emberek megvezetésére, és megnyerésére. Kitalálta, és meghirdette, hogy a pályakezdő fiataloknak, Budapest, és Pest-megye kivételével, 3, és 6 millió Forint közötti, vissza nem térítendő állami támogatást ad. Igaz, nem tudni, mivel rosszabbak, vagy kevesebbek a Pestmegyeiek, mint bárki más magyar állampolgár. Ez nyilvánvalóan héber-római jól bevált megosztási kísérlet, hogy kölcsönösen utálják meg egymást, aki kap, meg aki nem. Megtapasztaltuk már a kettős mércét, és ennek soha nem az a felelőse aki a kedvezményezettje, de mindig az, aki alkalmazza. Így azután, mégsem fogunk egymásnak ugrani ezen. Örülünk, ha legalább valakinek könnyebb lesz közülünk.

       Lesz e valami a kitrombitált pénzből? Lássuk meg!

Ha így lesz, lehet ez is csapda, mint az uniós támogatás. Abból is létesültek gazdasági egységek, amiket az után, bekebelezett a globáltőke holdudvara.

Így jött létre egy tehenészet, sok éves munkával, komoly saját tőkével, gépekkel, állománnyal, szállító járművekkel 50% uniós támogatással. Amikor már profitot kezdett termelni, megjelentek az uniós biztosok, és megállapították, hogy a „fű, nem balra, hanem jobbra dől”, vagy hasonló, fontos eltérést az uniós elvárásoktól. Az eltérés megszüntetésére lehetőséget sem adva, 8 napon belül visszakövetelték, a vissza nem térítendő uniós támogatást. Pontosan tudták, hogy a gazda képtelen visszafizetni, mert minden pénz, a tejüzemben volt.

Nem ragozom, elárverezték a farmot. Egyetlen licitáló volt termetes ormánnyal.

A kikiáltási ár, a létesítmény értékének 65-70 %-a volt. Ezen az áron sem kellett a „vevőnek”. Ment a licit lefelé. Amikor elérte az uniós követelés határát, akkor rábólintott a zsivány. Kifizette az uniót, megkapta a farmot, teljes berendezéssel.

Ki, hogy jött ki az üzletből?

Az unió visszakapta a pénzét, a zsivány megkapta a farmot, a gazdát pedig kirakták. Sok millió tőkéje, és két év befektetett munkája veszett az ebek martalékává.

Ilyen a kormányaink, és az unió együttműködése.

   Csoda e, ha a jobbik, az unióból való kilépést sürgeti?

Sokan attól félnek, ki ne lépjünk, mert jaj!

Azonnal jönnek az adósságért, kirugdossák a külföldön dolgozó magyarokat, ettől csődbe megy az ország.

Nem!

Attól megy csődbe, amitől a Görögök, mert benne maradtak.

Többet fizetünk be, mint amit kapunk.

Ha minden kint dolgozó magyar, egy nap alatt hazajönne, az gondot jelentene az őket ma foglalkoztató cégeknél. Talán még a bérüket is megemelnék, hogy haza ne menjenek.

  A tagdíj itt maradna, a hazudott adósságteher megszűnne, visszajönnének a korábbinak sokszorosaként a vámbevételeink. És ezekből a pénzekből, megkezdődne a magyar ipar, rohamos újjáépítése. Rengeteg munka lenne, még a leghátrányosabb cigánynak is. A lopott vagyonokat visszakövetelné az állam, ahogyan az unió a támogatásokat tette. Ebből, finanszírozható lenne minden költség, egyben megszűnne a belső feszültség.

    Az „ajándékba” adott koncessziókat felmondhatnánk, és végre megindulhatna minden fontos anyag kitermelése, amit eddig állami szándék akadályozott a magyarok számára. Tulajdonképpen itt, a Kárpát-medencében, mindenünk van, és ami nincs, azt barterbe bárhonnan megkaphatjuk.

  Hiába habzana a cionisták szája, Magyarország, hamar földi paradicsom lehetne. Ez csak választás kérdése.

   Kell, egy magyar kormány, és „Isten ajándékai” hazaköltözhetnek.

Nem is tudom, egy magyar kormányfő, hogyan merészel meglévő, és folyamatosan növekvő veszélynek nevezni egy politikai erőt, amely mögött, közel egymillió állampolgára áll. (ma már sokkal több, és ezt ő is tudja)

Vagy elgurult a gyógyszere, vagy nagyon elszaladt vele a ló. Hazánknak egyik megoldás sem jó. Más kell! Más alomból!

   Aki figyel, az lát. Aki lát az gondolkodik. Aki gondolkodik, az valószínűleg a saját érdekei szerint dönt. Megfontolja, hogy szükségünk van e, a Nyugati téren képünkbe hanukázó „Isten ajándékaira”, vagy jobban meglennénk a felvásárlók nélkül.

Kell e nekünk a tyúkketreces unió, vagy jobb kívülről nézni, miként pusztítja el önmagát az elmeháborodott előírásaival.

   Meg kell fontolni mindent, és élni Isten segítségével, hogy végre felvirágozzék Magyarország!

 

Béla László

Változnak a nóták is.

2013.05.05. 22:52 | béla lászló | Szólj hozzá!

Változnak a nóták is

Amikor szeretett hazánkban először megjelent a cionista egyeduralomra törekvés első csírája 1918-ban, hála Istennek, Horthy Miklós, hamar felszámolta, csírájában fojtva el, a hazaárulás minden törekvését.

Ebben a harcában élvezte a magyarság támogatását és egységességét.

    Magyarország, a kíméletlen és igazságtalan pusztítás, csonkítás ellenére talpra állt. Ez a cionistáknak akkora pofon volt, amit el nem viselhettek bosszú nélkül.

Addig mesterkedtek világpolgári kapcsolataikkal, ameddig sikerült kirobbantaniuk a második háborút, és sikerült ebbe belerángatni (Kassa bombázása) Magyarországot is. Ez, mára, saját pusztulásuk biztos elkerülésével már nem lehetséges. Gyilkolni ugyan szeretnek, de ön-gyilkolni nem „annyira”.  

    Mindkét háborút, amerikai kapcsolataik révén fordították, a saját kedvük szerint valóra. Számukra tiszta haszon volt. Ameddig a nyugat civilizált, és egyébként békeszerető népeiből, sikerült milliókat elpusztítani, sőt az orosz népet, aki 1907-ben, felfedte a „cion bölcsek jegyzőkönyvében” megfogalmazott, emberiségellenes terveiket, szintén irdatlan pusztulásba sodorták, addig mindezen, európai és amerikai fajtársaik, jól meggazdagodtak.

Mindkét oldalt támogatták pénzzel, fegyverrel, aminek hasznát, később busásan lekaszálták. Ez a cionista alapállás. Mindegy honnan, mindegy milyen áron, csak dőljön a pénz, ha milliók pusztulnak is bele. Saját fajtársaikat sem kímélték. Odadobták őket hivatkozási alapnak, ami után máig szedik a pénzt.

    A háború után, Rákosi (Roth) uralma alatt, a rommá-bombázott ország helyreállítása, az egész nemzet összefogását igényelte. Bizony nehéz helyzet volt. Abban az időben, a magyarság, mégis képes volt megőrizni a vidámságát.

 A szegénységben, született egy tréfás nóta is:

„Mi vagyunk hát a csikkszedők

Nehéz ma a világ

A jelszavunk az mindig egy

Sok csikk az sokra meg.”

Ezt a nótát, a magyarság úgy elfelejtette, hogy talán az idős ismerőseimen kívül, már senki nem emlékszik rá, pedig később is lehettek volna aktuális változatai, akár a mai napig. 56-ban, amikor az ország megelégelte a fajtársak terrorját, és annak megsemmisítésére fegyvert fogott, így szólhatott volna:

„ Mi vagyunk hát a felkelők

Kegyetlen a világ

Az utcán harcol sok gyerek

Az orosz futva megy”

De a Kádár korszak bosszúálló terrorja alatt is énekelhették volna, ha valaki meri, mert-hogy, akkoriban elég volt egy politikai viccet, vagy bírálatot, rossz helyen elmondani, hogy valaki, Péter Gábor, ÁVH-s húsdarálójában találja magát. Akkor így szólhatott volna: 

„Mi vagyunk hát a rettegők

Spicli lett a világ

Az magyar pénzimádó lett

A terror győzhetett”

Az után, jött az elnyomott, megnyomorított ketrecben tartott népre a „rendszerváltás” cionista maszlagja, a bekövetkező, de legalább is beígért nyugati jólétről, és mi jóhiszeműen elhittük, Akkor sem került elő ez a dal, aktuális szöveggel. Akkor így szólhatott volna, csak épp nem a nép szájából:

„Mi vagyunk itt az átverők

Hiszékeny a magyar

A jelszavunk az mindig egy

Minden gyár tönkre megy.”

…És megcsinálták. Az óta, minden választáson ki tudták csinálni, hogy a magyarok őket (strómannjaikat) válasszák. Éltek, sőt, maximálisan visszaéltek ezzel a jóhiszeműséggel. Mára az ország, a lepusztult afrikai gyarmatok szintjére süllyedt. Mindenhol, minden eszközzel nyírnak bennünket. Csak a külföldre távozókat hajlandók megfizetni, hogy pusztuljanak a hazájuk leghívebb polgárai. Még a legutóbbi választáson sem tértünk magunkhoz, akkor sem került elő a régi nóta. Akkor így szólhatott volna:

„Mi lettünk hát az éhezők

Korrupt ma a világ

A roma Izraelbe megy,

A nép meg tönkre megy”

Remélhetőleg több választást már nem szívunk meg. Talán előkerül a feledés homályából némi magyar vidámság, és vele a régi nóta, ami akkor így szólhat:

„Mi vagyunk hát az ébredők

Változik a világ

Az áruló mind sittre megy

A munkánk újra megy”

Én bízom ebben. Bízom a magyarság éleslátásában, a hazug propagandák elutasításában, a nemzetközi helyzet pozitív változásában, a cionista hatalom összeomlásában, a beharangozott isteni segítség megvalósulásában, így az isteni igazság érvényre jutásában. Nagyon sokan, nagyon rég, és nagyon erősen vágyunk erre, és amit sokan, és erősen akarnak, azt Isten, vagy az univerzum, (kinek mi tetszik) bizonyosan, valósággá teszi.

Béla László

Lehetnek szépek a zsidó lányok.

2013.05.01. 23:55 | béla lászló | Szólj hozzá!

     Lehetnek szépek a zsidó lányok, (ha egyáltalában azt ábrázol a közölt kép)

 nekünk, Magyarországon, a magyar lányok szebbek.

http://www.maka.co.il/landingDynamic2.aspx?id=62&ref_id=223857

 

http://kuruc.info/r/2/111535/

 

  A zsidó lányok szépsége, villogjon Izrael földjén. Képernyőn szívesen elgyönyörködünk bennük, de a személyes találkozást, azt hiszem, velem együtt, sokan elengednék. Nem azért mert antiszemita vagyok, vagy haragudnék rájuk.

Nem! Egyszerűen nem itt a helyük.

   Régi magyar mondás az : „jobb távolról szeretni, mint közelről utálni”

Nagy igazság van ebben. Mondja meg nekem bárki, ha egyetlen zsidó sem élne közöttünk, lehetne e, antiszemitizmusról beszélni?

Ugye nem? Nem lennének negatív, igaz, pozitív tapasztalataink sem, amik az indulatokat, érzelmeket felkeltik, és ébren tartják. El lehet menni ebből az országból, ha rossz a légkör bárkinek a számára. Azt viszont, épeszű ember ne várja tőlünk, hogy mi menjünk el azért, mert a bevándorlóknak nem tetszik a képünk. Mi senkit nem hívtunk, Ha békével jött, emberül fogadtuk.

Nincs nálunk sváb, ruszin, német, szlovén, szerb, és egyéb kisebbséggel szembeni ellenérzés, mert emberül viselkednek. A cigánysággal sem volt különösebb bajunk, amíg szándékosan nem uszították ellenünk. Amióta erőszakkal verik szét a közösségeiket, jog-fosztották közöttük a vajdáikat, és széttelepítették őket állami akaratból a magyar településekbe. Ráadásul, munkát sem biztosítanak a számukra. Ez, sem nekik, sem nekünk nem felel meg.

      Az a nép, aki nem hajlandó önmagát felvállalni, sőt, a nevének említése szitokszónak számít, mi a fészkes fenét akar elvárni a többi embertől?

Vannak tisztességes nemzetiségeink, akiknek van érdekképviselete, és helyi, vagy nemzetiségi problémáik megoldásában, megfelelő keretek között, ellenérzések nélkül hallathatják a szavukat. Nincs velük bajunk, sőt, szeretjük és tiszteljük őket. Elfogadjuk na kultúrájukat, ahogyan ők is a miénket.

Miért nincs zsidó kisebbség Magyarországon?

Mert többségként lépnek fel. Nem a saját problémáik megoldását szorgalmazzák, hanem a Magyar Parlamentet ülik tele, és meg akarják mondani, vagy legalább megszavazzák, mi magyarok, a saját hazánkban mit tehetünk és mit nem. Ez a múlt, és még sajnos a jelen. A jövő más. Egészen más.

Felébredt a magyarság ezeréves álmából. Képes, és hajlandó kiállni önmagáért, a gyermekeiért és azok jövőjéért.

  Lesz itt magyar kormány!

Akkor is lesz, ha az egész túlélő tábor kórusban fasisztát üvölt.

Vérlázító, hogy ha egy képviselő, csak megemlíti, hogy fel kéne mérni, e tekintetben, a parlament összetételét, egész üvöltő kórusnak intenek be világszerte.

Nem kell ez a propaganda!

A magyarok, alapvetően békés emberek. Nem gyilkolnak szomszéd népeket, de a saját nemzetiségeiket sem. Aki pedig nem hajlandó felvállalni önmagát, az ne számítson nemzetiségi védelemre. Egy vallási intézmény, nem kisebbségi önkormányzat, mégis akkora hangja van Magyarországon, mint a rezesbandában a harsonáknak.

    Vannak kiváló kukoricacsutkáink. Be kell dugni velük ezeket a harsonákat, és megszűnik az antiszemitizmus Magyarországon.

Ha munkaerő kell, van elég magyar munkanélküli, képzett, sőt túlképzett emberünk, magyar. Felesleges, sőt, kifejezetten káros Izraelből toborozni.

Azok a kormányok, akik ennek a lehetőségét megteremtik, vagy eltűrik, elveszítették álarcukat. Valódi ábrázatukkal viszont soha nem kaphatnak felhatalmazást a magyar választóktól.

Ez Magyarország, és ezt, már egyre több választópolgár tudja, tehát az is marad.

Béla László

Nem „csak” a taxisok, mindenki sorra kerül.

2013.04.30. 23:01 | béla lászló | Szólj hozzá!

Nem „csak” a taxisok, mindenki sorra kerül.

    Hiba lenne egyetlen magyarnak is abban reménykedni, hogy a több mint húsz

éve, hazánkon basáskodó, ország, és nemzetpusztító kormányok, egyszer megelégelik a pusztítást.

     Nem az eredményeket, az okokat vizsgálva érthetjük meg, mindazt a sötét, korábban titkolt, ma nyílt pusztítást, ami velünk, magyarokkal szemben megvalósul. Sajnos, az eseményeknek magunk is okozói, hiszékenységünkkel, jóhiszeműségünkkel, előidézői vagyunk. Mindannyian ismertük, hisz a média is az orrunk alá törölte, az elháríthatatlan (legalább annak hitt és mondott) zsidó hegemónia tényét „felvásároljuk Manhattant, Magyarországot, …” ominózus mondatból. Azt is pontosan tudtuk, hiszen hirdették, hogy szabadságharcos Viktorunk vezetésével a Fidesz a Likud testvérpártja, így leplezetlenül zsidó érdekeket képvisel magyar miniszterelnökként.

     Mindezek ismeretében ruháztuk fel abszolút hatalommal, maradtunk távol az urnáktól. Szánalmas közömbösséggel vettük tudomásul, a választásokon észlelt anomáliákat, a törvénytelenül nyitva tartott szavazóhelyiségeket és egyebeket.

Egy barátom, Jobbikos megfigyelőként, a bizottság megbízásából mozgó urnát vitt a beteg és rokkant emberekhez. Noha nem kérdezte, de ezek a polgárok büszkén mondták, ők a Fideszre szavaznak. Azt a jóizlés tiltja leírnom, mit mondtak akkor  amikor a rokkantellátásukat megvonták. (mert kellett a pénz holokauszt kárpótlásra)

   De hagyjuk most a csalódásokat, nézzük az eseményeket.

A szemkilövetőktől átvéve a hatalmat, Viktor első dolga volt, együttműködési szerződést kötni Izraellel, ezzel beengedni a farkas farkát, a házba, Magyarországra, ezzel, valamennyire még az eu.-ba is.  Szerencsére, valószínűleg, Viktor nem sokáig lesz az ajtó őrzője, és a Jobbik már tartja a zsákot a háttérben. Mindannyian tudjuk, hogy a mese vége az, „forró vizet a kopaszra”, és ezt a magyarok, soha nem látott egyetértésben fogják kiáltani. Az összes többi kisebbséggel együtt. Lassan mindenki felismeri a közös ellenséget.

Az ominózus együttműködési megállapodás, már, a kettős vezetésig jutott.

Mindig az van, amit Viktor akar, csak éppen a zsidók mondják meg mit akarhat és mit nem. Ha ez nem tragikus, akkor bizonyára komédia, de kevesen tapsolnak hozzá.

Így történhetett meg néhány dolog, mint a bankadó, amit mi fizetünk, a sárgacsekk adó úgyszintén, a csillagászati közlekedési bírságok, a bírságolásra szakosodott hivatalok, a devizahitelesek „megsegítése” ami még jobban elássa őket a bankok sárga földjében, stb. Ezekkel, az átlag embereket sikerült a cselekvőképtelenség pénzügyi kényszerzubbonyába varrni. Egyetlen lehetőségük a szavazás maradt, mert az erőszakot ki kell venni a lehetőségek közül, hiszen az államnak „erőszak monopóliuma” van. Hozzáteszem, nem csak!

     Már 1867-ben ránk erőszakolták a dohánymonopóliumot, az akkori erőszakosok, így lehet annyi a cigaretta ára, amennyi. A  maiak, már a forgalmazás monopóliumát is kitalálták.

Ameddig a taxisok tönkretétele folyt, a trafikosok csendben dörzsölték a tenyerüket, nem ők vannak a darálóban. Most, rájuk került a sor. Most a taxisoknak kellene dörzsölni a tenyerüket? Bi-bi, most ti jöttök.

Nem. Most, a még prosperáló vállalkozások vezetői dörzsölik a tenyerüket.

Ne legyenek illúzióik, rájuk is sor kerül, ha ez így marad.

Olyanok lennénk, mint az óvodások?

   Meg kellene végre próbálni, milyen érzés egymásért kiállni. Milyen dolog egy embertársunkért harcolni, érdek nélkül, pusztán emberszeretetből, a gyengébb támogatásának magasztos ösztönétől indíttatva.

  Az átlagembert már ledarálták. A középosztálytól félnek, amit, már sikerült leszorítani az átlag korábbi szintjére, de még képes és hajlandó gondolkodni, és van ereje, kitartása cselekedni.

   Már látni a jeleket. Látni, ahogy a középosztály ébredezik, és a kisemmizetteknek kezd példát adni az ellenállásból. Őszinte lelkesedéssel követik, és nem véletlenül.

  Csak egy össznépi összefogás oldhatja meg hazánk gondjait. Egy olyan felhatalmazású kormány, mint amilyen most, a magyarság kipusztításán munkálkodik, idegen hatalmakkal összefogva.

   Teremtsük meg, ezt a magyar kormányt. Teremtsük meg úgy, hogy mentes legyen minden korábbi kormány embereitől. Teremtsük meg akkor is,  ha a maiak, kígyót-békát, fasisztát, antiszemitát köpködnek rá, hiszen tudjuk, ezek hazudnak éjjel és nappal, amikor állítanak, vagy amikor kérdeznek.

   Akire ők fasisztát kiabálnak, az legfeljebb magyar érzelmű, de nem olyan hazug harcos, mint „nemzeti” kormányunk.

  Az elmúlt évek történései miatt, az ilyeneknek, a BTK 144.§ 2. bekezdés, a, b, és d pontja alapján, rég börtönben lenne a helyük

144. § (1) Az a magyar állampolgár, aki abból a célból, hogy a Magyar Köztársaság függetlenségét, területi épségét vagy alkotmányos rendjét sértse, külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntettet követ el,és öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
   (2) A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a hazaárulást 
     a) súlyos hátrányt okozva, 
     b)
 állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával, 
     c) háború idején, 
     d) 
külföldi fegyveres erőnek behívásával vagy igénybevételével 
követik el.”

 A törvény betartása felett a polgároknak is joga, sőt kötelessége őrködni.

Miért nem tesszük? Pártként, lehet, csaknem bármit tenni, de kormányra kerülve, megváltozik a helyzet, a fenti idézetre tekintettel.

Béla László

Rend a lelke mindennek.

2013.04.24. 23:22 | béla lászló | Szólj hozzá!

    Ahhoz, hogy egy ember, jól érezze magát a bőrében, a bőrének rendbe kell lennie. Nem lehet koszos, sebes, elhanyagolt, mert ez ilyen bőrben, csak rossz közérzettel élhetünk. Milliók szenvednek ma Magyarországon a rossz közérzettől. Nyilvánvalóan azért, mert úgy találják, nem olyan a rend körülöttük, amiben jól érezhetnék magukat. Tiszteletre méltó igyekezettel, az országban akarunk rendet tenni, olyat, amiben mindenkinek élni lehet. Mindhiába.

         Először, a fejekben kell rendet tenni.

Az értékrend, ami legjobban hiányzik. Az a belső, csalhatatlan mérleg, amin megmérhetjük a dolgokat, és teljes biztonsággal el tudjuk dönteni, mi jó, vagy rossz, igaz, vagy hamis. Ezt a mérlegünket támadják, a legnagyobb intenzitással az elmúlt száz évben, csoportok, események, körülmények, és ideológiák.

Lassan, ez a mérleg, mindenkiben mást és mást mutat. Ez a káosz alapja.

Ebben az állapotban lehet keresztülvinni, az emberek torkán lenyomni, a leg elképesztőbb dolgokat. Ezt a mérleget kéne hitelesíteni, hogy megszűnjön a káosz, és elmozdulhasson a helyzet a rend irányába. Az a káosz ami ma a világban uralkodik, minden izében reszket attól, hogy a mérlegek, hitelessé váljanak a fejekben. Mivel ezeket a mérlegeket, hatékonyan, az általános jólét, a gondtalan stressz mentes élet, képes kalibrálni, ezért mindent megtesz a káosz, a nélkülözés, a stressz, a bizonytalanság, világméretű elterjesztésére, és fenntartására.

 Ez, az, az állapot, ami az embereknek egyre inkább nem felel meg, ami ellen tiltakoznak, és ami a nyugalom hiányának ellenére is, helyre kezdi állítani, mérlegeik hitelességét. Ez, a káoszteremtők rémálma, uralmuk biztos vége.

   Általánosan erőszakolt értékrend, amit némelyek gyalázatos nyíltsággal ki is mondanak, hogy mindenki annyit ér, amennyi pénz felett rendelkezik.

Ez, túl azon, hogy sok ember számára sértő, az emberiség történetében eddig fellelhető legnagyobb tévedés. Az emberek értékét, csak és kizárólag a tehetség, az intelligencia, a tudás, és a jó szándék határozhatja meg. A pénz, egy szükséges rossz, ami nélkül ma, (civilizáltnak mondott területeken) nem lehet létezni. Azt, amilyen mértékben hamis ez az értékrend, egyszerűen beláthatjuk.

Kedvező természeti környezetbe, a világ többi részétől hermetikusan elzárva, elhelyezünk két csoportot. Egyikben van három gazda, (akit a fennhéjázók parasztnak nevezve lenéznek) egy molnár, egy kovács, egy kőműves, egy ács, egy szabó, egy takács, és egy pásztor, a másikban, három bankár, három politikus, egy ügyvéd, egy bíró, egy ügyész, és egy rendőr.

Az egyszerűség kedvéért, legyen a gyakorlati embereké A, a másik B.

Ezek a csoportok magukra hagyva élhetnek a lehetőségekkel. Hozzáférhetnek anyagokhoz, magukkal vihetik szükséges szerszámaikat, eszközeiket.

Rövid, néhány éves megfigyelés után, azt fogjuk tapasztalni, hogy ameddig az A csoport jól táplált, egészséges házakban él, és megfelelő ruhákban jár, addig a B, alultáplált, lerongyolódott kunyhólakó. Joggal vetődik fel a kérdés az emberi értékek meghatározása kapcsán.

A mai társadalmunk épp fordított képet mutat. Ameddig a bankár és egyéb kategóriák, hivalkodó jólétben élnek, addig az értékteremtők alultáplált,

lerongyolódott része a társadalomnak. Túl azon, hogy ez, mélyen igazságtalan, egyben fenntarthatatlan is. Ebből az erőszakosan  kialakított hamis értékrendből az következik, hogy eltűnnek, elfogynak az értékteremtők. Apáik, nagyapáik tudását semmibe veszik a fiatalok, és meg sem tanulják. Mindenki bankár, bróker, piár, média vagy hasonló „szakember” akar lenni, mert az a menő, az a könnyű élet, a dologtalan haszontalan élvhajhászat tárháza.

   Nem kell túl nagy fantázia, elképzelni egy ilyen úton haladó társadalom jövőjét. Néhány generáció után, már csak olyan emberek lesznek, akik csak a pénzhamisításhoz, a másik ember becsapásához, kifosztásához értenek. Az értékteremtő élelmiszer termelő emberek, kihalnak, megbecsülés, és utánpótlás hiányában. A kereskedők egymás között próbálnak, nem létező árukat adni-venni. A bankárok egymást próbálják kifosztani, a brókerek, egymást próbálják becsapni, de az egész bagázs, mezítláb, rongyokban gyalogolva éhezik. Hasznavehetetlen hazug választási plakátjaikból tákolt sátraik szélét, aranyrúdjaikkal terhelik le. Amikor már megveszi őket az Isten hidege, hamis pénzeikből máglyákat gyújtanak, és tüze mellett kuporognak, mint a makk ász. Boldogok, vagy boldogtalanok(?) hogy mindent sikerült másoktól elrabolni, még, ha semmire sem mennek is vele. Dédelgetett üresfejű celebjeik kigúnyolják őket, és legelni mennek a parlagra. Aki még tudja, mi a munka, és annak eredménye, messze kerüli őket, és ha véletlen találkoznak, ajándékba, szeretetből, annyi élelmet ad nekik, hogy épp éhen ne haljanak. Hagyják, had élvezzék, amit alkottak maguknak és a világnak.

  Jelen helyzetünkben efelé haladunk.

ÉBRESZTŐ!!! Amíg nem késő, amíg még van mit megmenteni.

 

Béla László

Tisztítsuk meg hazánkat! +!

2013.04.22. 15:34 | béla lászló | Szólj hozzá!

„Tisztítsuk meg hazánkat” néven új mozgalom indult.

Célkitűzése, élhetőbbé tenni az országot, megvédeni a sok oldalról támadott magyarságot, megtisztítani közéletünket azoktól a kis és nagykirályoktól, akik választott tisztségviselőként a közbizalommal élve és visszaélve, magyarázhatatlan és indokolhatatlan döntéseikkel, mások életét, megélhetését, munkáját lehetetlenítik el. A források olyan intézkedéseket említenek hazánkban, amilyen az unió „tyúkketrec” vagy „malacjáték” rendelkezése volt Európában.

   A mozgalom megalakulását egy fővárosi rendelkezés váltotta ki. Nevezetesen, a taxi gépkocsik besárgítására, és egyéb működési megszorításokra vonatkozó direktíva.

Ehelyett elfogadható lett volna, a jelenlegi, és Európa-szerte létező sokszínűség mellett, a paraméterek szerinti árkategóriák meghatározása. Így, egy-egy számmal a szélvédő sarkában az utas eldönthette volna, hogy olcsóbb, vagy drágább taxiba száll. Helyette született, ez az agyament rendelkezés, ami sok száz embert üt el a megélhetéstől, rosszindulatú önkénytől indíttatva.

    Ennek az intézkedésnek, különösen a szín meghatározásnak egyéb értelme nincsen, mint az amerikai hátsók fényesre nyalásának szándéka. Természetesen, a háttérben meghúzódhatnak korrupciós összefüggések is, feltéve, ha valami csókosnak fényezőműhelye, vagy más kapcsolható üzleti bulija van.

   A mozgalomnak, a retorziók elkerülése érdekében, nincs meghirdetett vezetője, sem más funkcionáriusa. Alulról szerveződő lévén, a csatlakozás végtelen egyszerű. Mindazok a taxi, és egyéb gépkocsik, akik egyetértenek a célkitűzéssel, az antennájukra kötött nyúlfarknyi sárga szalaggal jelezhetik csatlakozásukat.

  Végcél, ha megfelelő súllyal rendelkeznek, az adott „király” eltávolítása, szerencsés esetben, (a visszakapaszkodás elkerülésére) az országból való száműzése, nemzetárulás jogcímen.

Ez még nem Amerika, sőt, nem is Izrael, és soha nem is lesz.

 

Béla László  

 http://www.youtube.com/watch?v=7NCZ4l8FCFc

  Utóirat:

Többen értetlenül fogadták, hogy tudok egy ilyen "elmebeteg" kezdeményezéssel egyetérteni. Leginkább annyira hogyan, hogy a saját fórumomon hírt adjak róla?

A válasz egyszerű. Magyar ember lévén, felettébb zavar, ha egy honfitársam, szándékosan nehezíti a többi honfitársam helyzetét. Itt nem a hülyeségről beszélek. Nem arról, hogy valaki falrengető ostobasága ellenére, a sors furcsa játékaként, olyan vezető beosztáshoz jut, ami hatványozottan meghaladja az értelmi képességeit. Ez megbocsátható, és korrigálható. Aki nem képes felfogni döntéseinek, álláspontjának következményeit, fel kell menteni, és alkalmas embert kell keresni. Ez tiszta sor. Azt, hogy ezt a szándékot hogyan tudja egy társadalom érvényesíteni, nagyon sokszínű példákon át láthatjuk. Módja, mindig függ, az adott ember önbecsülésétől, és a társadalom vehemenciájától.

 Egy gerinces, önmagát valamire tartó ember, egy súlyosan hibás döntés után, önként lemondva ajánlja fel a közösségnek a korrekció lehetőségét. Államfők, magas rangú vezetők jártak már elől, ilyen példákkal. Mai magyar társadalmunkban, sok égbekiáltóan hibás döntést láttam már, de olyan gerinces embert, aki felmérte volna saját felelősségét a hibás döntésében, vagy észrevette volna, hogy olyan dologhoz kellene asszisztálnia, ami a személyiségét döntené romba, és embereket csapna be, ezért önként lemond posztjáról, ilyet csak egyet láttam. Őt Ángyán Józsefnek hívják.    

      Nem az ostobák zavarnak bennünket, nem őket kell száműzni.  

Azok a gátlástalan emberek, aki jól átgondolt tudatossággal ártanak a nemzetnek, és az országnak, akik megteremtik és megtartják a lehetőséget, természeti kincseink, termőföldünk, vagy puszta létezésünket megalapozó jövedelmeink átjátszására, idegen kézbe adására, idegen erőknek nyújtanak segítséget ehhez, ilyen döntésekkel, azok a veszélyes, és eltávolítandó emberek.

A sárga taxi Magyarországon, nem az ostobaság, hanem a gátlástalan ártó szándék megnyilvánulása. Hagy ne részletezzem, kinek van pénze ilyen átrendeződés finanszírozására, és kinek nincs. Kinek a kezébe kerülne ez után, a magyar személyszállítás üzlete, kiszorítva abból az eddigi résztvevők nagyobb százalékát.    

    Nem egyéb ez, egy, a nemzet ellen indított újabb gátlástalan támadásnál.

Ha ezt a döntést, egy ember hozta volna, a döntés így szólna: Én, mint a nép bizalmával felhatalmazott széles látókörű ember, az állam nevében és felhatalmazásával, úgy döntöttem, hogy Magyarországon nagyon fontos a turisták, és egyéb taxival utazók kényelme, biztonsága, ezért, megváltoztatva az eddigi rendet, az ismertetettek szerint döntöttem. Tekintve, hogy ez egy állami akarat, melynek keresztülvitelét, lebonyolítását senkivel nem kívánom egyeztetni, a lebonyolításra az alábbiakat rendelem el.

Minden állampolgár, aki ma személyszállításból él, és járműve, bármilyen szempontból, nem felel meg az elrendelt követelményeknek, adott címen jelentkezzen jelenleg használt járművével. Ott, azonnal, költségmentesen kicseréljük, egy megfelelő járműre, amivel tovább dolgozhat jövedelemkiesés nélkül. Az állam, ennek költségeit vállalja, és forrásként a taxiforgalmak ÁFÁ-ját jelöli meg. Amennyiben a jelentkező igény mértéke, meghaladná a forrás teljesítő képességét, a különbözetet az állam meghitelezi, és az így keletkező hiányt később, a nevezett forrásból pótolja.

      Az így rendelkező embert, vagy testületet, senki nem akarná leváltani, száműzni pedig végképp nem.

Az elutasítás, és az erős ellenlépés, kizárólag, az emberekre kényszerített vállalhatatlan terheknek, és az ezeket megfogalmazó embereknek szól.

 Ennek megértéséhez, nem szükségeltetik magasabb iskolai végzettség.

Elegendő, némi igazságérzet, becsület és empátia. Azt, hogy az, ezekkel a tulajdonságokkal, megfelelő mértékben fel nem ruházott embereket, a közhatalomból el kell távolítani, megértem. Hogy eltávolításukat polgári mozgalom, polgári engedetlenség, vagy egyéb fogja kikényszeríteni, sok mindentől függ. Figyelve a Magyarság, egymás iránt egyre növekvő együttérzését, sorsközösség vállalását, a nyilvánvaló megosztási törekvésekkel szembeni ellenállását, nem tartom lehetetlennek, hogy egy ilyen, erőtlennek látszó zsenge, olyan tömegtámogatást kap, hogy eléri minden célját. Nem azért, mert a taxisok a társadalom szíve csücske lennének, de csak azért, mert magyar embereket támadtak meg megélhetésükben, minden magyarázható ok nélkül, és minden jó érzésű magyarnak illik honfitársát támogatni, ha az bajba kerül. Ez adja a közösség, a nemzet erejét, és megdönthetetlen hatalmát.

Természetesen, ez az én véleményem. Ezzel lehet egyetérteni, vagy elutasítani, ez mindenkinek, egyéni, lelkiismereti, gondolkodásbeli ügye. 

Béla László

 

Értelmezési zavar, vagy félre-beszéd?

2013.04.17. 00:23 | béla lászló | Szólj hozzá!

 

Mindannyiunk kötelessége küzdeni az antiszemitizmus, a rasszizmus és mindazon eszmék ellen, amelyek embercsoportokat kizárnak a társadalomból, vagy gyűlöletet terjesztenek - jelentette ki Mario Silva, a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (International Holocaust Remembrance Alliance) elnöke kedden Hódmezővásárhelyen. A "holokauszt magyarországi áldozatainak" emléknapján a hódmezővásárhelyi zsinagóga kertjében szervezett rendezvényen a nemzetközi szervezet elnöke arra hívta fel a figyelmet: "emlékeztetni kell a vészkorszak idején történtekre, és fel kell lépni a holokauszttagadókkal szemben".

További részletek: http://kuruc.info/r/2/110826/#ixzz2Qf4afgEJ

Fontos minden nyelvben, így a magyarban is a szövegértés. Általános iskolák alsó tagozatában, amikor a gyermek olvasni, és fogalmazni tanul, a szövegértés szintje meghatározó paraméter. Hangsúlyozom, a negyedik elemiben.

Lehet, hogy a diplomák szintjén, ez az igény megszűnik? Esetleg lehet, hogy nagy nyilvánosság előtt beszélő, többeket képviselő politikusok, még nem jutottak el az elemi iskoláig? Esetleg lehetséges, hogy egy holokauszt emlékünnepségen, soraikból bárki, az „elit” elleni fellépést sürgetné?

Nem valószínű. De ha nem erről van szó, akkor csak szövegértési problémával találtuk szemben magunkat.

      Mit jelent az a szókapcsolat?„embercsoportokat kizárnak a társadalomból”

Kik azok, akiket kizártak a társadalomból? Azok az emberek, akiket elzárnak a munkától, a jövedelemszerzés lehetőségétől, az egészségügyi ellátástól, a kultúrától, és attól a lehetőségtől (politikai döntésektől), hogy ezen a helyzeten szándékuk szerint változtassanak. Ez ma, csak a statisztikák szerint is 490 ezer ember Magyarországon. A valóságban, több millió. Teljes mértékben egyetértek, és támogatom azt a szándékot, ami a kirekesztők félreállítását célozza.

Az a csoport, akit egy adott területen a politikai tevékenységből, a törvényhozásból, és végrehajtásból rekesztenek ki, az nincs a társadalomból, csak annak irányításából, vagy az irány elferdítéséből kirekesztve. Minden nemzetnek joga, a saját hazájában, hogy saját irányítása alatt éljen. Teljesen jogos elvárás, hogy a Knesszetben, ne üljenek magyar képviselők. A viszonosság elve szerint, ez fordítva is igaz.

    A  „gyűlölet terjesztenek” szókapcsolat, olyan embercsoportra mutat, aki olyan embereket illetnek szitokszavaknak előlépett jelzőkkel, mint fasiszta, náci, stb. akiknek véletlen sem jutna eszébe, hatalomszerzésért, vagy annak megtartásáért, félelemkeltésért, fegyvertelen civileket, asszonyokat, gyermekeket fegyverrel gyilkolni.

     Ha az idézetben szereplő ember, a cionisták ellen beszélt, akkor szavaival mélységesen egyetértek, ha nem úgy gondolta, akkor nem tudta mit beszél.

   Meghallgatni olyan embereket érdemes, akik tudják, mit beszélnek.

Béla László

Ez az amin változtatni kell RADIKÁLISAN!!!

2013.04.16. 11:27 | béla lászló | Szólj hozzá!

Ez a "fejlődés" megdöbbentő! 24 év számokban, avagy amagyar kapitalizmus diszkrét bája. Lidérces. Ha ez így megy tovább, Lenin visszamegy Svájcba. Vagy már ott is van.
 
Magyarország népessége.
1989-ben: 10 millió 374 ezer fő
2012-ben: 9 millió 941 ezer fő
 
Magyarország külső adóssága (bruttó).
1989-ben: 21 milliárd USD
2012-ben: 265 milliárd USD
 
Nyilvántartott munkanélküliek száma.
1989-ben: mintegy 30 ezer fő
2012-ben: mintegy 490 ezer fő
 
Létminimum alatt élők száma.
1989-ben: mintegy 900 ezer fő
2012-ben: mintegy 3 millió 900 ezer fő
 
Hajléktalanok száma (becsült adat).
1989-ben: 5-10 ezer fő
2012-ben: 70-90 ezer fő
 
Új építésű lakások száma.
1989-ben: 51 ezer 500 db.
2012-ben: 12 ezer 400 db.
 
Házasságkötések száma.
1989-ben: mintegy 70 ezer
2012-ben: mintegy 32 ezer
 
Válások száma.
1980-as évek: 1000 házasságkötésre 350 válás
2000-es évek: 1000 házasságkötésre 590 válás
 
Élve születések száma.
1989-ben: mintegy 127 ezer
2012-ben: mintegy 86 ezer
 
Házasságon kívül született gyermekek száma.
1980-as évek: minden nyolcadik gyermek született házasságon kívül
2000-es évek: minden harmadik gyermek született házasságon kívül
 
Összes bűncselekmények száma:
1989-ben: mintegy 225 ezer bűneset
2012-ben: mintegy 430 ezer bűneset
 
Befejezésül még egy jelzésértékű számadat:
Bogár László közgazdász professzor szerint.
A jelenlegi átlagos 120-130 ezer forintos havi fizetés vásárlóértékét
tekintve ("folyó áron") annyit ér, mint az 1978-as átlagos munkabér, vagyis
3600 forint!
 
Hozzáteszem:
Míg 1978-ban egy egyedül élő az átlagos keresetéből a lakása rezsijére
20%-ot költött, addig ma ez 80%!!!

Hogyan jutottunk idáig?

2013.04.14. 22:24 | béla lászló | Szólj hozzá!

    Sokkal módszeresebben felépített tervezett leépítéssel, mint amilyen módszeres és tervezett volt, az ellene való védekezés az emberiség részéről.

Mondhatni inkább, hogy mi magunk is közreműködtünk az eredményes lepusztítás sikerében.

  Nézzük, kizárólag a hazai régmúlt, és jelen összehasonlítását, és benne a mi szerepünket. II.András királyunk már felfigyelt a módszeres lepusztítás károkozására. 1222-ben, Aranybulla néven fennmaradt, örökérvényűnek szánt rendelkezésével, megállította a lepusztítást, és eltávolította annak megvalósítóit minden közhatalmi, királyi, állami pozícióból. Ezeket az intelmeket nem tartottuk be, hanem hagytuk őket, az évszázadok ködébe veszni. Milyen lett akkor, a gazdasági helyzet. Lévén feudális hierarchia, a király, adományozott birtokokat, verette a pénzt. A jobbágyra, (az a ma lepusztított középosztály) és a zsellérre, (ez a mai munkásság) milyen teher nehezedett? Leginkább az úri, és a papi tized. Ez, írd és mond 20%. Ma a mindenkire egyformán nehezedő ÁFA egymagában 27 %.

Ezen felül, a személyi jövedelemadó, az egészségbiztosítási járulék stb.

  Miután az áfa, a már adóval és járulékokkal megcsapolt jövedelemből fizetendő, ez összességében 50-55%. A megmaradt 45-50 %-ból kell finanszírozni a lakhatást, a közszolgáltatók extraprofitját, a ruházkodást és az élelmezést, hogy az esetleges banki törlesztésekről ne is beszéljek.

Semmi baj ezzel, ha az alapjövedelem 50 %-a mondjuk, háromszorosa lenne a felmerülő költségek összességének, mint a „fejlett”nyugaton, de ez nem így van.

Lehet, hogy egyesek szerint meg lehet élni 47ezer Ft-ból, de a gyakorlat mást mutat. Jelenleg, ez a megmaradó cca. 50 % a felmerülő költségek 2/3-ára elegendő. Hogy honnan veszi a magyarság, ezt a hiányzó 1/3-adot, ez, a 2/3-os kormány számára is rejtély. Ez, a magyarság rendkívüli alkalmazkodó, és túlélő képességéből adódik. Ez lehet többletmunka, amit már csak az ÁFA terhel, de lehet sok minden más. Lényeg, hogy ilyen állapot sokáig fent nem tartható.

Elfogadhatatlan, hogy az elvont 50%-ért, a magyar ember semmit sem kap.

A magyar közbiztonság, ami a Kádár korszakban világelső volt, ma a 10-es skálán, jó, ha kettő. A várólisták az egészségügyben tengeri kígyók. A magyar pénzből épült autópályák díjkötelezettek, a járművekre adót, biztosítást, regisztrációs díjat, és még ki tudja, miket fizetünk. Mindez, megy a levesbe,

de, a levest, nem a nép eheti meg, hanem mindig valaki más. (parkolási társaságok, bankok, stb.)

    Csoda e, ha a népnek, tele a csizmája.

Ezek mind, kormányzati szándékból léteznek. Egymást követik a privatizáló, a szemkilövő, liba, vagy hídlopó, vagy a szabadságharcos kormányok. Az ínység idején, háromszoros áron metróépítő, a 3 méter lösz alá alagutat építő, a külföldről metrószerelvényeket, városi buszokat vásárló, megkérdőjelezhetetlen hatalmú és ostobaságú politikai kiskirályok. Azt fel sem tételezem, hogy nem a mérhetetlen ostobaság, hanem egyfajta szándékos rosszindulat vezérli őket.

     Tény, hogy a magyarság, mindeddig hitt a hazug ígéreteknek, de mára, a zöm, már átlátja, hogy ezek, mind egy alomból valók, legyenek is bármilyen színűek, kenetűek, vagy tarkák, a színek keverésével, mint a DK.

A hiánygazdálkodás, a nélkülözés, a legjobb meggyőző eszköz, és ezt, „forradalmi-nemzeti” kormányunk, a széles tömegek számára általánossá tette.

Nyilvánvaló, hogy nem kell a magyarságnak az imperializmus. A magyarok igazságot, békét, és biztonságot akarnak, és ezt meg is fogják teremteni a saját hazájukban, ha kell, az áruló elit teljes félreállításával, hatalomfosztásával is.

Béla László

Ki nevet a végén? Ma is aktuális.

2013.04.13. 23:13 | béla lászló | Szólj hozzá!

Magyar Anti válasza

 

Szevasz Pinkász Firkász! Most sem csalatkoztam.

Éppen olyan vagy te, mint amit álmodtam.

Szörnyű rémálmomban kergettem egy kecskét,

Aminek, a végén szétrúgtam a  …nyomát.

 

Ez a villájára szúrt egy kopasz ágat,

Szarvas akart lenni, szegény buta állat.

De a szarvát hozzá, nem maga nevelte,

Így egy lelógó gally, rögtön le is verte.

 

Übermensnek mondod, kiáltod ki magad,

Amikor más mondta, rosszallva hallgattad.

Azóta is mondod, mindenki unja már,

Nem jól gondolkodik, ki ilyet kitalál.

 

Akkor miért hirdetsz ilyen baromságot,

Hülyítenéd vele az egész világot.

A világ nem hülye, maradj meg kecskének,

Hidd el, sokkal inkább elfogadnak téged.

 

Másnak a fajtáddal semmi baja sincsen,

Neveltetésed az, mi kitaszít innen.

Láttál e már olyat, szerte a világban,

Sakált peckeskedni oroszán falkában?

 

Nézz magadba kicsit, inkább gondolkodjál.

Mi oka van annak, hogy mindig így jártál?

Bárhol megjelentél, szeretet fogadott,

Hogy felfedted magad, mindenki kidobott.

 

Akkor talán mégsem a világ a marha,

Sokkal valószínűbb, ez a Pinkász karma.

Ezt a karmát addig, s így fogod viselni,

Amíg meg nem tanulsz emberül beszélni.

 

De ez a te gondod, a te adóságod,

Ha ezzel élsz együtt, még nagyon megbánod.

Azt mondod, megrontod a mi lányainkat?

Sok Pinkász porontyot Magyar Anya ringat?

 

 

Ez a te vágyálmod, de elszórt jelenség,

És nem lesz belőlük hátunkban ellenség.

A tolvaj hajlamát kivesszük előre,

És ha eszes fickó, ember lesz belőle.

 

Mert Magyar Anya még nem vesztette eszét,

Emberszeretetre neveli gyermekét.

Nem lehet a Földön ma már másként élni,

Csak annak lesz tere, kitől nem kell félni.

 

Ki fog az pusztulni, akitől félni kell,

El lesz takarítva Isteni erővel.

Ki lesz e munkában majd az Isten keze,

Az a jövő titka, senki ne kérdezze.

 

Ha netán mi kapnánk ezt a feladatot,

Meg kellene tennünk, mert-hogy ránk róvatott.

Azért mert Pinkász vagy, téged nem bántanánk,

Gyilkost, csalót, tolvajt, mind eltisztítanánk.

 

Sok van köztetek is, kit a sok bölcs pali,

Bárhogy szeretne is, nem tud megrontani,

Hiába mondhatja, sátánt kell szolgálnod,

Isten tudja miért, sehogy nem hat rátok.

 

Magyarok Istene tán könyörül rajtunk,

Sem hogy ilyen nehéz, piszkos munkát kapjunk.

Hogy mi válogassunk melyik széna, szalma,

Pusztítsa el Isten, hogy ha úgy akarja.

 

Azt, hogy Magyar honban, büntetlen gyilkolhatsz,

Keresztény szüzeket bárhol elpusztíthatsz,

Azt nyomban felejtsd el, neked is van véred,

Római jog szerint megtalálunk téged.

 

Azonos büntetés, mint mit elkövettél,

Emberünk is van rá, képzett magyar hóhér.

És ha ilyet tettél, s bitó alatt állhatsz,

Gondolkodj el rajta, melyikünk az állat.

 

 

 

 

Az teljesen mindegy, régen ki mit mondott,

Mocskos üzelmekért békét hogyan bontott,

Helyreállítjuk a Magyar igazságot,

Gyilkosra, rablóra, húzunk sötét zsákot.

 

Azt hogy kibéleltél minden honi pártot,

És most hogy szarban vagy, újakat csinálod,

Jól látjuk mi azt már, akinek esze van,

Nem hiszünk már többé, hazug árulókban.

 

Van nekünk is egy, és ez Igaz Magyar,

Erre is szavazhat, mind, aki csak akar,

És a magyar tudja, hova kell szavazni,

Gyilkos rabló bandát, hogy lehet elűzni.

 

Vagyunk mi elegen, hogy ezt megtehessük,

Húsz éves rablásért, őket megbüntessük.

Igen! El kell űzni, hiába is tombol,

Messze fog kerülni, mind a hatalomból.

 

Korai még rajtunk kajánul röhögni,

Tetszik neked vagy sem, elmegyünk szavazni.

Kinyilvánítjuk ott, a Magyar szándékot,

Elűzzük Hazánkról a régi árnyékot.

 

Mikor meglátjátok, hogy él majd a Magyar,

Ha eltakarította mind, ki lopni akar,

Szorgos munkájának maga látja hasznát,

Egyformán szedi be mindenki adóját,

 

Akkor dühönghettek ordítva, visítva,

Régi „jó” világtok sűrűn visszasírva,

Megengedjük neked közelről láthatni,

Ezt üzenem neked, én a Magyar Anti.

 

Béla László 2009

Ami késik, nem múlik!

Még mindig röhögnek rajtunk?

2013.04.12. 09:31 | béla lászló | Szólj hozzá!

Pinkász a Magyarokhoz

 

Szevasz buta magyar. Én lenni a pinkász.

Most mi a frászt bámulsz? Ismered az írást.

Az van odaírva, amit lát a szemed.

Vagy már megszoktad a seggnyaló szemetet?

 

Kíméletnek vége, mondom, a mit teszek,

Életed végéig a nyakadon leszek.

Vagy tán a stílus az? -mitől e döbbenet?

Többet is tűrtél már, az csak mégtöbb lehet.

 

Lehetnék én Jóska, Marcsa, Pista, Klára,

Nekem nem gond ez már a te szép hazádba.

Bárki tesz közülünk ott, amit csak akar,

Te meg bambán nézed szegény buta magyar.

 

De hogy azt ne higgyed, hülyéket beszélek,

Pár ügyes dologba, beavatlak téged.

Leesik az állad? Majdcsak feltámasztod,

Magasztalásomat tovább nem halasztod.

 

Mert én vagyok az ész, ti meg a sötétség,

Jól mutatja ezt ma a magyar szegénység

Mindig megetetlek, és észre sem veszed,

Vén apó korodra sem jön meg az eszed.

 

Ha mégis megjönne, az meg nem történhet,

Mert-hogy én, addigra elkaparlak téged.

Azt hiszed, viccelek? Nem tudom megtenni?

Itt vagy sötét. Látod? Adok neked enni.

 

Azt mondod, van neked?  Az enyém nem kéne?

Hosszú távú ügy ez, amit látni kéne.

Szegénységbe löklek, szenvedj, mint az állat,

Ne tudd megfizetni, hazai kajádat.

 

Aztán hogy jó legyek, s ezt te is megegyed,

Adok neked olcsón sok import szemetet.

És hogy olcsó legyen, amit neked adok,

Legyen az én dolgom, hogy bele mit rakok.

 

 

 

 

 

 

Sokféle hulladék, mi kutyának sem kell,

Hogy meg ne rohadjon, bele néhány vegyszer.

Így sosem rohad rám, mindig meg(v)eheted,

Jó bacimentessé teszi a beledet.

 

Nem hülyeség! Mondom! Nézd csak meg a májast,

Adj egy kis darabot, nem girhes macskának.

Meg nem eszi az azt, inkább elkerüli,

Saját életének védelmében teszi.

 

Mert, hogy ösztöne van, hogyha esze nincs is,

Nem tudom átvágni, bármilyen éhes is.

Ha már az éhhalál vetne neki véget,

Akkor majd megeszi, fontosabb az élet.

 

Te is így vagy ezzel, ezért hát megeszed,

Ki is tisztítja ez majd a beleidet.

Ami a legolcsóbb, amit neked szánnék,

Mindegyikben megvan ugyanez a szándék.

 

Van ott jó kaja is, mit nem neked szánok,

Azt majd megvehetik mind a janicsárok.

Ők most is élvezik a magyar életet,

Pár lyukas garasért eladnak tégedet

 

Ami már ehető, nem tudod megvenni,

Mert én így akarom, így-hát nincs mit tenni.

Valami nincs rendben, érzed, ez elrémíszt,

Ajánlhatok neked „biffidusz effensist”

 

Ha azt is megveszed megint csőbe jöttél,

Dagadó zsebembe újra csak pénzt tömtél.

Igaz, ez most segít, jobban érezd magad,

De amíg ki nem törsz, a szokásod marad.

 

Mindezt én intézem, te meg, véghezviszed.

Az benne a lényeg, minden mafla fizet.

Ettől te szegényedsz, én meg gazdagodom,

Nyakadon a hurkot szorosabbra fogom.

 

Megveszem a gyárat, amiben dolgoznál,

Ott is tőlem függjél, mint ha szolga volnál.

Mert-hogy van rá pénzem, na-meg olcsón adod,

Vele együtt viszem az összes piacot.

 

 

 

Amikor már meglesz, törölheted szemed,

Nekem gyártod aztán az összes szemetet.

Fizetek is érte, de csak egy keveset,

Nehogy azt hihessed, nálam élni lehet.

 

Rád telepítem majd ügyes bankjaimat,

Hagy használják jól ki, a kapzsiságodat.

Aztán meg elhintem, mi is most a módi,

Mitől fog a magyar embernek látszani.

 

Azok csak mi vagyunk, a többi mind állat,

Írásunk van róla, mit bárki találhat.

De mivel szereted, ha embernek néznek,

Minden sz@rt megveszel, amire nincs pénzed.

 

Órát vagy autót, márkás öltönyöket,

Építesz nagy házat, amilyet csak lehet.

Hitelből mindez megy, bolond vagy ha kéred,

De zálogba kérjük, életed és véred.

 

Adunk mi bőséggel, mind amennyi csak kell,

Aztán meg kopogunk, minden hétfő reggel.

Add csak vissza szépen, amit megígértél,

Kétannyinál többet, mint amennyit kértél.

 

Tudjuk, hogy nem tudod azt majd kifizetni,

Nem is ez a célunk, ebben haszon semmi.

Amikor a hitelt vissza nem fizeted,

Óócsó árveréssel viszünk mindenedet.

 

És ha van köztetek, ki végig kitartott,

Hogy eleget tegyen, mindenét eladott,

Utolsó havában jár, a törlesztésnek,

És már bosszankodunk, a fene enné meg.

 

Épp akkor rúgják ki, nehogy már jó legyen,

Vállalt terheinek, hogy eleget tegyen.

Akkor aztán visszük, amit hitelből vett,

Az meg a mi jussunk, mit eddig fizetett.

 

Így kell ezt csinálni, hogy jól megszívassunk,

Pinkász tiszteletből egy kis leckét adjunk.

Kilóra megvesszük, ki rólad határozhat,

Te meg buta magyar, legfőbb falba rúghatsz.

 

 

 

Kisajátítjuk majd a nagy politikádat

Na meg a kicsit is, mert jól nem vigyáztad,

Ahol hivatalnok jó pénzért ül székbe,

Mindenütt mi leszünk, hogy nyugodj békébe.

 

Súlyos adót szedünk, hogy bele is döglessz

Kifosztunk, büntetünk, könyörület nem lesz.

Járathatod a szád, mert nem lesz kiutad,

Utat neked csakis pinkász törvény mutat.

 

No ki hát az észlény? Én vagyok, avagy te?

Ki hozza a törvényt, ki, ki elszenvedje?

Költői a kérdés, ne is fáraszd magad,

Inkább nézegesd a gyógyszerreklámokat.

 

Jó sok van belőlük, ezt is én intézem,

Ha nincs semmi bajod, majd beléd beszélem.

Mikor már elhitted, tényleg, mint ha lenne,

Akkor ott a gyógyszer, mert még bízol benne.

 

Valamikor úgy volt, él még a bizalom,

Ezt az egyszerű tényt jól meglovagolom.

Jó drágán kínálok neked sok szemetet,

Te meg megérdemled, hogy ha meg is veszed.

 

Még csak hogy megveszed, de még meg is eszed,

Ezzel ismered el, hogy elment az eszed.

Lesz majd sok más bajod, mire nem számítasz,

Mindenre lesz szerem, amit csak áhítasz.

 

Amikor ezektől már jól megbetegedtél,

Akkor jössz csak rá, hogy listára kerültél.

Amelyiken beteg, amíg csak tud, várhat,

Mert, hogy bezárattam a legtöbb kórházat.

 

Gyógyítót nem lelsz, ha nincs temérdek pénzed,

Ha sokat nem várhatsz, akkor annyi néked.

Elvétetem a pénzt mind az orvosoktól,

Szétszélednek azok a te országodból.

 

Jól megvezettelek, és ez nekem öröm,

Mert míg gyógyulni vágysz, én zsebemet tömöm.

Egészséged, vissza hogy tudnád szerezni,

Azon töröd fejed, mit kellene tenni.

 

 

 

Ettől vagy te buta, én meg okos. Látod?

Így hozom közelebb én, a te halálod.

Ez ellen te sehogy nem tudsz védekezni,

Mert tudok fütyülni, te meg tudsz táncolni.

 

Hogy ez így maradjon, sok mindent megteszek,

Tőled szerzett pénzért, részvényeket veszek.

Megveszem alólad a gázt, villanyt, vizet,

A sok buta magyar, később sokat fizet.

 

Azt is zsebreteszem, mert a pénzt imádom,

Azzal kötlek gúzsba. Ügyesen csinálom?

Sorolhatnám hosszan a sok hülyeséged,

De okosítani nem akarlak téged.

 

Rossz lenne ha tudnád, hogy még mit tervezek

Mire védhetetlen, gonosz gazdád leszek.

Jól gondold meg ezért, hogy mit és mért csinálsz

Tanácsolom neked: okos Pinkász Firkász

 

Kaland a cigik körül.

2013.04.10. 23:16 | béla lászló | Szólj hozzá!

Napjaink eseménye, hogy, az FMPPK. (forradalmi munkás paraszt pusztító kormány, ha a betűszóból valaki nem tudná), szóval, pártunk és kormányunk törvényt hozott, a dohányáru forgalmazás monopóliumára. Is.

Azt, hogy kinek a zsebét akarja kitömni vele, még nem sikerült megfejteni, de ki fog derülni… Nem ez a lényeg. A lényeg, hogy Józsi bácsinak Gárdaistvándiból

Turulkergetőbe kell kerékpározni, vagy buszozni, ha elfogy a cigije, mert vonat arrafelé már nem jár. Tudom, egymillió munkahelyet kell teremteni, de ez, arra nem megoldás. Igaz, amíg Józsi bácsi a cigi után kerekezik, meg vissza, megéhezik, ezzel fellendül az élelmiszerfogyasztás. Addig sem azon dühöng, hogy megint ellopták a kertjéből azt a három szem félérett paradicsomot, amit hajnalban kiszemelt reggelire. Az élelmiszerfogyasztás ehelyt, nem segít a multiknak, hiszen Józsi bácsi spájzában, még ott lógnak a kalbászok, szalonnák.

Még nem törték fel, mint a szomszédasszonyét. Neki még a kampói is a méhecskében kötöttek ki.

     Mit is beszélek a vidékről. A városokban a munka nélkül éhező melósnak lesz trafik a „szájában” ha már spájza, és benne kajája, na meg pénze nincs is.

Szóval, forradalmi, szabadságharcos kormányunk KDNPáldásos tevékenysége nyomán, hazánk megindult a felemelkedés útján. Csak az a baj, közben esett egy kis hó. A felemelkedés útja meredek, így aztán hazánk hátrafelé csúszik. Nem baj. A  BM. mindenkinek küldött sms-t: segítünk! Üljön másik autóba, azzal csússzon tovább. Oda nem megyünk, mert ugye mi is elakadunk, de mire a gödör aljára érnek, nem is kell segítség, mert elolvad a hó. Akkor aztán gőzerővel mehetünk a felemelkedés útján. Tényleg? És a keresztbe fordult törvények? Azok mellet hogyan menjünk el? Átlépjük a záróvonalat?

Hogy is ne! Ott meg lapít a közeg: Jó napot kívánok. Ötvenezer.

No de félre a tréfával. Ez nem tréfa? Dehogynem! Így tréfálnak velünk, mióta az eszüket tudják. Vagy mióta elvesztették? Ki tudja?

Lényeg hogy törvénykezni, meg rendelkezni ezt nagyon tudnak. Úgy nyomogatják a gombokat bármire, mint ha fizetnének érte. Ja, hogy fizetünk? Nem is keveset? Hú! De akadékos népség vagyunk! A kákán is csomót keresünk. Keresnénk mi azon is, ha fizetnének érte, de az nekünk nem jár.

Még nem vagyunk túlélők. Majd csak leszünk, de azt, még meg kell érni.

  Ha mindenki megéri, abból még gubanc is lehet. Afféle gordiuszi, amit húsz év alatt sem lehet kibogozni.

  Hova kerültem a cigitől?

Ha már ugye, olyan törvénykező kedvükben vannak, meg amúgy is rendszerváltás volt, kapitalista gazdaságban élünk, törvényt kéne hozni, a szabad verseny értelmében, a dohánymonopólium ellen. Bárki szabadon termelhessen dohányt, gyárthasson cigarettát.

Azonnal rengeteg munkahely keletkezne, nem minimálbérrel.

Ja, az újonnan felálló dohánygyáraknak elő kéne írni: cigarettát csak magyar néven forgalmazhatnak. Előkerülhetne a Kossuth, a Fecske, a Munkás, a Honvéd, de a szabadkőműveseknek a Bagoly, elvégre Magyarországon vagyunk. Azzal lehetne támogatni, a magyar néven forgalmazókat a versenyhátrányukban, hogy ők, minden egyéb gyártmánynak megfelelően, 27% ÁFÁ-t fizetnének. Kiesne egy sor állami jövedelem?

Dehogy!

Amit a magyar gyártók nem fizetnének meg, azt rátehetnék a nyugatos flancra.

Akinek nem jó a magyar cigi, fizesse meg a dörgölőzés árát. Megint lenne cigi 50 FT.-ért, meg 1800-ért, aztán tessék választani.

Elvégre szabad országban élünk. Úgy e?

Volnának még tippjeim, de azokat akkorra tartogatom, amikor ezek már megvalósultak.

  Addigra befonhatom a szakállam?

Nem hiszem. Az idő, már nekünk dolgozik. A kormány az kormány, de a nemzet örök.

Béla László

Nem lesz pénzügyi összeomlás!

2013.04.10. 17:45 | béla lászló | Szólj hozzá!

 

http://tudatvaltas2012.blogspot.hu/2013/04/globalis-penzugyi-riasztas-versenyfutas.html

Akinek nincs kedve, vagy ideje, a fenti link alatti hosszabb írást elolvasni, de érdekli annak tartalma, néhány mondatban összefoglalva itt megtalálta.

   A sokat emlegetett háttérhatalom, a zsidó-szabadkőműves oligarchia, több száz éves pénzügyi csalásaival, kirobbantott háborúival, gyakorlatilag megszerezte a világ feletti eltitkolt uralmat. Uralkodnak rejtve névtelenül, arctalanul, aljasul.

   Hatalmukat, mindig, az általuk előidézett válságból kirobbantott háborúkkal terjesztették. Most, az euro, és a dollár bedöntésével akartak hatalmas káoszt generálni, és ebből, egy újabb világháborút kirobbantani, melyben kipusztíthatták volna a Föld emberiségének 90%-át. A nagy pusztítást követően, kihirdették volna egyeduralmukat a maradék emberiség fölött. Ezek a túlélők, minden joguktól megfosztva, örök rabszolgaságban szolgálták volna a bankgengsztereket.

    Ezt a tervüket meghiúsították, és meghiúsítják a teljes káosz megszervezésére irányuló törekvéseiket is. Végre már látszik a megoldás. A pénzügyi hatalom az emberek kezébe kerül, az összeharácsolt vagyonokat elkobozzák, és ha a felelősök megússzák a lincselést a törvény, a nép előtt kell felelniük elkövetett bűneikért. Menekülési útjaikat fokozatosan zárják be, hogy még a patkánylyuk se álljon rendelkezésükre, az elrejtőzéshez.

   Ez után, a Föld pénzügyi forrásai, a nemzetek kezében, a fejlesztést, az életszínvonal emelését, az emberek nyugalmát és jólétét fogják szolgálni.

Ezek az események, már kőkeményen zajlanak, és remélhetőleg sikerül megakadályozni, hogy a sarokba szorított bűnözők, tömeggyilkos védekezési reakciókat generáljanak.

   Az ő Cronwelli   kiszólásukkal élve, „bízzunk Istenben, de tartsuk szárazon a puskaport”

 

Béla László

A Magyar Kormány, a hátér-hatalom kinyújtott keze.

2013.04.10. 08:26 | béla lászló | Szólj hozzá!

    Gazdasági, politikai helyzetünkből, a kormány, és a megelőző kormányok intézkedéseiből, ez egészen egyértelműen látható. Ennek ellenére, jó, ha ennek tényét, a magyarság fele ismerte fel. Fontos, hogy végre, mindenki felismerje, és félreérthetetlen közakarattal számoljuk fel, az ország és nemzetellenes vezetést.

Erre, egyik kínálkozó lehetőség, az a hazaárulás, ami miatt, minden ellenállás nélkül idegen fegyveres erő szivároghat be az országba.

    Lehet, hogy ez az erő jelentéktelen, de a tényleges elitváltásra lehetőséget teremthet. A világ váltása is küszöbön áll, amivel egyszerre tűnik el minden gazemberség, de ha egy héttel, hónappal, vagy nappal hozzuk is előre ezt hazánkban, az is pozitívum, mert egy nap alatt is lehet iszonyú mértékű gazdasági és/vagy pszichés károkat okozni.

    Ezért fontos, hogy a helyzetet pontosan mérjék fel azok a nemzetbarát emberek, akiknek erre lehetőségük van, és mielőbb dolgozzák ki, azokat a jogi lépéseket, amely úton, végre felszámolhatjuk az ország-nyomorító vazallus kormányok, és a háttérhatalom pusztító tevékenységét hazánkban.

Ha nem kell a harmadik világháború, tegyünk ellene a magunk területén.

Béla László

Rendkívül érdekes hír

2013.04.09. 23:15 | béla lászló | Szólj hozzá!

      Az alábbi link alatt, érdemes megnézni Szelei Magdolna rövidfilmjét (második blokk a Fábri után) és elgondolkodni az ott elhangzottakon.

http://tudatvaltas2012.blogspot.hu/

A hír hallatán, csak egy kicsit kell szabadjára engedni a fantáziánkat.

Azt kétséget kizáróan tudjuk, hogy Amerikában, rohamléptekben épül a zsidó-fasiszta rendőrállam, tartalmazva ennek minden ismérvét. A minden bizonyíték hiányában történő letartóztatás, az eljárás hiányában is korlátlan idejű fogva tartás törvénybe iktatásával, az ehhez szükséges koncentrációs táborok megépítésével, mindezt a terrorizmusra való hivatkozással, amikor ez maga a legszörnyűbb terror. Azt, hogy az amerikai tömegek ezt hogyan tolerálják, mikor lövik halomra azt a néhány ezer embert, aki ebben a folyamatban beszennyeződött, vagy birkaként, önként és dalolva vonulnak be a szögesdrótok mögé, nem tudhatjuk.

   De nem is tűnik nagyon elszállt víziónak, ha feltételezzük, hogy a kint élő magyarok, a növekvő terror elől hazatérnek, az ott felhalmozott vagyonukkal együtt. Szelei Magdolna, egy, gigászi magyar vagyonról, és annak gazdasági, és politikai hatásáról beszél. Ha több száz, esetleg több ezer ilyen vagyon tér haza, Magyarország, gazdagabb lehet, mint Kuvait és Svájc együttvéve.

Ha ezekhez hozzászámítjuk a magyar kreativitást, az akkor már nem korlátozott aktivitást, és nemzeti büszkeséget, ki lehet erősebb és fejlettebb a magyarságnál?

Mindig, a hamis pénzek mesterséges hiányával tudtak bennünket megállítani. Ha megszűnik ez a lehetőség, itt egy szuverén földi paradicsom is kialakulhat.

Nem kell, az elcsatolt részekért harcolnunk, mert az ottani lakosság, a magyarok, és a bitorló államok nemzetisége, egy emberként fogják kiharcolni a visszacsatolást, és mi, fogadhatjuk őket, a legnagyobb szeretettel, mert egyetlen nemzet sem ellensége sem a magyarnak, sem a jólétnek. A szeretet és a nemzeti identitás pedig, képes felülírni bármely kormány ellenségességét, megosztási törekvéseit.

   Kíváncsian várom, mekkora a realitás alapja, ennek a bejelentésnek.

Béla László